A Hálózati tanulás eredményei

Report
A HÁLÓZATI TANULÁS EREDMÉNYEI
Eszközök és feladatok az országos és
regionális közoktatási hálózatépítésben
Puskás Aurél
„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt
„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt
Kiemelt projekt 3.1.1
Más kiemelt projektek: 3.1.8 ; 3.3.1…
Regionális koordináló hálózat 3.2.2
3.1.2
Új programok
kompetenciaterületekre
Szolgáltatók
•Komplex
természettudomány
•Aktív
állampolgárság
•A tanulás
tanulása
•Vállalkozói
készségek…
Felkészített
szakértők
Referencia
Intézmények.
SZOLGÁLTATÓI
KOSÁR
•Helyzetelemezés
•Képzés
•Mentorálás
•Hálózati tanulás
•Programcsomagok
•Esélyegyenlőség
•Jó gyakorlatok
•Folyamat-tanácsadás
•Önfejlesztés
•Egységes iskola
„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt
Fenntartói,
intézményi
pályázatok
Kompetencia
és esély
3.1.4
(…)
intézmények
pedagógusok
gyermekek, tanulók
társ ellátórendszerek
fenntartók
szülők
civil partnerek
TÁMOP – ROP - TIOP
Új hálózatok:
• 7 regionális fejlesztéskoordinációs központ
• EGYMI konzorciumok
• Országos Oktatási Integrációs Hálózat
• „Biztos kezdet” házak
• Felsőoktatási intézmények gyakorló-intézményi
partnerhálózata
• Tehetségpontok
• Mikrotérségi intézményhálózatok…
 Fenntartók közötti intézmény-integráció
 Komprehenzív modellek
„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt
A Hálózatkoordináció kapcsolatrendszere
projektek
Szakmai
nyomonkövető
adatbázis
Szolgáltatások
minőségbiztosítása
Fejlesztéskoordinációs
Hálózat
Hálózati és
pedagógiai
standardok
SNI inklúziós
fejlesztések
TÁMOP
Szolgáltatói
Kosár
Regionális hálózat-koordináció 7 partner
feladatmegosztásában (TÁMOP 3.2.2)
„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt
Szakmai Help Desk
Információ -megosztás
HÁLÓZATI, HORIZONTÁLIS TANULÁS
DISSZEMINÁCIÓJA
Stratégiai tervezés,
OFI, más kiemelt
Az esélyegyenlőségi Igazgatóság régiós irodahálózata
Nyugat-dunántúli régió
Bogdán Iván
Közép-dunántúli régió
Baráth Szabolcs
Közép-magyarországi
régió és Nógrád megye
Szemenyei Mariann
Észak-magyarországi
régió
Káló Károly
Észak-alföldi
régió
Sz-Sz-B. megye
Kóka Ágnes
Észak-alföldi régió
Hajdú-Bihar és JászNagykun-Szolnok megye
Demeter Ilona
„21.
századi
Dél-dunántúli
régióközoktatás – fejlesztés, koordináció”
Bogdán Anna
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002
számú kiemelt projekt
Dél-alföldi régió
Szűcs Norbert
„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt
Az Educatio Kft. és a közoktatás-fejlesztési
Regionális Koordináló Szervezetek
aa
együttműködésének főbb területei a kistérségek szempontjából
•A „teljes lefedettség” elérése: a kistérségek szintjét
elérő szolgáltatói pontok kialakítása az egyenlő
hozzáférést biztosító disszemináció érdekében
•A fejlesztési területek fehér foltjainak feltárása
•A leszakadó, hátrányos helyzetű térségek
intézményeinek célzott támogatása
•A rejtőzködők elérése, motivációja
•Munkakonferenciák, rendezvények, felkészítések:
kistérségi, mikrotérségi hálózati tanulási formák
•A projekt közös kommunikációja…
„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt
Területi lefedettség
A TÁMOP 3.2.2 régiós központok vállalt tevékenységei
körében :
A régió TÁMOP pályázataiban érintett közoktatási
intézmények (300 koordinációba bevont közoktatási
intézmény) számára elérhető közelségbe hozni a szükségleti
igényeikre válaszoló szolgáltatásokat.
Ez jelenti a földrajzi területi lefedettséget a régiónként,
célértékként meghatározott 15 kistérségi hálózati pont
létrehozását, amely a koordinációba bevont intézmények
mindegyike számára lehetővé teszi az információk és
szolgáltatások egyenlő hozzáférését.
„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt
A területi lefedettség szakmai értelemben
Az intézmények szakmai munkájának, az intézményi
fenntartók munkájának a támogatása (a kapcsolódó
monitoring mutatók figyelembe vételével).
- szükségleti igények felmérése
- szolgáltatók/ szolgáltatások kínálati listája;
- referencia intézményi szolgáltatások
- együttműködési megállapodások
- fejlesztési ajánlások
- bevonás, ösztönzés
- nyomonkövetési rendszer,
- információmenedzsment
- minőségbiztosítás
„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt
ROP
infrastruktúra-
Támogató
környezet
fejlesztés
Képzési,
tanácsadói,
mentori
szolgáltatói
kínálat
Kistérségi innováció
Kompetencia alapú oktatás
SNI tanulók együttnevelése
Országos kompetenciamérés
Egyenlő hozzáférés
IKT stratégia
Tehetséggondozás
Regionális
szakmai
koordináció,
támogató
kapacitások
szervezése
„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt
Fenntartói
munkaszervezet
felkészítése
?
Fejlesztéskoordinációs
hálózat
Továbbképzők,
képzések
Új
TÁMOP
Szolgáltatói Kosár
taneszközök,
Tudástár
Szaktanácsadók
listái
IKT tartalmak
Referenciaintézmények
Jó
gyakorlatok
Pályázó intézmények, fenntartók,
kistérségi partnerek
„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt
HÁLÓZATI INFORMÁCIÓMEGOSZTÁS
SZOLGÁLTATÓK, SZOLGÁLTATÁSOK MEGJELENÍTÉSE
A Szolgáltatói Kosár
„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt
A „Jó gyakorlat” definíciója a TÁMOP fejlesztési
környezetében
Olyan innovatív folyamat, módszer, cselekvés,
eszközhasználat együttese, amely az intézményi
gyakorlatban, működésében megtapasztalható.
Több éve sikeresen és hatékonyan alkalmazott, kipróbált,
ezért eredményesen adaptálható, fenntartható,
fejleszthető, dokumentálható.
Az átvett innováció a továbbiakban a felhasználók által is
elismert szolgáltatásként képes működni.
„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt
“Jó Gyakorlatok”
Statisztika 2010. augusztus 23.
•A Szolgáltatói Kosár adatbázisába
(http://kosar.educatio.hu/) feltöltött
“Jó Gyakorlatok” száma:
•2158 db
•A hivatalos formában értékelésre beérkezett
“Jó Gyakorlatok” száma:
•1788 db
„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt
„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt
Nyilvános “Jó Gyakorlatok”
A megfelelőségi vizsgálat során a Szolgáltatói Kosár
felületén 2010. augusztus 23-ig 577 intézmény 1424 db “Jó
Gyakorlata” vált nyilvánossá.
Publikus jó gyakorlatok a régiókban
Dél-Dunántúl,
157
Dél-Alföld, 341
Közép-Dunántúl,
115
ÉszakMagyarország,
128
KözépMagyarország,
207
Észak-Alföld,
279
NyugatDunántúl, 197
„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt
Átvett jó gyakorlatok száma – TÁMOP 3.1.4
„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt
A referencia-intézmény definíciója
Egyedi, működésében koherens, más intézmények
számára is példaértékű, gyermekközpontú
pedagógiai, szervezeti innovációval, gyakorlattal
rendelkező és ezt publikálni, valamint
szolgáltatásaiban átadni képes intézmény.
„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt
Út a referencia-intézményi cím
megszerzéséhez
„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt
Előminősítési
folyamat
„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt
Referencia-intézmények minősítése
statisztika 2010. augusztus 23.
A Szolgáltatói Kosár adatbázisában (http://kosar.educatio.hu/)
regisztrált
referencia-intézmény jelöltek száma: 410
Postán is beérkezett regisztrációk száma: 248
„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt
„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt
Regisztrált referencia-intézmények régiós bontásban
100
90
80
70
60
Nyugat-Dunántúl, 34
50
Dél-Alföld, 102
40
Közép-Magyarország,
3031
20
10
0
Közép-Dunántúl, 20
Észak-Magyarország,
58
„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt
Dél-Dunántúl, 11
Észak-Alföld, 81
Megtörtént helyszíni látogatások száma régiós
bontásban aug.23-ig: 238
30
Dél-Alföld
62
12
Észak-Alföld
5
Közép-Magyarország
Észak-Magyarország
29
Dél-Dunántúl
Közép-Dunántúl
17
83
„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt
Nyugat-Dunántúl
Előminősített feladat- ellátási helyek intézménytípus
szerint
GIMNÁZIUM 16; 7%
ÁLTALÁNOS ISKOLA 113
47%
SZAKKÖZÉPISKOLA,
15,
6%
SZAKISKOLA;
6; 3%
ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETOKTATÁSI
INTÉZMÉNY,
6, 2%
GYÓGYPEDAGÓGIAI,
KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI
INTÉZMÉNY;
ÓVODA; 66; 28%
„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt
12; 5%
DIÁKOTTHON/
KOLLÉGIUM
; 5; 2%
referenciaterületek megoszlása az előminősített feladat-ellátási helyek körében
MŰVÉSZETI NEVELÉS
MŰVELTSÉGTERÜLETEN
KOMPETENCIA ALAPÚ PROGRAMOT
TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMMAL
ÖKOISKOLAI/-ÓVODAI, EGYÉB
DOLGOZÓ
KÖRNYEZETPEDAGÓGIAI PROGRAM
MÚZEUMPEDAGÓGIAI
A GAZDASÁGI KULTÚRA
INTÉZMÉNY/"TEHETSÉGPONT", 26,
ALAPJÁN DOLGOZÓ INTÉZMÉNY,
PROGRAM ALAPJÁN
FEJLESZTÉSÉBEN MINTAADÓ
10%
REFERENCIAHELY, 25, 10%
DOLGOZÓ INTÉZMÉNY,
INTÉZMÉNY,
REFERENCIAHELY, 17,
REFERENCIAHELY, 3, 1%
MEGVALÓSÍTÓ INTÉZMÉNY, 8, 3%
7%
KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN
MINTAADÓ INTÉZMÉNY/INTÉZMÉNYEGYÜTTES, 4, 1%
KOMPREHENZÍV ELVEN, EGYSÉGES
A REFORMPEDAGÓGIÁK
VALAMELYIKÉT KÉPVISELŐ
INTÉZMÉNY,
REFERENCIAHELY, 4, 2%
PROGRAMMAL DOLGOZÓ
INTÉZMÉNY, 6, 2%
SAJÁT FEJLESZTÉSŰ ALTERNATÍV
PROGRAM SZERINT MŰKÖDŐ, A
AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS
MODERNIZÁCIÓ VALAMELY
TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁBAN
TERÜLETÉN MINTAKÖZVETÍTŐ, 9,
PÉLDAÉRTÉKŰ INTÉZMÉNY,
3%
REFERENCIAHELY, 22, 9%
EGYÉB, ÚJ REFERENCIATERÜLET
MEGNEVEZÉSE:, 7, 3%
ÚJ TÍPUSÚ FELSŐOKTATÁSI
GYAKORLÓHELY,
PARTNERINTÉZMÉNY, MELY A
A KOMPETENCIA ALAPÚ NEVELÉSI,
MODERNIZÁCIÓ TERÜLETEIN
OKTATÁSI, PROGRAMOT ÁTFOGÓAN,
SZERVEZETI KULTÚRÁJA ÉS
MINTAADÓAN ALKALMAZÓ
MÓDSZERTANA SZEMPONTJÁBÓL
INTÉZMÉNY, REFERENCIAHELY , 79,
MINTAKÖZVETÍTŐ, 20, 8%
31%
EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI
MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY AZ
INTEGRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN, 9, 3%
BEFOGADÓ PEDAGÓGIAI GYAKORLAT
/INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI
PROGRAM ALKALMAZÁSÁBAN
MINTAADÓ INTÉZMÉNY,
REFERENCIAHELY, 17, 7%
„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt
A TÁMOP 3.1.7 szakmai feladatterve
Képzések, felkészítések
Szakértői, tanácsadó támogató
szolgáltatások igénybevétele
Intézmény belső szakmai
közreműködőinek fejlesztési
tevékenységei
Eszközbeszerzés
„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt
Intézményi innovációk száma régiónként: TÁMOP
3.1.4
„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt
Köszönöm a figyelmüket!
Puskás Aurél
[email protected]
+36 70 451 8700
„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt

similar documents