eks2 - jyttemelin.dk

Report
MATEMATIK
EKSAMEN
Christian Thomsen
Rasmus Jakobsen
Andengrads funktioner
DISPOSITION
Indledning
 Tillægsspørgsmål
 Formel
 Parametre
 Toppunkt
 Nulpunkt
 nSpire

INDLEDNING
Andengrads funktion
 Analyse af 2. grads funktion
 Top- og nulpunkt
 Modellering og brug af 2. gradsfunktion

TILLÆGSSPØRGSMÅL

Redegør for, hvordan man kan tegne det grafiske
billede af en andengradsfunktion. Du skal
komme ind på hvordan man gør det såvel
elektronisk (Nspire eller grafprogram) som i
hånden. Du må gerne tage udgangspunkt i
konkrete eksempler
FORMEL

y = ax2+bx+c
DE FORSKELLIGE PARAMETRE
A
A-værdi negativ = konkav
A-værdi positiv = konveks
Talværdi 1 = standard
Talværdi >1 = bred
Talværdi <1 = smal
B
Position i koordinatsystemet
C
Skæring med y-aksen

TOPPUNKT
Eks:
Tp= (2,25)
NULPUNKT
Negativ d-værdi = ingen nulpunkter
Hvis d er 0 = 1 nulpunkt
Hvis d er positiv = 2 nulpunkter
ANDENGRADSFUNKTION I NSPIRE
ANDENGRADSFUNKTION I HOVEDET

I sidste dias så vi en andengradsfunktion:
Hvad kan man fortælle ved udelukkende at kigge
på funktionens parametre?
f1(x)=2*x^2+−4*x+1
ANDENGRADSFUNKTION I HÅNDEN
Funktionen for dette billedet er y= 1+x^2
Billedet illustrerer hvordan du tegner en graf i hånden.
Find Tp.
Gå 1 ud, 1 op.
Gå 2 ud, 4 op.
Gå 3 ud, 9 op.
Gå 4 ud, 16 op.
Osv.
Gør dette til begge sider
ud fra dit tp, og du
har tegnet en
andengradsfunktion.
ANDENGRADSFUNKTION I VØ
Her vises en omsætningsfunktion i nSpire, den er vist med en 2.
grads funktion.

similar documents