Kleurenbeheer

Report
Kleurenbeheer
KENHV
28 oktober 2014
Verschillende apparaten
• Ieder apparaat geeft kleuren anders weer
Verschillende applicaties
En dan print je het uit…
Kleurenmenging
Additief: menging van licht
Camera
Monitor
RGB
Subtractief: verf/inkt op papier
Afdruk
Schilderij
CMYK
Kleuren beheer
• Een technologie die de kleurencommunicatie tussen systemen
mogelijk maakt
• Het is de bedoeling de kleuren zo goed mogelijk over te dragen,
rekening houdend met de beperkingen van systemen of applicaties
• Colour matching wordt enkel nagestreefd bij proofing
Kleurenbereik
• Het kleurenbereik of de gamut van een kleurensysteem definieert alle
kleuren die een systeem kan genereren
• De bronkleuren bepalen het kleurenbereik van een systeem
• Het kleurenbereik wordt voorgesteld in een kleurendiagram, afgeleid
van een toestelonafhankelijke kleurenruimte
Kleurenruimtes
• Het CIE, Commission Internationale de l'Eclairage, ontwikkelt
systemen voor het kwalitatief en kwantitatief onderzoek van het
kleurenzien
• Resultaten zijn o.a. de kleurenruimtes CIEXYZ en CIELAB:
Z
Z
Q
Y
X
X
Y
xy-kleurendiagram
• Een xy-kleurendiagram is
afgeleid van de CIEXYZkleurenruimte
• Een xy-kleurendiagram is
een tweedimensionale
voorstelling van alle
kleuren die het menselijk
oog kan zien (de
luminantie of helderheid
buiten beschouwing
gelaten)
Verschillende kleurenruimtes
• Geen enkel apparaat geeft kleur
weer zoals het oog het kan
waarnemen.
• Oog ≠ Electronica
• Kleurenruimte is vast
• Profiel is per apparaat divers
Kleurentransformatie van scanner naar
monitor
• RGBscanner  RGBmonitor
• Een scanner heeft een veel grotere
gamut dan een monitor…
G
R
B
Kleurentransformatie van scanner naar
drukpers
• RGBscanner  CMYKdrukpers
• Het kleurenbereik van een
drukpers is veel grilliger van vorm
dat de driehoek van een scanner …
Y+C
Y
Y+M
M
C
C+M
Gamut mapping
• De conversie van een grotere
naar een kleinere kleurenruimte
heet gamut mapping
• Hiervoor bestaan verschillende
strategieën (zie verder)
Y+C
Y
Y+M
M
C
C+M
Zie GAMUT VISION
Verschillende kleurenruimtes
Adobe RGB vs sRGB
Adobe RGB vs Isocoated
Pro scherm vs Macbook pro (vs Isocoated)
Kleurenprofielen: wat gebruik je allemaal?
Probleem
• Je oog past zich aan aan kleurenzweem
• Daarom gebruik je hardware en kleuren profielen
• Een paar voorbeelden:
Menselijke Perceptie - Kleur
ZELFDE KLEUR !
Dot kleur 1
Dot kleur 2
Menselijke Perceptie - Helderheid
Grijswaarde
Zelfde grijswaarde !
http://www.purveslab.net/main/
Menselijke Perceptie - Contrast
DE TEGELS ZIJN GRIJS !
http://www.purveslab.net/main/
Dit is de reden om te meten
Met hardware…
Hardware
Vertalingen van en naar uitvoer apparaten
1 Calibreer Monitor
•
•
•
Color Spyder
Colormunki
http://helpx.adobe.com/lightroom
/help/colormanagement.html#mainpars_heading_1
2 Calibreer Printer
•
•
http://www.pixelpad.org/iccprofiel/
Gebruik kleurenprofiel van Drukker:
https://www.profotonet.nl/support/fotosaanleveren/colormanagement.html
Let op:
Drukker verwacht vaak sRGB of AdobeRGB
Voor Soft-proofing kun je profielen van
drukker downloaden
Wat nu?
Is je Eizo van 1900€
beter dan je
LG van 200€ ?
Minimale uitgave
• Altijd zelfde papier
• ColorSpyder:
89 €
• Printer profiel: 0€ - 35€
Niet zonder kleuren beheer!
• All in one kit:
450€
Lightroom
Adobe RGB in
•
•
•
•
•
•
Library,
Map,
Book,
Slideshow,
Print,
Web modules
ProPhotoRGB in
• Develop
Soft proofing
Geeft printerprofiel weer op monitor
zodat je ziet hoe het eindresultaat is
Handig om te weten
Als je een monitor kalibreert, moet je de volgende videoinstellingen aanpassen:
• Niet alle browsers gaan hetzelfde met kleuren om:
• Helderheid en contrast Dit zijn respectievelijk het algehele
niveau en bereik van de weergavesterkte. Deze parameters
werken eigenlijk net zo als op je tv. Met een programma voor
monitorkalibratie realiseer je een optimaal helderheids- en
contrastbereik.
• Gamma De helderheid van de waarden voor middentonen.
Een monitor produceert niet-lineaire waarden van zwart naar
wit. Als u de waarden in een grafiek zet, vormen ze geen
rechte lijn, maar een kromme. Gamma definieert de waarde
in het midden van die curve tussen zwart en wit.
• Fosforkleuren De stoffen die door CRT-monitoren worden
gebruikt voor het uitstralen van licht. Verschillende
fosforkleuren hebben verschillende karakteristieken.
Uiteraard geldt iets dergelijks voor de verschillende vlakke
monitoren: TFT, s-IPS, LED, etc: allemaal hebben ze
verschillende kleuren die ze weer kunnen geven.
• Witpunt De kleur en intensiteit van het helderste wit dat de
monitor kan produceren.
L naar R:
onderste rij:
Safari 5, IE9, Firefox 12
Maxthon 3, Chrome 19, Opera 11
RAW
•
•
•
•
•
•
•
•
VOOR
Geen witbalans…altijd te
corrigeren
Lossless
Veel grotere kleurenruimte
Veel meer wit en zwart
Ruis
Chromatische abberatie
Vignettering
Geen pre-sharpening
TEGEN
• Groter dan jpg
• Trager in burst mode
• Er is niet maar één formaat
•
•
•
•
CR2 voor iedere camera
NEF voor iedere camera
etc
DNG
• IPTC data – mogelijk niet uniform
Praktische Tips
• Schiet je in jpg?
• sRGB is makkelijk, altijd goed
• Adobe RGB/ Prophoto RGB beter, maar moet je
altijd nabewerken
• Schiet je RAW?
• Maakt niet uit: alle beschikbare info zit in het
bestand
•
•
•
•
•
Calibreer op z’n minst je scherm
Gebruik softproofing
Veilig: kies output sRGB
Beter: kies output profile dat past bij afdruk
Beheer je je eigen afdrukken?
• Test met de lichtheid van je prints
• Test met het contrast van je prints
•
•
•
•
•
Camera:
Lens:
Papier + inkt:
Printer:
Colorimeter:
600 – 2000€
150 – 1400€
60€
250€
90€
Softproofing
Tethered
• RAW en Jpg
Bronnen
•
•
•
•
•
•
Adobe.com
www.pixelpad.nl
www.profotonet.nl
www.wilmakarels.nl
spyder.datacolor.com
www.color.org/profileinspector.xalt
er
• Andrew Stawowczyk Long
• www.purveslab.net/main/ .au
• PDF met cursus material beschikbaar

similar documents