Větné členy - přívlastek shodný X neshodný

Report
Název školy
Základní škola Domažlice, Komenského 17
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1989
Název projektu
„EU Peníze školám ZŠ Domažlice“
Číslo a název
šablony klíčové
aktivity
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada
VY_32_INOVACE_21_01_17
Název materiálu
Jméno
vyučujícího
Větné členy – přívlastek shodný X neshodný
Třída
6.
Mgr. Marie Kufnerová
Předmět
Čj
Datum vytvoření
19.2.2013
Metodika:
• Nejdříve si žáci mohou prostudovat tabulku o
přívlastku
• Tato cvičení jsou zaměřena na určování, zda se
jedná o přívlastek shodný a neshodný
• Po cvičeních následuje řešení
Větné členy – přívlastek:
-přívlastek (Pk) blíže určuje podstat. jméno (je na něm závislý)
-ptáme se otázkami – jaký? který? čí?
- přívlastek shodný ( Pks)
- přívlastek neshodný (Pkn)
-s podst. jm. se shoduje v pádě, čísle a
rodě
-stojí zpravidla před podst. jm.
-bývá vyjádřen přídav. jm., zájmenem,
číslovkou
-s podstat. jm. se neshoduje v pádě, čísle
a rodě
- stojí zpravidla za podst. jm.
- bývá vyjádřen podst. jm., příslovcem,
infinitivem
- červený nos – bez červeného nosu – s
červeným nosem
- náš soused – bez našeho souseda – s
naším sousedem
-dům ze dřeva – bez domu ze dřeva – s
domem ze dřeva
-škola naproti – bez školy naproti – se
školou naproti
Najděte v textu přívlastky a rozlište
přívlastek shodný a neshodný:
• Na krku mu visel váček s medicínou. Koupila si
kabelku z kůže. Městské ulice jsou plné aut.
Lesem se rozléhal křik dětí. Ve sněhu se objevily
kuní stopy. Nejlepší ze všeho jsou koláče od
maminky. Domovní dveře se nedají zamknout.
Babička usmažila kuřecí řízky. Bratr vyráběl loďku
ze sirek. Už jsi nakoupil vánoční dárky? Už jsi
koupil dárky na Vánoce? Drápy kocourů jsou
ostré. Máme psát o nejhezčím zážitku z prázdnin.
Autobusová zastávka se opravuje. Rozbité auto
stálo u silnice. Bydlí v domě naproti.
Řešení:
• Na krku mu visel váček s medicínou (Pkn). Koupila si
kabelku z kůže (Pkn). Městské ulice jsou plné (Pks) aut.
Lesem se rozléhal křik dětí (Pkn). Ve sněhu se objevily
kuní (Pks) stopy. Nejlepší ze všeho jsou koláče od
maminky (Pkn). Domovní (Pks) dveře se nedají
zamknout. Babička usmažila kuřecí (Pks) řízky. Bratr
vyráběl loďku ze sirek (Pkn). Už jsi nakoupil vánoční
(Pks) dárky? Už jsi koupil dárky na Vánoce (Pkn)? Drápy
kocourů (Pkn) jsou ostré. Máme psát o nejhezčím (Pks)
zážitku z prázdnin (Pkn). Autobusová (Pks) zastávka se
opravuje. Rozbité (Pks) auto stálo u silnice. Bydlí
v domě naproti (Pkn).
Převeď přívlastky shodné na neshodné
a naopak:
figurka ze dřeva
skleněné korále
oslava narozenin
městské ulice
polévkové koření
záhony květin
pražské památky
domovní dveře
smečka vlků
švestkový koláč
Řešení:
figurka ze dřeva (Pkn)
dřevěná figurka (Pks)
skleněné korále (Pks)
korále ze skla (Pkn)
oslava narozenin (Pkn)
narozeninová oslava (Pks)
městské ulice (Pks)
ulice města (Pkn)
polévkové koření (Pks)
koření do polévky (Pkn)
záhony květin (Pkn)
květinové záhony (Pks)
pražské památky (Pks)
památky v Praze (Pkn)
domovní dveře (Pks)
dveře domu (Pkn)
smečka vlků (Pkn)
vlčí smečka (Pks)
švestkový koláč (Pks)
koláč ze švestek (Pkn)
Zdroje:
• Vlastní tvorba autora

similar documents