Finanszírozási kérdések (ppt)

Report
FIR Fórum – 2014. június 12.
Finanszírozási kérdések
Havady Tamás
EMMI Felsőoktatási Főosztály
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Módosított finanszírozási
alaptáblázat
2014. szeptembertől
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Mód. fin. alaptábl. 1.
• 2013. júniusi FIR Fórum: kérés a fin. táblázatok
megküldésére
2013-ról szóló költségvetési
elszámolás során megtörtént
• Fin. alaptábl.: "2013_ősz" és "2013_tavasz"
munkalapok intézményenként több 100,
esetenként több mint 1000 sorral
• Fin. jelenleg: 84 különféle Excel munkalap
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Mód. fin. alaptábl. 2.
A módosítás céljai 1.:
• Az intézmények számára a képzések és a
hallgatói csoportok azonosításának
megkönnyítése
• Egyértelműség: A statisztikai létszám és a
finanszírozási létszám elkülönítése és
elválasztott megjelenítése
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Mód. fin. alaptábl. 3.
A módosítás céljai 2.:
• Nagyobb adattartalom a későbbi lekérdezésekhez, kimutatásokhoz
• Előbbiek miatt nem csak az államilag támogatott
/ állami (rész)ösztöndíjasok, hanem a
költségtérítésesek/önköltségesek is szerepelni
fognak benne
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Mód. fin. alaptábl. 4.
Az új fejlécek 1.:
• Képzési hely
• A képzés (szak) és a szakpár FIR azonosítója
• Képzés kezdő féléve
• Finanszírozási forma: új adattartalom (költségt.)
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Mód. fin. alaptábl. 5.
Az új fejlécek 2.:
• Képzések száma: régi oszlop
• Hallgatók statisztikai létszáma (tényleges
hallgatói létszám)
– ebből fogyatékossággal élő, ebből hátrányos
helyzetű (HH), ebből halmozottan hátrányos
helyzetű (HHH), ebből nő, ebből külföldi, ebből I.
éves, ebből utolsó éves
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Mód. fin. alaptábl. 6.
Az új fejlécek 3.:
• Képzések száma H0109-es és H0322-es hiba
nélkül:
a finanszírozás alapja
• Hallgatók statisztikai létszáma H0109-es és
H0322-es hiba nélkül
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Mód. fin. alaptábl. 7.
Új önálló hibahatás bevezetése: FINK
• Ilyen a H0109 és H0322 hiba
• Állami támogatás nem lesz ezen hallgatók után
• Az intézmény sem kér önköltséget a hallgatótól
• FINK
STATK
• STATK
a finanszírozásból is kizár
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Iránymutató képzési költségkeret
(50/2008. Korm. r. 2. melléklet)
a finanszírozásban
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Képzési önköltség
• A r. mellékletében min. és max. értékek vannak:
a finanszírozásban ezen alsó és felső korlát közé
szorítjuk a képzési önköltséget
• Nincs jogszabályi felhatalmazás a képzési
önköltség évenkénti növelésére a már futó
hallgatói jogviszony tartama alatt:
ez költségvetési hatást is generálna
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Kollégiumban, diákotthonban
lakó hallgatók utáni
finanszírozás
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Kollégium, diákotthon 1.
• Saját v. bérelt férőhely: minden FOI csak a saját
hallgatóját jelenti a FIR-be
• Saját férőhelyen más intézmény hallgatója van
szerződés alapján: a másik intézmény jelenti
• Finanszírozás: az EMMI fizeti a kollégiumi
normatív támogatást a FOI összes saját
hallgatója után, a bérelt helyek után pedig a FOI
fizet a szerződés alapján a bérbeadónak
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Kollégium, diákotthon 2.
• Speciális eset:
Egyházak által fenntartott diákotthonok, melyek
nem tartoznak FOI-hoz: az itt lakó hallgatókat –
akik nem FOI-s szerződés alapján vannak
elhelyezve – az EMMI évente külön fel fogja
mérni (hallg. neve, FIR okt. azon., FOI neve)
az OH kiszűri az esetleges duplikációkat
az EMMI finanszírozza a diákotthont a kollégiumi
normatív támogatással
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Köszönöm a figyelmet!
Havady Tamás
EMMI Felsőoktatási Főosztály
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)

similar documents