enek_zene_dalos_konyvek_albertne_balogh_marta

Report
Ének-zene - Dalos
könyvek
.
Albertné Balogh Márta
tankönyvszerző
ELSŐ DALOSKÖNYVEM
ELSŐ DALOSKÖNYVEM
•
Újdonság a 72 óra (heti két ének óra)
készségfejlesztésre!!!!
•
Könnyen érthető piktogram-rendszer
lehetőség újra a
• Minden leckében: az oldal tetején grafikákkal ellátott
dalcsokor található dalismétlésként, majd az új dal és
illusztrációja következik és ezek után a készségfejlesztő
feladatok , zenehallgatás, megfigyelési szempontokkal
•
42 népi dalosjáték és néhány európai gyermekdal
játékleírással
Könnyen
érthető
piktogramrendszer
Felidézzük az óvodát
Az oldal tetején grafikákkal ellátott dalcsokor
dalismétlés
Az új dal és illusztrációja
Készségfejlesztő feladatok , zenehallgatás,
megfigyelési szempontokkal
Dalos játékok
(és még sok-sok)
Dallami elemek tanítása
Ritmikai elemek tanítása
Zenei befogadás –
zenehallgatás
MÁSODIK DALOSKÖNYVEM
MÁSODIK DALOSKÖNYVEM
Átdolgozás után a tananyag tartalma nem változott, de az órakeret itt is bővült 72 órára
(heti kettő óra)
Fejlesztési területek:
- zenei reprodukció: éneklési készség fejlesztése ( összesen 62 dal)
- népi dalos játékok, magyar népdalok (40 dal)
- megzenésített versek, műdalok (11 dal)
- európai gyermekdalok (11 dal)
- ritmikai készség fejlesztése a félhang és szünetjele
- dallamkészség fejlesztése a ré hang és az alsó lá hang
- zenei befogadás – zenehallgatás
Népi dalos játékok,
magyar népdalok
Megzenésített versek,
műdalok
Európai gyermekdalok
Ritmikai készség fejlesztése
Dallamkészség fejlesztése
Zenei befogadás – zenehallgatás
HARAMADIK DALOSKÖNYVEM
- a megújulás jegyében -
A 2012-es Ének-zene kerettantervnek
megfelelően átdolgozott,
a 2015/2016. tanévtől érvényes
Harmadik daloskönyvem–
KÉSZ VAN!
Fejlesztési területek:
- zenei reprodukció: éneklési készség fejlesztése
- az új tankönyvben 60 új dal, melyből
- magyar népdal, népi dalosjáték (38)
- műdal (11)
- európai gyermekdal (11)
- ritmikai készségek fejlesztése
- szinkópa
- egész hang
- dallamkészség fejlesztése:
alsó szó, felső dó
- zenehallgatás
Zenei reprodukció: éneklési készség fejlesztése
Magyar népdal,
népi dalosjáték
Zenei reprodukció: éneklési készség fejlesztése
Műdal
Zenei reprodukció: éneklési készség fejlesztése
Európai gyermekdal
Ritmikai készségek fejlesztése
Szinkópa
Ritmikai készségek fejlesztése
Egész hang
Dallamkészség fejlesztése
Alsó szó, felső dó
Zenehallgatás
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

similar documents