ÇOCUK RUH SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Report
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
2013-2014
Sunum Planı







Misyon
Vizyon
Tarihçe ve Temsiliyet
ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim üyesi,
hemşire, diğer personel)
Akademik Faaliyet
◦ İç yayın
◦ Dış yayın
Eğitim Faaliyetleri
◦ Mezuniyet öncesi
◦ Mezuniyet sonrası

Hizmet İstatistikleri (20092013)
◦ Poliklinik
◦ Laboratuar: Kanlı ve kansız
◦ Operasyon veya girişim

Mali Analiz (2012-2013)
◦
◦
◦
◦


Gelir
Gider
Fatura Red Oranı
Sağlanan Bağışlar
Kullandığınız yeni bir metodun
tanıtımı (45 saniye)
Geleceğe yönelik planlar ve
talepleriniz
10 büyük sağlık sorunu (2013, CDC)
1.Çocukluk çağında
obezite %38
2. Madde Kullanımı %34
3. Sigara %32
4. Zorbalık, külhanbeylik
%29
5. Stres %25
6. Alkol bağımlılığı %24
7. Çocuk İstismarı ve
ihmali %23
8. Ergen gebeliği %23
9. İnternet sorunları 22%
10. Depresyon 20%
ve aşağıdakiler….
-Dikkat bozuklukları
-Şiddet davranışları
-(Sexting) Sex mesajları
-İntihar
-”Çıkma” istismarları
- Otizm
-Homoseksualite
Çocuk ve Ergenlerde Herhangi Bir Psikiyatrik Hastalığın
YB Yaygınlığı
60
46.3
50
45
46.7 46
45.9
41.7
40
40
35
30
25
21.4
20
30
20
15
10
10
0
17-18
Ciddi bir sorun
Yaygınlığı
15-16
YB yaygınlık
13-14
0
Erkek
5
Kız
50
54.5
Misyon; eğitim





Tıp fakültesi öğrencilerinin çocuk ruh sağlığı konusunda temel bilgi ve
beceriyi kazanmalarını sağlamak,
Tıpta uzmanlık öğrencilerinin mesleki açıdan yetkin, ilk olarak iyi
insan-iyi hekim bütünlüğünü kendi özünde oluşturabilmiş, empati,
sağduyu ve toleransı özümsemiş, iyileştirici etkinin ancak özde
olgunlaşanlarca üretilebileceğini kavramış, “arızalı beyin devreleri” ya
da “kimyasal dengesizlik” uzmanı teknisyenler değil, çok katlı yüce
varlık insan ile ve onun en hassas çocuk haliyle uğraştığının bilincinde,
mesleğinden heyecan duyan, bu heyecanla sürekli gelişme yollarını
arayan, sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunacak ‘çocuk ve ergen
psikiyatrisi uzmanı’ olarak yetişmelerini sağlamak
Çocuk psikiyatrisi uzmanlarının meslek içi eğitimlerine katkıda
bulunmak, alanla ilgili bilimsel gelişmeleri, değişim ve dönüşümleri
onlara ulaştırabilmek,
Psikolog, pedagoji ve sosyal çalışma, özel eğitim, danışmanlık ve
rehberlik, aile danışmanlığı gibi disiplinlerle işbirliğini geliştirip çocuk ruh
sağlığı alanında klinik deneyimlerine katkıda bulunmak
Ebeveyn ve eğitimcilerin eğitilmesini sağlamak,
Misyon; çalışma ve araştırma

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda akademik
düzeyde yapılan çalışmalar bebeklikten genç erişkinliğe sağlıklı ruhsal
gelişim ve patolojik durumları kapsamaktadır. Temel araştırma alanları
bebek ruh sağlığı, otizm ve yaygın gelişimsel bozukluklar, dikkat eksikliği
hiperaktivite bozukluğu, ergenlik dönemi patolojileri (yeme
bozuklukları, kimlik gelişimiyle ilgili sorunlar, depresyon, intihar),
bedensel belirtilerle seyreden ruhsal rahatsızlıklar, anksiyete
bozuklukları, bipolar duygudurum bozukluğu, farmakolojik yaklaşımlar,
adli çocuk-ergen psikiyatrisi ve çocuk-ergen ruh sağlığı politikalarını
içermektedir.

Ana Bilim Dalı’nın çalışma alanları: Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi temel
konuları üzerine çeşitli kuramsal ve uygulamalı eğitimin yanısıra;
konsültasyon-liyezon, bireysel psikoterapi, oyun terapisi, psikodrama
yöntemiyle grup terapisi, aile tedavisi, adli psikiyatri, istatistik ve
araştırma metodolojisi eğitimi verilmektedir. Ayrıca sosyal hizmet
uygulamaları, ülkemizde çocuğa yönelik politikaların oluşturulmasına
yönelik çalışmalar ve danışmanlık hizmetleri, okullara eğitim
danışmanlığı, psikometrik değerlendirmeler ve topluma yönelik
koruyucu ruh sağlığı hizmeti bölümümüzün çalışma konuları arasındadır
Ana Bilim Dalı Tarihçesi

İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Ana Bilim Dalı ülkemizde
kurulmuş olan bu alandaki
ilk birimdir.

Kliniğimiz 10 Mart 1956
tarihinde İstanbul Tıp
Fakültesi bünyesinde Prof.
Dr. İhsan Şükrü Aksel
tarafından Çocuk Psikiyatrisi
Enstitüsü olarak
kurulmuştur.

Kurulduğu tarihten bu yana
ülkemize önemli hizmetler
sunan kliniğimiz 1991
yılında ayrı bir Anabilim dalı
olarak İstanbul Tıp Fakültesi
Çocuk Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı
adını almıştır.
İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Öncü İşlemler

Ülkemizin;
İlk Çocuk Psikiyatrisi Birimi..
İlk Çocuk Psikiyatrisi yataklı tedavi servisi..
İlk Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD..
İlk TUS sınavı ile uzmanlık öğrencisi alan…
En fazla sayıda uzman yetiştiren…
En yüksek sayıda hasta muayenesi gerçekleştiren
En yüksek sayıda bilimsel yayın ve atıf ..
En büyük binaya sahip.. ….!
FİZİKSEL KAYNAKLAR

Çapa yerleşkesindeki iki bloktan oluşan
eski binamız Türkiye’deki en büyük Çocuk
Psikiyatrisi Kliniğiydi. Boşaltmadan önce
83 oda aktif olarak kullanılıyordu.

Deprem güvenliği nedeniyle boşaltıldı ve
sonrasında yıkıldı.
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Yeni Bina

21 Şubat 2013
tarihinden beri İstanbul
Tıp Fakültesi Esnaf
Hastanesi ek binasında
hizmet verilmektedir.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağ. ve Hast.
Anabilim Dalı Fiziksel İmkanlar
Şu anda İstanbul Esnaf Hastanesi Bodrum Katında hizmet vermekte
olan Anabilim Dalımızda
Öğretim Üyesi
 Uzman Hekim
 Poliklinik odası
 Pedagog odası
 Psikolog odası
 Sosyal Çalışma
 Video ve oyun
gözlem odası

4
2
20
4
4
1
1





Acil Müdahale
Sekreter odaları
Başhemşire
Toplantı Salonu:
Kütüphane
1
2
1
40 kişi
1
Fiziksel imkanlar (devam)
Arşiv ve kayıt bölümümüz 2. bodrum katında
yer almaktadır.
Kayıtlarını yaptıran hastaların dosya numaraları
alınmakta ve dosyaları çıkarılmaktadır.
Ailelerin eline verilmeksizin dosyaların dağıtımı
görevliler tarafından yapılmaktadır.
Bu katta 2 arşiv odası, kayıt yapılan bölüm ve
hastaların beklerken oturmalarına uygun
alanlar bulunmaktadır.
İNSAN KAYNAKLARI
2008-2014 Yılları Arasında İnsan
Kaynakları
25
21
20
16
15
10
5
7
3
2
3
0
2008
2014
2
1
2
3
5
4
4 4
3
2
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK VE ERGEN RUH
SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
PERSONEL DAĞILIMI (Mart 2014)
14
13
12
10
8
6
4
2
2
2
2
1
2
2
1
1
0
Kürsü Arşiv
Sekreteri
Tıbbi
Evrak
sekreter Kayıt
Dosya Rapor Hizmetli Temizlik Toplam
Dağıtım Sekreteri
4 çalışanımızın iş görmeyi engelleyecek
düzeyde sorunları bulunmaktadır.
Kadrolu hizmetlilerden birinde ağır zeka geriliği
bulunmaktadır. (IQ;18)
 Arşivde 20 yıldır bizimle çalışan bir görevlimiz
şizofrendir.
 2 rapor sekreterinden birinde %95, diğerinde
%50 işitme kaybı bulunmaktadır.

◦ Ayrıca üniversitemiz kadrosunda olmayıp Ayberk Vakfı
adına 20 yıldır kliniğimizde çalışan bir hizmetlinin ağır
zeka geriliği bulunmaktadır (IQ;30)
◦ Ağır zeka geriliğinin işgücü kaybı oranı %90’dır. Okuma
yazma bilmezler, para ve rakam tanıyamazlar, cezai
ehliyetleri yoktur.
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BİLİMSEL FAALİYETLERİ
Anabilim Dalımızın 2013 yılı Ulusal ve Uluslararası bildiri ve makale sayıları
2014 yılı itibarıyla öğretim üyelerinin
Yabancı Yayınlarının (SCI-E ) sayıları
SCI-E kapsamındaki dergilerde alınan atıf sayıları
2014 yılı itibarıyla “h” indeksi değerleri
2013 yılı bilimsel faaliyetleri
14
12
12
11
10
8
6
6
Kongre Bildirisi
Makale
6
4
2
0
İç yayın
Dış yayın
Dış Yayın sayısı, 2014
50
45
46
40
35
30
25
20
15
16
16
BA
OA
16
10
5
0
SZ
AK
SCI-E kapsamında atıf sayısı, 2014
800
759
700
600
500
400
300
223
200
126
100
55
0
SZ
BA
OA
AK
Öğretim üyeleri h-indeksi, 2014
16
15
14
12
10
8
7
7
6
4
4
2
0
SZ
BA
OA
AK
Bilimsel Ödüller
1. Türkiye Psikiyatri Dernegi 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi (2005) Duygudurum
Bozuklukları Araştırma İkincilik Ödülü.”Haluk Asuman Savaş,Serdar
Gergerlioglu, Ferah Armutçu, Hasan Herken, H. Ramazan Yılmaz, Esra
Koçoglu, Salih Selek, Hamdi Tutkun, Süleyman Salih Zoroglu, Ömer Akyol
2. Uluslar arası 5. Bakırköy Günleri 2003 Sözel Bildiri Yarışması Birincilik Ödülü.
“ACE gen’in İki Uçlu Duygudurum Bozuklugundaki Olası Rolü” Haluk A.
Savaş, Hasan Herken, Hamdi Tutkun, S. Salih Zoroglu
3. Türkiye Psikiyatri Dernegi Bahar Sempozyumları 2002 Araştırma Birincilik
Ödülü. “Şizofreni Hastalarında Adrenomedullin ve Nitrikoksit Düzeyleri ve
Hastalıgın Klinigi ile İlişkisi.” Salih Zoroglu, Hasan Herken, Muhittin Yürekli,
Efkan Uz, Hamdi Tutkun, Haluk A. Savaş, Çahit Balcı, Murat Eren Özen,
Beyhan Cengiz, Ecir Ali Çakmak, M. İlker Dogru, Ömer Akyol.
4.Türkiye Psikiyatri Dernegi Bahar Sempozyumları 2002 Duygudurum
Bozuklukları Araştırma İkincilik Ödülü. “Nitrik Oksit ve Adrenomedullin’in
İki Uçlu Duygudurum Bozuklugundaki Olası Rolü” Haluk A. Savaş, Hasan
Herken, Muhittin Yürekli, Efkan Uz, Hamdi Tutkun, S. Salih Zoroglu, Murat
Eren Özen, Beyhan Cengiz, Ömer Akyol.
5. Türkiye Psikiyatri Dernegi 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2002 Duygudurum
Bozuklukları Araştırma Birincilik Ödülü. “Serotonon transporter gen’in İki
Uçlu Duygudurum Bozuklugundaki Olası Rolü” Haluk A. Savaş, Hasan
Herken, , Hamdi Tutkun, S. Salih Zoroglu
Bilimsel Ödüller
Genç araştırmacı eğitim bursu. International
Meeting for Autism Research (IMFAR) 2006
Professionals from Developing Countries, (2006).
2. Donald J. Cohen fellowship ödülü. 18. International
Association for Child and Adolescent Psychiatry and
Allied Professions (IACAPAP) Congress. 2008, İstanbul
3. Genç bilim adamı ödülü (Junior Scholar Award).
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry
(AACAP). 57th Annual Meeting. 2010, New York
4. Genç bilim adamı eğitim ödülü. European College of
Neuropsychopharmacology (ECNP). School of Child and
Adolescent Neuropsychopharmacology. 2014, İtalya.
1.
EĞİTİM FAALİYETLERİ
5. SINIF EĞİTİMİ

Kuramsal Eğitim ve Uygulamalar
5.Sınıf öğrencileri Nöroloji, Nöroşirürji, Psikiyatri paket
stajında 3 tam gün olarak Çocuk Psikiyatrisi staj eğitimi de
almaktadırlar.
Çekirdek eğitim programının öngördüğü DEHB, Otizm ve
Ruhsal Gelişim Dersleri verilmekte ayrıca alanımızdaki başlıca
konular ile ilgili kuramsal dersler verilmektedir.
Sınav, yazılı olarak klasik ve çoktan seçmeli sorularla
yapılmaktadır.
5. sınıf öğrencileri için ders kitabı yazılmakta olup bir ay
içinde basıma hazır hale gelecektir.
İntern Eğitimi

Daha önce seçmeli staj olarak intern eğitimi
oluyorken son 3 yıldır seçmeli stajların
kaldırılmasından dolayı intern eğitimi
olmamaktadır.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Asistan Eğitimi

Yoğun Adaptasyon Eğitimi (30 gün)

Hafta İçi Toplantılar
◦ Pazartesi Sabah Tüm Öğretim Üyelerinin
Katılımı ile Asistan Uyum Toplantısı
◦ Salı Sabah Öğretim Üyesi ile Vaka Toplantıları
◦ Salı ve Perşembe Toplantıları ve Seminerler
 Mortalite ve Morbidite
◦ Pazartesi, Çarşamba ve Cuma Vaka Toplantıları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Asistanlar için karne ve dönemsel sınavları



Her yıl iki sınav yapılmaktadır. Bu sınavlar yazılı açık
uçlu sorular ile çoktan seçmeli test sorularından
oluşmaktadır. 50-100 sorudan oluşmaktadır.
Asistan karnesi hazırlanmış ve 1 yıl önce
dağıtılmıştır. Uzmanlık öğrencileri 20 farklı tanıdan
değişik sayıda hasta takip etmekte ve takip notları
ile birlikte sorumlu öğretim üyesine
imzalatmaktadırlar.
Yoğun bir rotasyoner eğitimi de yapılmaktadır. Bir
yılda yaklaşık 25-40 arasında rotasyoner asistanımız
olmaktadır.
HİZMET İSTATİSTİKLERİ
2008-2014 Yılları Arasında Poliklinikte
Görülen Hasta Sayısı
60000
47520
50000
49071
49091
44182
40000
33186
34663
2008
2009
30000
20000
10000
0
2010
2011
2012
2013
2013-2014 aylık bazda ayaktan hasta sayıları
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
4830
4664
3948
4493 4412
3861
3593
2394
1582
4048 4056
3590
3856
Konsültasyon muayeneleri
1400
1179
1207
1200
1000
800
600
400
200
22
0
142
174
1
2008
2009
78
2010
2011
2012
2013
2014-2 ay
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HEKİM BAŞINA DÜŞEN AYLIK
AYAKTAN HASTA SAYISI,2013

Yıllık toplam poliklinik hasta sayısı

Hekim başına yıllık hasta sayısı (44182/26 hekim): 1699 hasta
Hekim başına günlük hasta sayısı (265 iş gün/yıl) : 6,3 hasta



: 44182 hasta
Poliklinik başına yıllık hasta sayısı (44182/11 poliklinik ): 4016
hasta
Poliklinik başına günlük hasta sayısı (265 iş gün/yıl): 15,15 hasta
Psikometri Bölümü
Dört adet psikolog bulunmaktadır. 2000’li
yıllarda bu sayı 10 idi. Psikoloji bölümünde;
Zeka Testleri
Gelişim Testleri
Projektif Testler
Bazı Klinik değerlendirme ölçekleri
Grup terapisi uygulamaları
Anne baba değerlendirmeleri
Hasta eğitimi gibi alanlarda uygulamalar
yapılmaktadır.
Psikoloji Bölümü

Her psikolog günlük 4 ile 6 arasında
değişen sayılarda test yapabilmektedir.
Ortalama bir test, testin türüne göre 15
ile 90 dk. arasında sürmektedir.

Toplamda günlük ortalama 20, yıllık 5000
test yapılmaktadır.
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ANABİLİM DALI
MALİYET VE ETKİNLİK ANALİZLERİ
FİNANS DİREKTÖRLÜĞÜ
SUT KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
BİRİMİ
HAZİRAN 2013
A
MALİYET
ANALİZLERİ
B
ETKİNLİK
ANALİZLE
Rİ
PERFORMANS
A-MALİYET ANALİZLERİ
 GELİR ANALİZLERİ
 GİDER ANALİZLERİ
 KARLILIK ANALİZLERİ
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D.
2013 İLK ALTI AYLIK MALİ DURUMU
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
154.125
127.689
157.488
160.038
162.495
133.523
B. AYLIK FATURALANMIŞ
(TOPLAM)GELİR
415.311
227.345
217.852
227.126
234.538
174.355
F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME
68.345
65.990
77.045
67.702
69.609
79.418
F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL
GİDERİ
37.294
39.202
40.503
46.060
43.885
39.920
GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ
- SARFİYAT
314
0
1.999
384
2.195
170
H. AYLIK TOPLAM GENEL
GİDERLER
2.809
841
640
2.434
4.740
7.457
I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ,
CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM
GİDERLERİ
494
1.618
958
1.591
2.823
5.592
TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I)
109.256
107.651
121.144
118.170
123.252
132.557
GELİR - GİDER FARKI
306.055
119.694
96.708
108.956
111.286
41.799
A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET
TUTARI
A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT
BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER
VE TUTARI
A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER
BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET
TUTARI (A1-A2)
GELİR ANALİZLERİ
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D.
2013 İLK ALTI AYLIK GELİR DURUMU
A1. AYLIK İŞLENEN
HİZMET TUTARI
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
154.125
127.689
157.488
160.038
162.495
133.523
415.311
227.345
217.852
227.126
234.538
174.355
A2. A.D. VEYA İLGİLİ
ALT BİRİMDE YAPILAN
HİZMETLER VE TUTARI
A.3. AD HASTANE İÇİ
DİĞER BİRİMLERDEN
ALDIĞI HİZMET TUTARI
(A1-A2)
B. AYLIK
FATURALANMIŞ
(TOPLAM)GELİR
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D.
2013 İLK ALTI AY
AYLIK FATURALANMIŞ-İŞLENEN HİZMET (1.000TL)
A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI
B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR
415
227
157
154
235
227
218
160
134
128
OCAK
ŞUBAT
174
162
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
GİDER ANALİZLERİ
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D.
2013 İLK ALTI AY GİDER DURUMU
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
F1. AYLIK
TOPLAM EK
ÖDEME
68.345
65.990
77.045
67.702
69.609
79.418
F2. AYLIK
TOPLAM
PERSONEL
GİDERİ
37.294
39.202
40.503
46.060
43.885
39.920
GS. AYLIK
TOPLAM SARF
GİDERİ SARFİYAT
314
0
1.999
384
2.195
170
H. AYLIK
TOPLAM GENEL
GİDERLER
2.809
841
640
2.434
4.740
7.457
I. AYLIK
TOPLAM
DEMİRBAŞ,
CİHAZ ALIMLARI
VE YATIRIM
GİDERLERİ
494
1.618
958
1.591
2.823
5.592
TOPLAM GİDER
(F1+F2+GS+H+I)
109.256
107.651
121.144
118.170
123.252
132.557
GİDER DAĞILIMI
2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)
F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME
F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ
GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT
H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER
70
68
0
3
2
2
2
0
1
1
2
2
1
0
0
0
3
5
6
7
40
41
39
37
44
46
66
68
77
79
I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D.
2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)
EK ÖDEME
Thousands
68
80
79
77
66
68
70
NİSAN
MAYIS
70
60
50
40
30
20
10
0
OCAK
ŞUBAT
MART
F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME
HAZİRAN
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D.
2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)
PERSONEL GİDERİ
Thousands
46
50
45
37
39
41
ŞUBAT
MART
44
40
40
35
30
25
20
15
10
5
0
OCAK
NİSAN
MAYIS
F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ
HAZİRAN
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D.
2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)
TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I)
133
109
108
OCAK
ŞUBAT
121
118
MART
NİSAN
123
MAYIS
HAZİRAN
GELİR-GİDER FARKI ANALİZLERİ
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D.
GELİR-GİDER FARKI
(2013 İLK ALTI AYLIK)
GELİR - GİDER FARKI
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
306.055
119.694
96.708
108.956
111.286
41.799
GELİR – GİDER DAĞILIMI
2013 İLK ALTI AYLIK
TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I)
235
227
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
133
123
118
121
108
109
174
218
227
415
B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR
HAZİRAN
Gelir ve Gider
Thousands
2013 İLK ALTI AYLIK -(1.000 TL)
1,600
1,497
GELİR GİDER FARKI
1,400
B. AYLIK FATURALANMIŞ
(TOPLAM)GELİR
1,200
1,000
800
600
I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ,
CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM
GİDERLERİ
19
H. AYLIK TOPLAM GENEL
GİDERLER
5
784
247
GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ SARFİYAT
400
200
428
F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL
GİDERİ
0
TOPLAM
GİDERLER
TOPLAM GELİR
FARK
F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME
KLİNİĞİMİZE SAĞLANAN DESTEK VE BAĞIŞLAR
(AYNİ VE NAKDİ) ÇAPA-DER
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
asistanlara 19 adet laptop
3 adet laptop derslik ve sekreter için
3 adet LED TV (75 inch x 1 ve 55 inch x 2)
2 adet kamera
2 projeksiyon cihazı
3 adet cep telefonu
toplantı odasının tefrişatı
öğretim üyesi odaları ikisinin tefrişi
hasta bekleme salonlarına TV
derin dondurucu (bilimsel çalışmalar için)
santrifüj cihazı
bulaşık makinesi
büyük çay makineleri, su sebilleri
profesyonel tipte bir fotokopi makinesi
hastalar için bekleme salonuna (DVD player)
telefon santrali ve telefonlar
KLİNİĞİMİZE SAĞLANAN DESTEK VE BAĞIŞLAR
(AYNİ VE NAKDİ) ÇARE-DER







1 adet fotokopi makinası
1 adet Sony marka el kamerası
kliniğin oyun odası perdeleri
kliniğin oyun odası yer döşemesi
Kliniğin oyun odası tadilat işleri
Toplantı odası koltukları ve perdeleri
Esnaf Hastanesi toplantı salonunun perdeleri
yaptırılmıştır
(2005-2013 yılları arasında)
Bilimsel Faaliyet Desteği ÇAPA-DER
10 tıpta uzmanlık öğrencisi, 2 uzman ve 1 öğretim üyesine (toplam13 kişi)
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (San Francisco,
ABD, 2013) kongresine kayıt ve ulaşım bursu
 3 hemşiremiz için ulusal hemşirelik kongresine katılım bursu (2012 ve
2013)
 Alanımızla ilgili “ulusal” kongrelere kongre bildirisi olan destek bulamayan
uzmanlık öğrencilerinin tüm katılım masraflarının karşılanması
 Alanımızla ilgili temel eser ve dergilerin temin edilmesi
 “çocuk cinsel istismarı” nedeniyle ruh sağlığı bozulmuş olup tarafımızdan
tedavi edilen başarı potansiyeli olan gençlere üniversite bursu (3000tl /yıl)
 2012—2013 boyunca 6 aylık 3 bozukluk için psikoeğitim, grup terapisi, ve
aile destek programının uzmanların burslarının sağlanması yoluyla
desteklenmesi
1. Davranım Bozukluğu ve Yüksek Riskli Ergenler için (intihar, seks,
madde kullanımı) bireysel terapi, grup terapisi ve anne babalara yönelik
“Parent Management Training” programı uygulanması. (masraf 14 bin tl)
2. Bilgisayar Bağımlısı Genç grup terapisi programı
3. Bipolar Bozukluk Aile eğitimi programı
Bursiyerler; Uzm. Klin. Psikolog Çiğdem KOŞE ve Uzm. Dr. Hasan Bozkurt

B-ETKİNLİK ANALİZLERİ
 HEKİM ETKİNLİĞİ
 PERSONEL ETKİNLİĞİ
 HEMŞİRE ETKİNLİĞİ
 DİĞER ETKİNLİK
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI A.D
UZMAN TABİB
HEKİM BAŞINA AYAKTAN HASTA
SAYISI
OCAK
27
171,9
ŞUBAT
27
140,0
MART
27
164,1
NİSAN
27
167,0
MAYIS
27
163,7
HAZİRAN
27
129,0
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D
200
180
172
164
160
140
167
164
140
129
120
100
80
60
40
20
0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HEKİM BAŞINA AYAKTAN HASTA SAYISI
HAZİRAN
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI A.D
Toplam Personel Sayısı
PERSONEL BAŞINA AYAKTAN HASTA
SAYISI
Ocak
32
145,0
Şubat
32
118,1
Mart
32
138,5
Nisan
32
140,9
Mayıs
32
138,2
Haziran
32
108,8
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
25
21
20
PROF.
15
DOÇ.
UZM.
10
ASİSTAN
5
2
0
2
2
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
30
24
25
HEMŞİRE
20
15
HASTANE
PERSONELİ
10
5
5
3
0
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D
DİĞER
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI A.D
Toplam hemşire sayısı
Hemşire başına ayaktan hasta
sayısı
Ocak
3
1547
Şubat
3
1260
Mart
3
1477
Nisan
3
1503
Mayıs
3
1474
Haziran
3
1161
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI
VE HASTALIKLARI Poliklinik Sayısı
A.D
Acil başvuran
hasta sayısı
Ayaktan hasta
sayısı
(poliklinik)
Günübirlik
hasta
Sonuçlanan
konsültasyon
sayısı
Ocak
13
0
4641
0
74
Şubat
13
0
3780
0
48
Mart
13
0
4432
0
55
Nisan
13
0
4510
0
94
Mayıs
13
0
4421
0
87
Haziran
13
0
3482
0
160
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D
Ayaktan hasta sayısı
4421
4510
Günübirlik hasta
Ocak
Şubat
Nisan
Mayıs
0
0
0
0
0
3482
Mart
0
0
0
0
0
0
0
3780
4432
4641
Acil başvuran hasta sayısı
Haziran
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D
POLİKLİNİK SAYISI
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI
VE HASTALIKLARI
ocak
şubat
mart
nisan
mayıs
haziran
Prof.Dr. SÜLEYMAN
SALİH ZOROĞLU
1.021
813
971
990
969
607
Doç.Dr. AYŞE
KILINÇASLAN
921
755
883
894
876
777
Doç.Dr.OSMAN ABALI
927
771
891
800
877
603
Doç.Dr.BEHİYE
ALYANAK
920
750
877
898
880
774
Uzman Hekim MURAT
ÇOŞKUN
835
678
797
815
801
714
A.D.
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D.
İLK 6 AYLIK 2013 GELİR ve GİDERLERİ (1.000TL)
I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ
H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER
GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT
F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ
F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME
B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR
415
227
227
218
1
41
2
0
46
68
66
77
OCAK
ŞUBAT
MART
0 3
0
37
1
6
3
2
2
10
39
235
2
5
174
7
2
44
0
40
68
70
79
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
İSTANBUL VE CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTELERİ
LİMİT AŞIMI (TL)
TALEPLER
Şuan hizmet verdiğimiz mevcut binada
sadece poliklinik hizmeti verilebilmektedir.
 2014 yılında Gündüz Hastanesi ünitesi
 10 yataklı bir servis
 Personel olarak sayı ve kalitenin artırılması
 Klinik psikolog bulunmamaktadır. Test için de
sayı yetersizdir.

Teşekkürler…

similar documents