A NAKVI szerepe és tapasztalatai a Tanyafejlesztési Programban

Report
A NAKVI szerepe és tapasztalatai a
Tanyafejlesztési Programban
Pallóné Dr. Kisérdi Imola
mb. osztályvezető
Projektkoordinációs Osztály
Kecskemét, 2014. június 25.
Amiről szó lesz…
1. A NAKVI bemutatása
2. A NAKVI feladatai a tanyapályázatok
kezelésében
3. A pályázatok eredményei, tapasztalatai
Kecskemét, 2014. június 25.
Mivel foglalkozik a NAKVI ?
Kecskemét, 2014. június 25.
Mi az a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat?
Az MNVH a vidékfejlesztésben érdekelt összes
szereplő együttműködési hálózata, melynek célja
az érintett kormányzati, önkormányzati és civil
közreműködő,
gazdálkodó
és
társadalmi
szervezetek, szakmai testületek, információs és
együttműködési
hálózatba
szervezése,
tevékenységének összehangolása.
Kecskemét, 2014. június 25.
Az MNVH Hálózati és Projektkoordinációs
Igazgatóság fő tevékenysége
• Otthont ad a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Állandó
Titkárságának, szervezi az Elnökség és a Tanács munkáját,
közreműködik a Hálózat két éves Cselekvési Tervének
végrehajtásában.
• A projektötleti felhívásokra beérkezett vidékfejlesztési
pályázatok kezelése
• A Nemzeti Tanyafejlesztési Program pályázatainak kezelése
2011 óta
• A hungarikum pályázatok kezelése 2013 óta
Kecskemét, 2014. június 25.
MNVH regisztráltjaink
száma 12 330 fő (2014. 06.10.)
Kecskemét, 2014. június 25.
Előzetesen nyilvántartásba vett
partnerek
A projektötlet benyújtás előfeltétele: előzetes nyilvántartásba vétel, melyre
minden hónap első teljes hetében (következő benyújtási időszak: 2014.
július 7-14.) elektronikus formában a www.mnvh.eu honlapon.
Előzetesen nyilvántartásba vett partnerek száma: 1000 db (2014. 06.10.)
Kecskemét, 2014. június 25.
Projektötleti felhívások
• LEADER Helyi Akciócsoportok nemzetközi együttműködését elősegítő
vagy előkészítő látogatásra (2011. augusztusától összesen 7 alkalommal
nyílt meg)
• Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos országos térségi és
helyi fórumok, események szervezése (2012. májusától összesen 9
alkalommal nyílt meg)
• Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos ismeretátadás
szervezésére (2012. júniusától összesen 6 alkalommal nyílt meg)
• Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakmai kiadványok
szerkesztésére, készítésére, sokszorosítására és terjesztésére (2012.
júniusától összesen 6 alkalommal nyílt meg)
• Az idei első pályázati felhívás 2014. június 1-20. között
http://www.mnvh.eu/projectotlet-felhivasok
Kecskemét, 2014. június 25.
Projektötletekről számokban
(2012. május 1. - 2014. június 1.)
IH által finanszírozásra
javasolt projektötlet
(darab):
Projektötletek
IH által
finanszírozásra
javasolt
projektötlet (bruttó
összeg):
HACS előkészítő látogatás
52
Országos, térségi és helyi fórumok, események
szervezése
227
436.067.099.- Ft
szervezése
78
151.070.855.- Ft
Szakmai kiadványok szerkesztése készítése
sokszorosítása és terjesztése
113
199.573.991.- Ft
Módszertani és gyakorlati tanulmányok készítése
30
72.586.886.- Ft
Összesen:
500
918.875.415.- Ft
Ismeretátadás
Kecskemét, 2014. június 25.
59.576.584.- Ft
A Tanyafejlesztési Program bemutatása
• A Vidékfejlesztési Minisztérium 2011-ben hirdette meg először a
Tanyafejlesztési Programot, amely 2014. február 7-én már negyedszer
indulhatott el.
• A Program alapvető célkitűzése:
a tanyai gazdálkodás sajátos értékeinek megmentése mentén, a tanyán élők
életszínvonalának, gazdálkodási feltételeinek javítása.
• A kormányzati prioritást élvező, teljes egészében hazai, nemzeti forrásokból
finanszírozott program a Nemzeti Vidékstratégia egyik kiemelt nemzeti
programja.
• A pályázói részről felmerült igények, valamint a gyakorlati tapasztalatok
szerint kialakított támogatási struktúra lehetőséget biztosít a tanyai lakosság
ügyfélbarát támogatására.
Tanyafejlesztési Program szabályozása
•
•
•
•
A tanyákkal kapcsolatos fejlesztési, felzárkóztatási lépések megtétele érdekében a Vidékfejlesztési
Minisztérium által 2011-ben elindított Tanyafejlesztési Program kereteit minden évben miniszteri
rendelet szabályozza:
• 81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet;
• 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet;
• 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet;
• 7/2014. (II.6.) VM rendelet.
A pályázati rendszer kétféle konstrukció keretében működött a 2011. és a 2012. évben:
• települési és térségi fejlesztések (TP-1);
• tanyagazdaságok fejlesztése (TP-2).
2013-ban további két célterületre is lehetett pályázni:
• tanyagazdaságok indítása (TP-3);
• villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító
egyéni fejlesztések (TP-4).
2014-ben a az alacsonyabb összegű forrás miatt két célterület indult:
• tanyagazdaságok fejlesztése;
• villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító
egyéni fejlesztések.
Kecskemét, 2014. június 25.
204
240
724
Kecskemét, 2014. június 25.
A benyújtott pályázatok számának alakulása a
Tanyafejlesztési Programban (2011-2013)
1200
1000
800
db
600
400
200
0
Benyújtott
Befogadott
Támogatott
2011
441
290
201
2012
422
310
233
Kecskemét, 2014.június 25.
2013
1004
776
529
A Tanyafejlesztési Program során megítélt
támogatások alakulása (2011-2013)
3,500,000,000 Ft
3,000,000,000 Ft
2,500,000,000 Ft
2,000,000,000 Ft
1,500,000,000 Ft
1,000,000,000 Ft
500,000,000 Ft
0 Ft
Támogatás
2011
929,999,996 Ft
2012
2013
1,454,633,040 Ft 3,487,632,782 Ft
Kecskemét, 2014. június 25.
A 2013. évi Tanyafejlesztési Program során
véglegesített pályázatok megoszlása célterületenként
90 db
9%
288 db
28%
252 db
24%
409 db
39%
TP-1
TP-2
TP-3
Kecskemét, 2014. június 25.
TP-4
A formai szempontból befogadott és a támogatott pályázatok
megoszlása célterületenként a 2013. évi Tanyafejlesztési Programban
300
250
200
db
150
100
50
0
Befogadott
Támogatott
TP-1
232
192
TP-2
279
201
Kecskemét, 2014. június 25.
TP-3
200
71
TP-4
65
65
A 2013. évi Tanyafejlesztési Program pályázóinak megoszlása jogállás
szerint
217 db
21%
249 db
24%
35 db
3%
26 db
3%
61 db
6%
451 db
43%
önkormányzat
egyéb szervezet
őstermelő
családi gazdálkodó
Kecskemét, 2014. június 25.
egyéni vállalkozó
magánszemély
Az 1. célterület keretében elnyert támogatások megoszlása
alcélonként a 2013. évi Tanyafejlesztési Programban
78 184 823 Ft
3%
28 897 082 Ft
1%
217 142 773 Ft
8%
534 596 136 Ft
20%
1 502 150 107 Ft
55%
359 269 633 Ft
13%
Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése
Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése fővárosi piacokon és tanyás térségek megyei jogú városainak piacain
A tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító gépek, eszközök beszerzése
Villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztések
Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése
Megyei tanyafelmérések elvégzése
Kecskemét, 2014. június 25.
A 2. célterület keretében támogatást nyert pályázatokban megjelölt alcélok
megoszlása a 2013. évi Tanyafejlesztési Programban
tanyai lakóépület felújítása
1%
1%
gazdálkodási célú épületek felújítása, építése
3%
2%
3%
9%
9%
gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése,
beszerzése
20%
karám, kerítés létesítése, felújítása
21%
szaporító anyag vásárlása, beszerzése
állatállomány kialakítása, bővítése
tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó
kapacitások létesítése, fejlesztése
21%
10%
tanyagazdaság energetikai megújítása
egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges
létesítmények beruházása
tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek,
valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök
beszerzésére, telepítése
tanya-tó kialakítása
Kecskemét, 2014. június 25.
A pályázatkezelésben érintett szervezetek
• NAKVI: benyújtott pályázatok kezelése, pályázatok értékelése,
szerződések, illetve módosításaik előkészítése, elszámolások ellenőrzése,
kifizetési utasítás küldése az MVH számára, helyszíni ellenőrzés.
• MVH : a pályázó mezőgazdasági „de minimis” keretének ellenőrzése,
nyilvántartása, valamint a kifizetési utasítások alapján a megállapított
támogatás kifizetése.
• A pályázatok értékelése: formai ellenőrzés után, a rendeletben szereplő
értékelési szempontrendszer szerinti tartalmi értékelés, melyet a
NAKVI végez.
• A pályázatok elbírálása, döntés, módosítási kérelmek elbírálása:
• Döntés előkészítés: Bíráló Bizottság, melynek tagjait a miniszter jelöli ki.
• Döntés: a miniszter hoz a Bíráló Bizottság felterjesztése alapján.
• Ellenőrzés: helyszíni ellenőrzés szúrópróbaszerűen a NAKVI feladata
(a támogatott pályázatok 5 %-a).
Kecskemét, 2014. június 25.
A NAKVI pályázatkezelési folyamata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pályázati adatlap
Formai értékelés
Felszólítás hiánypótlásra
Hiánypótlás
Formai értékelés
Értesítés pályázat befogadásáról
Tartalmi értékelés
Értesítés támogatási döntésről
Hatósági szerződés
Felhatalmazó levél
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Tájékoztatás pályázat elszámolásáról
Módosítási kérelem
Hatósági szerződés módosítása
Előleg elszámolása
Elszámolás
Felszólítás elszámolás hiánypótlására
Elszámolás hiánypótlása
Végelszámolást ellenőrző lap
Értesítés pályázat elszámolásáról
Felhatalmazó levél visszavonása
A pirossal jelölt dokumentumokat a NAKVI pályázatkezelő munkatársai készítik.
A pályázatok kezelésével közvetlenül a Projektkoordinációs Osztálya 8 referense
foglalkozik.
A Program lebonyolításában részt vesznek továbbá a NAKVI Informatika és a
Jogi- és Igazgatási Osztály munkatársai is.
Kecskemét, 2014. június 25.
A fejlesztések kifizetése
A 2011. évi Program keretében a visszalépések miatt a támogatottak közül 198
pályázó valósított meg fejlesztést. A támogatás kifizetése minden pályázó
részére teljesült, mindösszesen 902.244.996,- Ft támogatás került kiutalásra.
A 2012. évi Programban végül 229 pályázó valósított meg fejlesztést. A
támogatás kifizetése szintén minden pályázó részére teljesült, mindösszesen
1.396.206.067,- Ft értékben.
A 2013. évi Program során 352 pályázó igényelt előleget, mindösszesen
649.251.002,- Ft értékben. A pályázatok elszámolásának ellenőrzése
folyamatosan zajlik, már 156 pályázó kapta meg a teljes támogatási összeget,
így mindösszesen 1.057.107.068,- Ft támogatás kiutalása valósult meg (a
megítélt támogatás több mint 30%-a).
Kecskemét, 2014. június 25.
A fejlesztések helyszíni ellenőrzése
• A Programot szabályozó rendeletek szerint a támogatott
pályázatok 5%-át a megvalósulás helyszínén kell ellenőrizni.
2012-ben 11 db, 2013-ban 12 db, véletlenszerűen kiválasztott
pályázat helyszíni ellenőrzését végezték el a NAKVI
munkatársai. 2013-ban a támogató kérésére további 8 db
pályázat helyszínen történő ellenőrzése is megvalósult.
• A rendelet alapján 2014-ben min. 26 db pályázat helyszíni
ellenőrzését kell elvégezni, melyek várhatóan augusztusszeptember hónapban kerülnek lefolytatásra.
Kecskemét, 2014. június 25.
A fejlesztések eredménye
- válogatás a helyszíni ellenőrzéseken készült képekből -
önkormányzati villamosenergia-ellátás fejlesztés
Fülöpjakab
felújított piactér
Kiskunfélegyháza
külterületi földút karbantartását biztosító gréder beszerzése
Balástya
tanyagondnoki szolgálat fejlesztése
Derekegyház
Kecskemét, 2014. június 25.
A fejlesztések eredménye
- válogatás a helyszíni ellenőrzéseken készült képekből -
tanyai melléképület felújítása
Kiskunmajsa
tanyai lakóépület felújítása
Cserkeszőlő
állatállomány bővítése
Szabadszállás
öntözőrendszer kiépítése
Fülöpjakab
Kecskemét, 2014. június 25.
2014. évi Tanyafejlesztési Program
szabályozása
• A vidékfejlesztési miniszter a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében
nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről szóló
• 7/2014. (II. 6.) VM rendelet;
• A 2014. évi rendelet két célterületet jelölt meg
• tanyagazdaságok fejlesztése (TP-1) – keretösszeg: 199,5 millió Ft
• villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergiaellátását biztosító egyéni fejlesztések (TP-2) – keret: 100 millió Ft
Kecskemét, 2014. június 25.
2014. évi Tanyafejlesztési Program
• A pályázatokat 2014. február 7-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2014.
március 10-ig lehetett benyújtani elektronikus úton a NAKVI honlapján
kialakított pályázatkitöltő felületen.
• A pályázati eljárás korábbiaktól eltérő, új elemei:
• kizárólag elektronikus benyújtás;
• hiánypótlási lehetőség nincs;
• forráskimerülés esetén a benyújtás felfüggeszthető;
• a korábbiaknál kevesebb számú melléklet csatolása volt kötelező.
• A pályázat iránt mutatott hatalmas érdeklődést mutatja, hogy az 1. célterület
vonatkozásában 2014. február 11-én, a 2. célterület tekintetében pedig február
12-én a benyújtás forráskimerülés miatt felfüggesztésre került.
Kecskemét, 2014. június 25.
2014. évi Tanyafejlesztési Program
Benyújtot pályázatok
száma
támogatásigénye
Befogadott pályázatok Támogatott pályázatok
száma
támogatásigénye
száma
támogatása
TP-1
171
360.368.807,- Ft
96
205.399.296,- Ft
89
186.869.152,- Ft
TP-2
47
184.279.948,- Ft
28
110.599.063,- Ft
28
110.599.063,- Ft
Összesen
218
544.648.755,- Ft
124
315.998.359,- Ft
117
297.468.215,- Ft
A nyertes pályázókkal kötendő hatósági szerződéseket a NAKVI
előkészítette és megküldte a Földművelésügyi Minisztérium részére.
A miniszter által aláírt szerződések pályázók részére kiküldése
folyamatban van.
Kecskemét, 2014. június 25.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Pallóné Dr. Kisérdi Imola
mb. osztályvezető
NAKVI Projektkoordinációs Osztály
[email protected]
[email protected]
Kecskemét, 2014. június 25.

similar documents