Memperkasakan Imej Dan Kewibawaan Warga

Report
KERANGKA KERJA
PELAN HALA TUJU 2014
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN
NEGERI SEMBILAN
KERANGKA KERJA PELAN HALA TUJU 2014
Misi
Kerajaan Negeri
MEMAJUKAN NEGERI, MENSEJAHTERAKAN RAKYAT
Matlamat
Pejabat Setiausaha Kerajaan
Negeri Sembilan
4R – DIPERCAYAI, DIRUJUK, RELEVAN DAN DIHORMATI
Keberhasilan Strategik
PERKHIDMATAN CEMERLANG, SAHSIAH TERBILANG
Teras Strategik
Teras 1 : Memperkukuhkan
Keyakinan Terhadap Kecekapan
Dan Keberkesanan
Penyampaian Perkhidmatan
PSUKNS
Teras 2 : Memperkasakan Imej
Dan Kewibawaan Warga
PSUKNS Sebagai Peneraju
Perkhidmatan Awam Negeri
Strategi
Meningkatkan pengurusan kawalan
dalaman
Program /
Aktiviti
Mengadakan audit silang inter-unit
contohnya audit pengurusan fail dan
pengedaran surat
1
Memperkukuhkan
Keyakinan
Terhadap
Kecekapan Dan
Keberkesanan
Penyampaian
Perkhidmatan
PSUKNS
KPI
Keberhasilan
Penyelaras
Mengadakan audit silang sekurangkurangnya 2 kali setahun
Penetapan proses kerja yang sistematik,
efisien dan berkesan akan meningkatkan
persepsi positif dan keyakinan terhadap
PSUKNS
Unit Audit Dalam
Strategi
2
Memperkukuhkan
Keyakinan
Terhadap
Kecekapan Dan
Keberkesanan
Penyampaian
Perkhidmatan
PSUKNS
Program /
Aktiviti
Mengurangkan birokrasi melalui inovasi
proses kerja
Perekayasaan Proses Kerja –
Business Process Re-engineering (BPR)
KPI
Sekurang-kurangnya 1 proses kerja teras
di setiap sub-unit
Keberhasilan
Penetapan proses kerja yang sistematik,
efisien dan berkesan akan meningkatkan
persepsi positif dan keyakinan terhadap
PSUKNS
Penyelaras
Unit Korporat, Inovasi & Kualiti
Strategi
3
Memperkukuhkan
Keyakinan
Terhadap
Kecekapan Dan
Keberkesanan
Penyampaian
Perkhidmatan
PSUKNS
Melahirkan pakar dalam bidang yang diterajui
Program /
Aktiviti
Mengadakan kursus, bengkel dan program
pembangunan bagi pegawai pelapis di peringkat P&P
dan Sokongan.
KPI
-Melahirkan individu/kumpulan Subject Matter Expert
(SME) dalam 6 bidang fokus iaitu Sumber Manusia,
Kewangan, Perancangan Ekonomi, Perumahan,
Kerajaan Tempatan serta Protokol.
Keberhasilan
Penyelaras
Peningkatan kemahiran dan kepakaran pegawai
PSUKNS serta menjadi sumber rujukan utama
kepada agensi negeri
Unit Latihan, BPSM
Strategi
4
Memperkasakan
Imej Dan
Kewibawaan
Warga PSUKNS
Sebagai Peneraju
Perkhidmatan
Awam Negeri
Program /
Aktiviti
Membudayakan integriti
Mengadakan kempen kesedaran
berdasarkan isu-isu semasa
KPI
Kempen warga berintegriti 3 kali setahun
Keberhasilan
Menguruskan persepsi dan meningkatkan
imej PSUKNS
Penyelaras
Unit Integriti
Strategi
5
Program /
Aktiviti
Memperkasakan
Imej Dan
Kewibawaan
Warga PSUKNS
Sebagai Peneraju
Perkhidmatan
Awam Negeri
KPI
Keberhasilan
Penyelaras
Membudayakan integriti
Mengaturkan program PIOB –
Pembangunan Individu Dan Organisasi
Berintegriti berbentuk kerohanian
Kursus PIOB 3 kali setahun
Menguruskan persepsi dan meningkatkan
imej PSUKNS
Unit Integriti
Strategi
Membudayakan integriti
6
Memperkasakan
Imej Dan
Kewibawaan
Warga PSUKNS
Sebagai
Peneraju
Perkhidmatan
Awam Negeri
Program /
Aktiviti
Mengaturkan pergerakan minum pagi
secara berjadual mengikut giliran
KPI
Sekurang-kurangnya 50% berada di unit
sepanjang waktu bertugas
Keberhasilan
Menguruskan persepsi dan meningkatkan
imej PSUKNS
Penyelaras
Bahagian Khidmat Pengurusan & MBJ
Strategi
Membudayakan integriti
7
Memperkasakan
Imej Dan
Kewibawaan Warga
PSUKNS Sebagai
Peneraju
Perkhidmatan
Awam Negeri
Program /
Aktiviti
KPI
Keberhasilan
Penyelaras
Memastikan waktu pejabat dipatuhi
100% pematuhan waktu pejabat
Menguruskan persepsi dan meningkatkan
imej PSUKNS
Bahagian Khidmat Pengurusan & MBJ
8
Memperkasakan
Imej Dan
Kewibawaan
Warga PSUKNS
Sebagai
Peneraju
Perkhidmatan
Awam Negeri
Strategi
Program /
Aktiviti
KPI
Memupuk sikap mesra pelanggan dalam
semua situasi
Melaksanakan program 8S sepenuhnya
Menjalankan kajian kepuasan pelanggan
8S sepanjang tahun
Keberhasilan
Meningkatkan kualiti perkhidmatan
pelanggan PSUKNS
Penyelaras
Unit Korporat, Inovasi & Kualiti
Strategi
9
Memperkasakan
Imej Dan
Kewibawaan
Warga PSUKNS
Sebagai
Peneraju
Perkhidmatan
Awam Negeri
Program /
Aktiviti
KPI
Keberhasilan
Penyelaras
Memupuk sikap mesra pelanggan dalam
semua situasi
Memberi panduan untuk pengurusan
pelanggan berkualiti
Menyediakan Customer Service Hand Book
Meningkatkan kualiti perkhidmatan
pelanggan PSUKNS
Unit Korporat, Inovasi & Kualiti
Strategi
10
Memperkasakan
Imej Dan
Kewibawaan
Warga PSUKNS
Sebagai
Peneraju
Perkhidmatan
Awam Negeri
Program /
Aktiviti
KPI
Keberhasilan
Penyelaras
Memupuk sikap mesra pelanggan dalam
semua situasi
Memberi latihan pengurusan pelanggan
kepada setiap kumpulan
- 1 kursus setahun untuk semua warga
- 2 kursus setahun untuk pegawai barisan
hadapan
Meningkatkan kualiti perkhidmatan
pelanggan PSUKNS
Unit Latihan & Kompetensi, Bahagian
Pengurusan Sumber Manusia
11
Memperkasakan
Imej Dan
Kewibawaan
Warga PSUKNS
Sebagai
Peneraju
Perkhidmatan
Awam Negeri
Strategi
Program /
Aktiviti
KPI
Keberhasilan
Penyelaras
Memupuk sikap mesra pelanggan dalam
semua situasi
Mengadakan mystery shopping (dengan
kerjasama jabatan luar)
Sebanyak 4 kali setahun
Meningkatkan kualiti perkhidmatan
pelanggan PSUKNS
Unit Kerajaan Tempatan
Strategi
12
Memperkasakan
Imej Dan
Kewibawaan
Warga PSUKNS
Sebagai Peneraju
Perkhidmatan
Awam Negeri
Memastikan penampilan yang terbaik
Program /
Aktiviti
Memperagakan tatacara pemakaian yang
bersesuaian
KPI
1 garis panduan diedarkan kepada semua
warga
Keberhasilan
Penyelaras
Pembentukan imej positif (Towering
Personality)
Unit Pengurusan Majlis Rasmi & Protokol
13
Memperkasakan
Imej Dan
Kewibawaan
Warga PSUKNS
Sebagai
Peneraju
Perkhidmatan
Awam Negeri
Strategi
Program /
Aktiviti
KPI
Keberhasilan
Penyelaras
Memastikan penampilan yang terbaik
Penyeragaman pemakaian baju korporat
90% memakai baju korporat PSUKNS
pada hari yang ditetapkan
Pembentukan imej positif (Towering
Personality)
Bahagian Khidmat Pengurusan
Strategi
14
Memperkasakan
Imej Dan
Kewibawaan
Warga PSUKNS
Sebagai
Peneraju
Perkhidmatan
Awam Negeri
Program /
Aktiviti
KPI
Meningkatkan publisiti PSUKNS melalui
program promosi
Mengadakan program Jejak Mesra YB.
SUK;
Mengaturkan sekurang-kurangnya 3 kunjungan YB.
SUK ke Perhimpunan Bulanan Peringkat Daerah
dan Sesi Bersama JKKK
Keberhasilan
Mendekatkan SUK di hati rakyat (Jalinan
Mesra)
Penyelaras
Unit Korporat, Inovasi & Kualiti
Strategi
15
Memperkasakan
Imej Dan
Kewibawaan
Warga PSUKNS
Sebagai
Peneraju
Perkhidmatan
Awam Negeri
Program /
Aktiviti
KPI
Meningkatkan publisiti PSUKNS melalui
program promosi
Mengadakan program Community Service
Responsibility (CSR) oleh PSUKNS
2 program CSR
Keberhasilan
Mendekatkan SUK di hati rakyat (jalinan
mesra)
Penyelaras
Kelab Sukan dan Kebajikan PSUKNS
Strategi
16
Memperkasakan
Imej Dan
Kewibawaan
Warga PSUKNS
Sebagai
Peneraju
Perkhidmatan
Awam Negeri
Program /
Aktiviti
KPI
Meningkatkan semangat berpasukan
warga PSUKNS
Kursus bina pasukan merentasi unit dan
kumpulan perkhidmatan
Sekurang-kurangnya 80% pegawai
mengikuti kursus bina pasukan sekali
setahun
Keberhasilan
Meningkatkan kemesraan serta
keakraban
Penyelaras
Unit Pengurusan Psikologi, Bahagian
Pengurusan Sumber Manusia
Strategi
17
Memperkasakan
Imej Dan
Kewibawaan
Warga PSUKNS
Sebagai Peneraju
Perkhidmatan
Awam Negeri
Program /
Aktiviti
KPI
Meningkatkan semangat berpasukan
warga PSUKNS
Hari Keluarga / Makan Malam Tahunan
secara selang-seli
Sekali setahun
Keberhasilan
Meningkatkan kemesraan serta
keakraban
Penyelaras
Kelab Sukan dan Kebajikan PSUKNS
Terima Kasih

similar documents