01_Felsookt_aktualitasok_NeptunKonf_20141112

Report
Neptun Konferencia – 2014. november 12.
Felsőoktatási Aktualitások
Stéger Csilla
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Mai témáink
1. jogszabály módosítások (FIR, Hösz,
nyomtatványok, felvi) és FIR helyzetkép –
Csilla
2. OSAP (eredmények és oklevél statisztika) –
Hoszi
3. Új XSD a FIR-ben – Imi
4. Adatellenőrzési szabályok – Zsuzsa és Hoszi
5. Kérdések - válaszok
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Vhr. tervezet
• Közig. Egyeztetés keretében érkezett észrevételek
bedolgozása zajlik
• Várható megjelenés még 2014-ben
• Várható hatályba lépés a megjelenést követő napon,
kivéve a nyomtatványok, melyek 2015. szeptember 1től
Engedélyezés-nyilvántartás:
• Szaklétesítés és indítás szétválik (majd a 289/2005. kr.
módosítással lesz egyértelmű)
• 5 évenkénti működési engedélyezés szabályrendszere
megjelenik
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Vhr. tervezet
FIR:
• Tanév rendjére vonatkozó szabályok (OH javaslat)
• Átvétel esetén (OH terv): „Átvétel esetén a fogadó felsőoktatási intézmény az
átvett hallgató beiratkozása vagy bejelentkezése után az átvételről szóló határozatát és
az átvételről szóló döntést követő beiratkozás vagy bejelentkezés dátumát megküldi az
elbocsátó felsőoktatási intézmény és a hallgató részére. A fogadó felsőoktatási
intézmény az átvétel napját,és az elbocsátó intézmény nevét és a hallgató korábbi
képzését a FIR-be bejelenti, a hallgató az elbocsátó intézményben, az elbocsátó
intézmény a FIR-ben a jogviszony képzés megszűnése indokaként az átvételt jelöli
meg.”
Kötelező nyomtatványok:
• Alapvetően elsődleges az elektronikus nyomtatványrendszer
• Kisebb pontosítások
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
HÖSZ szerinti új szakváltási
mód
Nftv: 48/B. § (8): „(…)А szakváltás történhet а képzés munkarendjének, nyelvének,
helyének megváltoztatásával, átvétellel, felvételi eljárás útján. A felvételi eljárás útján
történő szakváltás az oklevél szerzése nélkül befejezett felsőoktatási képzést követő
egy éven belül teljesített beiratkozással lehetséges. Szakváltás esetén a feltételek
teljesítése szempontjából az újabb szak képzési ideje, képzési költsége az irányadó.”
Vhr: 248/2012. Korm. rend.
ÚJ: „7. § (8) Amennyiben a szakváltás felvételi eljárás eredményeképpen valósul meg,
a KKK másfélszeresének kezdő időpontját az új képzés kezdetétől kell számítani.”
Ha nem felvételis szakváltás– régi képzés kezdete az irányadó.
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
HÖSZ szerinti új szakváltási mód
Hangsúlyozzuk, hogy a szakváltás fenti fogalomhasználata CSAK ÉS KIZÁRÓLAG
AZ NFTV. 28/A. ALCÍME SZERINTI
MAGYAR ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJHOZ
KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK TEKINTETÉBEN releváns.
Elválik egymástól a FIR képzésváltás szerinti és a HÖSZ szerinti hallgatói
képzési út !!!
Előző képzés féléveinek száma és az előző képzésen igénybe vett önköltség
beszámít az össz kötelezettségbe!
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Önköltség szakváltás esetén a
HÖSZ-ben
Nftv: 48/B. § (8): „(…) Szakváltás esetén a feltételek teljesítése szempontjából az újabb
szak képzési ideje, képzési költsége az irányadó.”
Vhr: 248/2012. Korm. Rend:
ÚJ, prior sorrendben alkalmazandó:
 1) szakváltás esetén az új képzés megkezdése szerinti félévben érvényes önköltség
számítandó, azaz az abban a félévben felvételi eljárás eredményeként hallgatói
jogviszonyt létesítők számára a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra hozott
önköltség
 2) amennyiben a hallgató olyan képzésre vált, amely képzést az adott intézmény
önköltséges formában nem indított, az Nftv. 48/C. § (4) bekezdése az irányadó
(legkisebb országos)
 3) ha a fentiek szerint nem számítható, a hitéleti képzési terület képzéseinek
kivételével az adott képzési csoportra a 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet 2.
mellékletében meghatározott legalacsonyabb összeg az irányadó.
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Önköltség szakváltás esetén a
HÖSZ-ben hitéleti, mestertanári
képzések
Vhr: 248/2012. Korm. Rend:
ÚJ:
 Hitélet 3) : az 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott
alapján
–
–
–
hitéleti alap- és osztatlan képzések esetén a bölcsész alapképzés költségkereteinek minimuma,
hitéleti mesterképzések esetén a bölcsész mesterképzés költségkereteinek minimuma,
hitéleti tanár szakok esetén a pedagógusképzés képzési terület tanár szakokhoz kapcsolódó
költségkeretének minimuma szerinti összeg az irányadó.
 A mestertanári képzések esetén a szak önköltsége a felsőoktatási intézmény által
a két szakterületre meghirdetett önköltségek számtani átlaga.
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
E-közigazgatás felé tett lépések
ÚJ : 248/2012. (VIII.31.) Korm. rend.
 8. § (1) Nincs papír alapú OH irattári példány a HÖSZ döntésekből, csak elektronikus
aláírással ellátott, időbélyegzett
 Kézbesítés:
a) Posta SZEÜSZ
b) Ügyfélkapu – ha az ügyfél a döntés átvételét harminc napon belül nem igazolja vissza, a
Hivatal a döntést papír alapon ismételten közli
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Új elem a mentesítésben
ÚJ : 248/2012. (VIII.31.) Korm. Rend.
5/A. § (2)-(3)
 Az Nftv. 48/A. § b) pontja és 48/N. § (3) bekezdése szerinti munkavégzési
kötelezettségbe az ügyfél kérelmére be kell számítani a hallgatói jogviszony
megszűnése és a kötelezettségről hozott jogerős döntés közötti időszakban végzett, a
kérelmező által igazolt, a kötelezettségteljesítésre alkalmas foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyt.
 Ha a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a fenti időtartamon belül ismételten
hallgatói jogviszonyt vagy iskolarendszerű szakképzésben nappali tagozaton tanulói
jogviszonyt létesít, a Hivatal kérelemre a fentiekben foglalt munkaviszony fenntartási
kötelezettség teljesítését ezen tanulói, hallgatói jogviszony fennállásának
időtartamára felfüggeszti.”
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Felvételi Kr. módosítás
tervezete
• Elektronikus eljárás 2015A-tól (csak e-jelentkezés lesz,
határon túli képzések esetén az intézménynek kell a jelentkezési
lapot megalkotni)
• Max. 6 jelentkezést lehet benyújtani
• Hiánypótlandó: középiskolai bizonyítvány, hitelesítő lap
• Mesteres jelentkező esetén az oklevelet, a HH-s/GYESGYED-TGYÁS/fogyatékossági jogosultságot a Hivatal
vizsgálja, pont az intézmény által csak jogosultság
esetén adható
Egyébként (nem Fkr.): 2015A-tól min. pont F-240, A/O280, M-50, testnevelő edző/tanár: emeltszintű érettségi
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Felvételi FFT szerkesztés
• Köszönet a beszerkesztésért (az informatikai
nehézségek ellenére…)
• Módosítási igényt e-mailben várunk
• Kapacitás véglegesítésen dolgozunk
• Visszamutatás jóváhagyásra december elején
várható
• FFT megjelentetését december 20-ig tervezzük
• (várhatóan idén is lesz januári hivatalos
kiegészítés)
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
FIR betöltési nehézségek
• Esti feldolgozó folyamat elhúzódása -> ezáltal belecsúszása a
munkaidőbe -> feldolgozás és lekérdezések párhuzamos futása ->
szerverek nagy terhelése -> felület belassulása, esetleg
elérhetetlensége
• Az éjszakai feldolgozás elhúzódásának okai:
o OSAP miatt növekvő számú konténer,
o növekvő számú ellenőrzési szabály,
o Egyre több és nagyobb funkcionális ráépülés a FIR-re (támidő bővítés,
Hösz, OEP stb.)
o Feladatok soros egymást követése…
• Megoldás: párhuzamosítás! Ezen dolgozunk, hogy további
funkció és használat bővülést, gyors feldolgozást tudjunk
biztosítani.
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
OSAP – 2014. október
Az eredmények konkrétumainak ismertetése előtt
is, ismét:
Köszönet az adattisztításban és
adatrögzítésben részt vevő valamennyi
intézményi kollégának a közös sikerért!
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Köszönöm a figyelmet!
(Kérjük, hogy a diákat osszátok meg a
Konferencián részt nem vevő kollégákkal!)
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

similar documents