prezentáció

Report
Prof. Dr. Katona Tamás
A felsőoktatás finanszírozásának
kérdései
Kihívások 2.0
Az új felsőoktatási koncepció
Szeged
2015. február 12.
A GDP volumenindex alakulása az Európai
Unióban és az eurózónában
%
102.0
101.0
100.0
99.0
98.0
97.0
96.0
95.0
2008
2009
2010
EU 28
2011
Eurózóna 18
2012
2013
A GDP volumenindex alakulása
Magyarországon 2008-2013
%
102.0
101.0
100.0
99.0
98.0
97.0
96.0
95.0
94.0
93.0
92.0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
A GDP volumenindex alakulása a visegrádi
országokban
%
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
-5.0
-6.0
-7.0
2008
2009
Magyarország
2010
Csehország
2011
Lengyelország
2012
Szlovákia
2013
Az EU tagállamok egy főre jutó GDPjének EU átlagához viszonyított aránya
2010.
2013.
Luxemburg
Hollandia
Írország
Dánia
Ausztria
Svédország
Németország
Belgium
Finnország
Franciaország
Egyesült Királyság
Olaszország
Spanyolország
Ciprus
Görögország
Málta
Szlovénia
Csehország
Portugália
Szlovákia
Magyarország
Észtország
Lengyelország
Litvánia
Horvátország
Lettország
Románia
Bulgária
Luxemburg
Ausztria
Svédország
Hollandia
Írország
Dánia
Németország
Belgium
Finnország
Franciaország
Egyesült Királyság
Olaszország
Spanyolország
Málta
Ciprus
Szlovénia
Csehország
Szlovákia
Portugália
Görögország
Litvánia
Észtország
Lengyelország
Lettország
Magyarország
Horvátország
Románia
Bulgária
0
50
100
150
200
250
%
0
50
100
150
200
250
%
Az Európai Unió régióinak rangsora az egy
főre jutó GDP alapján 2011-ben
az utolsó 20 régió
Sorrend
Régió
Egy főre jutó
GDP az EU 28
%-ában
Sorrend
Régió
Egy főre jutó
GDP az EU 28
%-ában
253.
Swiętokrzyskie (PL)
49
263.
Sud-Muntenia (RO)
40
254.
Warmińsko-Mazurskie (PL)
47
264.
Észak-Magyarország
(HU)
40
255.
Podlaskie (PL)
47
265.
Sud-Est (RO)
39
256.
Centru (RO)
45
266.
Yugoiztochen (BG)
38
257.
Dél-Dunántúl (HU)
45
267.
Severoiztochen (BG)
38
258.
Podkarpackie (PL)
44
268.
Sud-Vest Oltenia (RO)
37
259.
Lubelskie (PL)
44
269.
Yuzhen tsentralen (BG)
32
260.
Dél-Alföld (HU)
44
270.
Severen tsentralen (BG)
31
261.
Észak-Alföld (HU)
43
271.
Nord-Est (RO)
29
262.
Nord-Vest (RO)
42
272.
Severozapaden (BG)
29
A hazai adó-és járulékcentralizáció
alakulása a GDP %-ában
%
40.5
40.0
39.5
39.0
38.5
38.0
37.5
37.0
36.5
36.0
35.5
35.0
2010
2011
2012
2013
2014
Az államháztartás hiánya a GDP
%-ában
%
5.5
5.5
5.0
5.1
5.0
4.6
4.5
4.0
5.5
4.5
4.4
4.0
3.8
3.7
3.5
3.3
3.5
3.1
3.0
2.8
2.4
2.5
3.0
2.5
1.9
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
0.0
0.0
2007
2008
2009
Nyugdíjpénztárak vagyonával
2010
2011
2012
Nyugdíjpénztárak vagyona nélkül
2013
A GDP-ből az egészségügyi, szociális,
oktatási kiadások aránya, 2011.
%
45.0
40.0
5.15
5.25
35.0
30.0
4.71
25.0
20.0
28.70
27.90
21.90
15.0
10.0
5.0
8.30
8.50
EU 28
Eurózóna 18
5.60
0.0
Egészségügy
Szociális
Magyarország
Oktatás
Az egészségügyi kiadások a GDP %-ában
Magyarországon
%
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Összesen
Ebből: állami
Az egészségügyi kiadások a GDP %-ában
Magyarországon
%
8.0
8.00
7.96
7.35
7.57
4.93
4.97
5.14
5.18
2008
2009
2010
2011
7.83
7.0
6.0
5.0
4.90
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
Összesen
Ebből: állami
2012
Az állam oktatási kiadásai a GDP %-ában
Magyarországon
%
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Összesen
Ebből: felsőoktatás
Az állam oktatási kiadásai a GDP %-ában
Magyarországon
%
5.0
4.77
4.83
4.75
4.34
4.5
4.08
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.96
0.99
0.97
0.97
0.88
2008
2009
2010
2011
2012
0.5
0.0
Összesen
Ebből: felsőoktatás
Az államháztartás oktatási, egészségügyi,
társadalombiztosítási és jóléti
szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai, M Ft
Államháztartás
összesen
Oktatási tevékenységek
és szolgáltatások
Ebből: felsőfokú oktatás
Egészségügy
2008
1 575 399,2
459 102,2
2009
2010
2011
1 529 763,0 1 576 036,1 1 576 033,6
454 522,9
481 890,7
512 690,9
2012
2013
1 447 309,6 1 581 545,3
490 935,5
506 751,8
2014 a)
2015 a)
1 547 568,3 1 560 167,3
482 349,7
483 336,0
1 234 292,1
1 185 258,6 1 228 030,0 1 285 078,9
1 204 936,5 1 341 499,0
1 260 554,2 1 339 089,0
Társadalombiztosítási és
4 612 739,8
jóléti szolgáltatások
4 609 579,3 4 683 863,3 4 697 749,4
4 748 226,6 4 963 157,8
5 162 996,5 5 151 785,2
1 308 453,3 1 319 537,3
Központi költségvetés
Oktatási tevékenységek
és szolgáltatások
627 472,0
423 547,6
635 431,1
724 570,7
684 284,0 1 265 469,5
Ebből: felsőfokú oktatás
459 102,2
454 522,9
481 815,9
512 645,7
490 929,9
Egészségügy
164 252,7
146 398,8
156 242,1
898 995,7
1 110 435,3 1 280 859,4
1 198 279,3 1 276 152,7
Társadalombiztosítási és
jóléti szolgáltatások
914 539,0
9 032 035,0
870 591,4 4 232 507,0
4 317 781,5 4 543 543,5
4 645 424,6 4 636 657,1
a) Előirányzat
506 750,9
482 349,7
483 335,1
Az államháztartás oktatási, egészségügyi,
társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokkal
kapcsolatos kiadásai
a GDP %-ában
Államháztartás összesen
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Oktatási tevékenységek és
szolgáltatások
5,9
5,9
5,8
5,7
5,1
5,4
Ebből: felsőfokú oktatás
1,7
1,7
1,8
1,8
1,7
1,7
Egészségügy
4,7
4,5
4,5
4,6
4,3
4,6
Társadalombiztosítási és
jóléti szolgáltatások
17,4
17,7
17,3
16,8
16,8
17,1
Oktatási tevékenységek és
szolgáltatások
2,4
2,4
2,3
2,6
2,4
4,4
Ebből: felsőfokú oktatás
1,7
1,7
1,8
1,8
1,7
1,7
Egészségügy
0,6
0,6
0,6
3,2
3,9
4,4
Társadalombiztosítási és
jóléti szolgáltatások
3,4
3,5
3,2
15,2
15,3
15,6
Központi költségvetés
A felsőoktatás főbb pénzügyi adatai
2015.
Törvényjavaslat (M Ft)
Jogcím/év
ebből
személyi
Kiadás
Egyetemek, főiskolák
425955,9
Hallgatói juttatások
Speciális feladatok
176866,6
Bevétel
Költségvetési törvény (M Ft)
Támogatás
282735,3
143220,6
ebből személyi
Kiadás
435 021,2
30299,3
177186,1
Bevétel
Támogatás
282735,3
152285,9
30299,3
318,6
0,0
0,0
318,6
418,6
0,0
0,0
418,6
Kiválósági támogatás
9850,0
0,0
0,0
9850,0
9850,0
0,0
0,0
9850,0
Struktúraátalakítási alap
9194,1
0,0
0,0
9194,1
9194,1
0,0
0,0
9194,1
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
500,0
Kiegészítő támogatás
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
EISZ koordináció
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
MOME Campus
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Francia e. SZTE-n
40,0
0,0
0,0
40,0
40,0
0,0
0,0
40,0
PPP hozzájárulás
8659,6
0,0
0,0
8659,6
0,0*
0,0
0,0
0,0*
Nemzeti Közszolgálati
Egyetem
7219,3
3226,7
3531,2
3688,1
7422,3
3347,7
3531,2
3888,1
Zeneakadémia
Hallgatói juttatások
Ludovika Campus
171,6
171,6
4010,0
0,0
0,0
4010,0
4010,0
0,0
0,0
4010,0
Közalapítvány Bp-i NNy E-ért
184,3
0,0
0,0
184,3
184,3
0,0
0,0
184,3
Lakitelek Népfőiskola (m+f+b)
2300,0
0,0
0,0
2300,0
2300,0
0,0
0,0
2300,0
17190,0
0,0
0,0
17190,0
16946,8
0,0
0,0
16946,8
485421,8
210564,2
286266,5
199155,3
485 887,3
211 004,7
286 266,5
199 617,8
Nem állami intézmények
Összesen
A 15-74 éves magyar népességből a főiskolai,
egyetemi oklevéllel rendelkezők aránya
%
20.0
15.0
8.8
9.9
9.3
9.2
10.0
19.0
18.5
17.5
16.5
16.3
15.8
10.8
10.5
5.0
7.0
7.1
7.2
7.6
7.9
8.2
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0.0
Férfi
Nő
Összesen
Köszönöm a figyelmet!

similar documents