Ideen aus *Name TP* * Überblick

Report
Halit YILMAZ
BURSAGAZ
Planlama ve Araştırma Birim Yöneticisi
[email protected]
08.05.2014
İndex
1. Doğalgazın tarihçesi
2. Ölçümün önemi
3. Akıllı şebekelere geçiş
4. Okuma yöntemleri, yeni çözümler
5. Pratik uygulamalar
6. Teknolojik beklentiler
7. Maliyet beklentileri
8. Mevzuat beklentileri
9. Bursagaz kimdir?
10.Sonuç
Doğalgaz kilometre taşları
>2000 – Puls üreten teknolojik sayaçların geliştirilmesi ve uzaktan okumaya yönelim
1954 – İlk modern gaz sayacının imalatı (Fransa)
1855 – Robert Bunsen tarafından doğalgazlı yakıt memesinin icad edilmesi
1843 – İlk kuru gaz sayacının William Richards imal edilmesi (kuzu derisi + vana)
1840 – Endüstride doğalgazın ilk kullanımı, ABD, Pennsylvania
1815 – Gaz ölçüm cihazının keşfi, Samuel Clegg tarafından (1840' larda genel kullanıma geçmiştir)
1785 – Kömür kaynaklı gazın ev ve sokak aydınlatmasında kullanımı (Britanya)
100 MS – Persliler tarafından kayıtlı ilk evsel kullanımı
500 MÖ – Doğalgazın Çinliler tarafından ilk keşfedilişi ve faydalanılarak kullanımı
Çağlar önce – Yanan doğalgazın doğaüstü olay olduğu sanılıp tapınılması
Ölçüm – tarihteki sayaç örnekleri
AKILLI ŞEBEKELERE
GEÇİŞ
Manuel ölçümün zorlukları
• Çok sayıda personel
• Hantallaşma
• Okuma esnasında insan hataları
• Okuma süresinin geniş olması
• Ölçüm farkının net bilinememesi
• Yük dengeleme – tahmin yapma zorluğu
• Çeşitli okunamama kodları:
o Sayacın evin içinde olması
o Bahçe kapısı kilitli
o Sayaç yakınında köpek
Bu nedenler ve teknolojinin gidişatı, AMR
gibi sistemleri gerekli kılmaktadır.
Akıllı şebekelere geçiş
• Sanayi istasyonlarında
• Büyük tüketimli konutlarda
• 300 mbar üzerinde basınçlı istasyonlarda
Yani; hacim düzeltici kullanımı olan yerlerde AMR
kurulumları çoğunlukla yapılmıştır.
Akıllı şebeke kullanım oranı, 2011
98.1
1.9
Uzaktan
Manuel
Dünyada doğalgaz sayaçlarının uzaktan okuma oranıdır.
Görüldüğü gibi tamamına yakınının okuması manueldir.
Okuma Yöntemleri
• Manuel okuma (mevcut yapı)
• Mobil okuma (Alternatif -1)
• Merkezi okuma (Alternatif -2)
• Diğer ?
Mevcut Durum
Bilgi merkezi
Okuma
personeli
Dağıtım bölgesi
BURSA
60 personel
19 günde okuma
Haberleşme: 0 TL
Alternatif çözüm-1
Bilgi merkezi
Mobil
okuma
Dağıtım bölgesi
BURSA
3 araç
4 günde okuma
Haberleşme: 0 TL
Alternatif çözüm-2
Bilgi merkezi
Data sinyal
Dağıtım bölgesi
BURSA
0 personel
Anlık okuma
Haberleşme: YÜKSEK
Alternatif çözüm-3
Alternatif çözüm-4
•
•
.
.
Alternatif çözüm-n
Yeni çözümleri, bu konuya ilgi duyan şirketlerden bekliyoruz.
Sunulan örnek çözümler
A Firmasının çözümü
• İki ana parça: puls jeneratörü ve ana modül
• Reed kontak üzerinden algılama
• Endeks bilgisi kablo ile taşınmakta
• Ana modül; vanalı, ön ödemeli çalışabilen
özellikte
• Haberleşme GSM / GPRS
Sunulan örnek çözümler
B Firmasının çözümü
• Kompakt modül
• Cyble sistemi ile algılama (markaya özel
uygulama)
• İki aşamalı haberleşme
• Birinci aşama haberleşme RF
• İkinci aşama haberleşme GSM / GPRS
Sunulan örnek çözümler
C Firmasının çözümü
• Kompakt modül
• Reed kontak üzerinden algılama
• İki aşamalı haberleşme
• Birinci aşama haberleşme RF
• İkinci aşama haberleşme GSM / GPRS
Sunulan örnek çözümler
D Firmasının çözümü
• Kompakt modül
• Reed kontak üzerinden algılama
• Endeks doğrudan merkezi yazılıma taşınmakta
• Haberleşme GSM / GPRS
Sunulan örnek çözümler
E Firmasının çözümü
• İki ana parça: puls jeneratörü ve ana modül
• Reed kontak üzerinden algılama
• Endeks bilgisi kablo ile taşınmakta
• Birinci aşama haberleşme PLC (Power Line
Carrier)
• İkinci aşama haberleşme GSM / GPRS
AMR İLE İLGİLİ
BEKLENTİLER
Sektörün AMR Beklentileri / Teknolojik
Entegre çözüm
Scada
Dağıtım şirketi temsili
IT mimarisi
GIS
ERP
Diğer
Yük tahmin
&
dengeleme
AMR
Sektörün AMR Beklentileri / Teknolojik
Donanımsal uyum
• Sayaç markasına göre farklı tasarıma
uyumlu
• Kolay monte edilebilen
• Sayaç üzerine monte edilen kompakt yapı
• Kablosuz endeks verisi taşıma
• 10 yıllık kalibrasyon sürelerinde kolay
sökme takma
Sektörün AMR Beklentileri / Teknolojik
Doğal faktörlerden etkilenmeme
N
S
• Reed kontak – puls jeneratörü kalıcı
bağlantı
• Puls noktasında doğal unsurlardan (nem,
toz, sıcak-soğuk) etkilenmeme
0
0 0
Magnet
Reed contact
Sektörün AMR Beklentileri / Teknolojik
Besleme yöntemi
• Düşük voltaj kullanımı
• Numaratör çalışmasına etki etmeyen
manyetik alan
• Uzun süre dayanımlı pil (10 yıl ideal)
Sektörün AMR Beklentileri / Haberleşme
Haberleşme kapsama alanı ve hızı
• RF ve GPRS çözümlerinde %100 erişim
• Şehirlerde kurulu olan sayaç sayısını
taşıyabilecek haberleşme altyapısı
• Sadece Bursa’ da 561.346 sayaç
• Baz istasyonları randımanı için gece
haberleşmesi (6 saat)
• Haberleşme süresi = 0,04 sn / sayaç
Sektörün AMR Beklentileri / Haberleşme
Haberleşme mesafesi
• Puls algılayıcının RF olması durumunda mesafe maliyeti direk etkilemektedir.
• Uzun haberleşme mesafesi, daha az data toplayıcı anlamına gelmektedir.
• «Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları Hakkında Yönetmelik» güç – mesafe
şartları hesaba katılmalıdır.
• Puls algılayıcı GPRS ise mesafe ile ilgili sorun olmayacaktır.
Sektörün AMR Beklentileri / Giderler
Haberleşme maliyetleri
(Bursa örnektir)
• RF / GPRS ortak çözümünde nokta sayısı
18.711 adettir.
• Nokta başına haberleşme 1 TL / ay bile
olsa aylık 18.711 TL
• Bu maliyetler, manuel yönteme ödenenin
3-4 katıdır.
• GSM / GPRS noktadan noktaya
çözümlerde ise 561.346 TL
• Özel havuz paket anlaşmaları
gerekecektir.
Sektörün AMR Beklentileri / Giderler
Fatura gönderim maliyetleri
(Bursa örnektir)
• Mevzuat gereği fatura adrese
gönderilmelidir.
• Nokta başına fatura gönderim ücreti 10
KRŞ / ay bile olsa aylık 56.135 TL
• Fatura gönderimi için de kargo / posta
kurumlarının özel fiyatlar sunması
gereklidir.
• Mesela; GSM operatörlerinin faturalarını
teslim ettikleri adreslerde doğalgaz
abonelerinin de olacağı düşünülerek
sinerjik çözümler üretilebilir
Sektörün AMR Beklentileri / Mevzuat
Kararlar
• 4793 nolu Karar:
 Konut tüketicisi dışında kalan tüm tüketiciler serbest tüketicidir.
 Konut tüketicilerinde yıllık tüketimi 100.000 m3 üzerinde kalanlar serbest tüketicidir.
• 4169 nolu Karar:
 Tedarikçiden doğalgaz satın almak isteyen serbest tüketicilerin, sayaçlarını dağıtım
şirketine anlık bilgi akışı sağlayacak şekilde, dağıtım şirketinin istediği uzaktan
okuma sistemine uygun hale getirmesi gerekmektedir (7-a).
• Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği (Madde 48)
 Dağıtım şirketi, ihbarname ve/veya faturayı, son ödeme tarihinden en az yedi gün
önce abone adresine bırakır
Sektörün AMR Beklentileri / Mevzuat
Düzenleme beklentileri
• Serbest tüketici sayısının bir anda >70.000 üzerine çıkması nedeniyle
mahsuplaşmanın devamı
• Mevcut dağıtım şirketinden gaz alan serbest tüketiciye de AMR sistem
kurulumunun maliyetinin yansıtılabilmesi
• Fatura gönderimi konusunda mevzuatlarda düzenleme beklentisi
Sektörün AMR Beklentileri / Mevzuat
Tip onayı
• Ölçü Ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği Madde 97
 “Sayacın ilave cihazlarla (Ön ödeme cihazları, sinyal üreticileri, çevrim cihazı,
otomatik kontrol ve otomatik ayar cihazı) bağlantılı olması halinde, izin verilebilen
maksimum hata paylarının geçilmesine izin verilmeyecek özellikte olacaklardır. Bu
cihazlar sayacı oluşturan parçalar olarak kabul edilip, tip ve sistem onayı testlerinde
sayaçla birlikte muayene edilirler.”
• Kullanılmakta olan sayaçlara takılacağından, puls algılayıcıların «tip onayı»
ndan muaf olacağına dair düzenleme (Tübitak gibi kurumların test raporları
istenebilir)
Bu beklentileri sunan
kimdir ?
BURSAGAZ…
•
5.200 km hat
•
>800.000 abone
•
2.7 milyar m3 gaz
sunumu
•
800.000 m3/h
kapasiteli en büyük
istasyona sahip
Türkiye’ nin İKİNCİ
BÜYÜK ÖZEL DAĞITIM şirketidir
BURSAGAZ…
Ulusal Tecrübe
Hissedarlarının SİNERJİSİNİ
TAŞIYAN bir şirkettir
BURSAGAZ…
Yolbil
GIS
Online tesisat
SAP
Sanayi AMR
SCADA
TEKNOLOJİ kullanan
bir şirkettir
BURSAGAZ…
Sahip olduğu
belgelerle
KALİTEYE
ÖNEM VEREN
bir şirkettir
BURSAGAZ…
GLOBAL YÖNETİM
MODELLERİNİ UYGULAYAN bir şirkettir
Çalışanlarına ömür boyu destek amaçlı
BURSAGAZ…
Aktivite ve
yetenekleri ile
SOSYAL bir
şirkettir
Sonuç
• Doğalgaz; üreticiden ileticiye, ileticiden dağıtıcıya, dağıtıcıdan son tüketiciye
aktarılırken mahsuplaşmak için «ölçüm» önemlidir.
• Şartlar (serbest tüketici limiti, teknoloji gibi) dağıtım şirketlerini akıllı ve uzaktan
sistemlere yöneltmektedir.
• Dünyadaki gaz sayaçlarının sadece %1,9’ unun akıllı şebekeye bağlı olduğu
düşünülürse, pazarın potansiyeli görülebilir.
• Ancak bu pazarın canlı kalabilmesi için aşağıdaki beklentilerin karşılanması önemlidir:







ERP, Faturalama, Scada, GIS gibi mevcut sistemlerle entegre çözüm
Tüm markalara uyumlu puls algılayıcı
Kablosuz, inşaat faaliyeti gerektirmeyen çözüm
Uzun pil ömrü
Ucuz teknoloji
Mevzuat düzenlemeleri (tip onayı, serbest tüketici limiti)
Uygun haberleşme ve posta maliyeti
Kaynaklar
o
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
o
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, www.epdk.gov.tr, 2013, 2014 kurul kararları
o
İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar, Botaş
o
National Energy Education Development, Natural Gas, 2012
o
International Energy Agency, World Energy Outlook 2013
o
Department of Energy Report DOE/EIA-0484, September 2011
o
www.naturalgas.org
o
Emerson Process Management Flow Computer Division
o
Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (Ket) Cihazları Hakkında Yönetmelik
o
Ölçü Ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği, Madde 97
SORU - KATKI
Teşekkürler !
Vielen Dank !
Thank you !
41

similar documents