Welkom in klas VQ uitstroom 20142015

Report
Welkom in klas VQ
2014-2015
Mentoren:
Jose Schroeten [email protected]
030-2634634, 06-48659355
Mark Meeuwissen [email protected]
030-2634634, 06-44680291
www.isk-utrecht.nl
Praktische zaken
•
•
•
•
•
Schooltijden
lesrooster
Ziekmelding
Leerplicht bij veelvuldig te laat komen
Website: www.isk-utrecht.nl
Schooljaar 2014-2015
• Loopbaanorientatieweek december
• Rapportavonden 2 december, 24 maart en 7 juli
certificaatuitreiking
• Panelgesprekken 11 november, 3 maart en 16
juni
• Aanmelding nieuwe school( voor 1 maart)
• Culturele dagen, leesweek, assembly
• Nieuwe methode Disk
• Kamp Uitstapjes
• Zwemmen
Wat kunt u als ouders doen?
•
•
•
•
•
Stimuleren om veel te lezen
Nederlandse tv kijken
Lid worden van een club
Betrokkenheid bij school
Naar open dagen gaan en school zoeken die
bij u kind kind past
• Huiswerk controleren
Uitstroomprofiel
advies bestaat uit
•
•
•
•
•
•
•
•
Werkhouding
Tempo
Nederlands/Wiskunde/Engels
Competenties (alle schoolvakken en gedrag op
school)
Toetsresultaten TOA, Nieuwsbegrip toetsen en testen
Klassenteam
Intake gegevens
leeftijd
Rapporten
• Uitreiking rapport op school met
aanwezigheid ouders of voogd
Krijg je een afspraak thuisgestuurd?
• Bel dan direct op. Zeg dat je niet op de
afspraak kan komen omdat je naar school
moet. Zeg dat je na 16.00 uur kan of op
dinsdagmiddag na 13.30 uur.
• Als ze een ander voorstel doet vertel je nog
een keer dat je alleen na 16.00 uur kan of op
dinsdagmiddag.
Op het ISK is elke dag les.
• Er is een verplicht rooster. Je MOET aanwezig
zijn bij die lessen.
• De enige reden voor afwezigheid is ziekte.
Moet je een afspraak maken?
• Vertel tegen de assistente dat je naar school
moet. Zeg dat je na 16.00 uur kan of op
dinsdagmiddag na 13.30 uur.
• Als ze een ander voorstel doet vertel je nog
een keer dat je alleen na 16.00 uur kan of op
dinsdagmiddag.
Uitstromen naar het
voortgezet onderwijs
Het Nederlandse onderwijssysteem
VMBO
(voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs)
4 leerwegen: VMBO- B, VMBO-K, VMBO –GTL
4 leerjaren
–
–
–
–
basisberoepsgerichte leerweg
kaderberoepsgerichte leerweg
gemengde leerweg
theoretische leerweg
MBO niv. 2
MBO niv. 3/4
MBO niv. 3/4
MBO niv. 3/4
VMBO (4 jaar)
(voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs)
• de eerste twee klassen: basisvorming
• de derde en de vierde klas: kiezen uit
– techniek
– zorg en welzijn
– economie
– landbouw
HAVO
(hoger algemeen voortgezet onderwijs)
•
•
•
•
5 jaar
3 jaar basisvorming met 13 vakken
vierde en vijfde klas: profiel kiezen
doorstromen naar HBO (hoger
beroepsonderwijs)
VWO
(voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)
•
•
•
•
6 jaar
4 jaar basisvorming met 13 vakken
vijfde en zesde klas: profiel kiezen
doorstromen naar universiteit
uitstroomprofiel
•
•
•
•
•
intaketoetsen
TOA-toetsen Nederlands, Engels en wiskunde
hoelang in Nederland?
leeftijd
werkhouding en gedrag
NB. Voor vervolgonderwijs heb je niveau A2/1F (of
hoger) nodig!
Een school kiezen, hoe doe je dat?
• vragen bij buren, vrienden, basisschool
• Bekijk de websites van scholen in de buurt
• in kranten kijken en bezoek de open dagen
(jan/feb)
• Vraag om een meeloop-dag/middag
• ga naar de VMBO Utrecht informatiemarkt 22
En dan?
Ú kiest samen met uw kind een school .
Het aanmelden gebeurt op verschillende manieren.
Informeer bij de school van uw keuze en/of bij
de ISK mentoren.Doe dit wel op tijd!
1e klas leerlingen : aanmelden voor 1 maart!
2e of 3e klas: aanmelden voor 1 april. Er zijn
scholen die werken met een wachtlijst.
Tip: Kies ook nog een 2e school!! Soms zijn scholen
vol.
Informatie op internet
• www.isk-utrecht.nl >> ouders
• www.vmboutrecht.nl

similar documents