tvoření slov

Report
Tvoření slov
Odvozování
Anotace

 Materiál tvoří 22 slidů, v nichž se žák seznamuje
tvořením slov v češtině pomocí odvozování.
 cílová skupina: 6. roč.
 Autor: Mgr. Tomáš Kozák
 očekávaný výstup: žák je schopen odůvodnit postup
vzniku slov, je nutno využívat formu prezentaci k
zachování interaktivity
 použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 6. roč.
 průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad,
pracujeme se žáky na cvičeních
Základní pojmy

 odvozování
 základové slovo
 slovotvorný základ
 přípona
 předpona
 slovotvorný rozbor
 slova příbuzná
 kořen
Pojmenujte mláďata:

slon
slůně
Pojmenujte mláďata:

kachna
káče, kachně
Pojmenujte mláďata:

medvěd
medvídě
Pojmenujte mláďata:

had
hádě
Pojmenujte mláďata:

pták
ptáče
Pojmenujte obyvatele

 Evropy
 vesnice
 cizina
 Skandinávie
 Polsko
 Evropan
 vesničan
 cizinec
 Skandinávec
 Polák
Pojmenujte vlastnost
toho, kdo je:

 spravedlivý
 hloupý
 poslušnost
 nezodpovědný
 sobecký
 spravedlivost
 hloupost
 poslušnost
 nezodpovědnost
 sobeckost, sobectví
Pojmenujte člověka,
který:

 loví
 maluje
 toulá se
 soudí
 bojuje
 lovec
 malíř
 tulák
 soudce
 bojovník
Ženu, která vykonává
funkci

 ministra
 poslance
 ředitele
 šéfredaktora
 tajemníka
 ministryně
 poslankyně
 ředitelka
 šéfredaktorka
 tajemnice
Odvozování

 nejčastější způsob tvorby nových slov
 slovo hračkárna vzniklo ze slova hračka; papírový ze
slova papír, parkoviště ze slova parkovat
 základové slovo = slovo, ze kterého je slovo
bezprostředně utvořeno
 odvozená slova se od základových slov liší:
 stroj-ovna
 stroj
večer-ní
večer
zbaběl-ost
zbabělý
odvozené
základové
Odvozování

 část slova společná pro základové i odvozené slovo se nazývá
slovotvorný základ
 část slova, pomocí které bylo nové slovo utvořeno a která stojí
za kořenem se nazývá přípona
slovotvorný základ
přípona
odvozené slovo
hokej
-ista
hokejista
počítač
-ový
počítačový
los
-ovat
losovat
 odvozené slovo má nový význam, který lze vysvětlit z
významu základového slova (bydliště=místo, kde bydlíme)
Odvozování

 Stejnou příponou můžeme odvodit slova, která mají
různé významy. Záleží na slovotvorném základu, ze
kterého jsou utvořena, a na jeho významu
 např. pomocí přípony –ník vznikla slova označující:
 místo – šatník (místo na šaty)
 člověka – zlatník (člověk, který pracuje se zlatem)
 dílo – pomník (sochařské dílo apod.)
Jak a proč vznikly názvy
těchto živočichů?











kudlanka nábožná
babočka admirál
bruslařka obecná
hovnivál
medonoska
skokan zelený
mravenečník
káně myšilov
rejnok elektrický
žralok kladivoun









racek chechtavý
brejlovec
krajta tygrovaná
sklípkan
užovka
hroznýš
lenochod
kung-fu panda
slepýš
Co označují tato slova:

 fíkovník
 horník
 pomerančovník
 seník
 banánovník
 ručník
 hříšník
 holubník
 bubeník
 otazník
 záznamník
 pokladník
Odvozování - přípony

 mají svůj význam
 pomocí přípon vznikají slova se stejným obecným
významem, např. slova označující povolání žen
nebo názvy míst
Od kterého slova a jak byla
odvozena tato slova:











kotelna
koupaliště
tiskárna
smetiště
pekařství
herna
bažantnice
hostinec
včelín
klouzačka










plošina
náměstkyně
lékařka
výtvarnice
plavkyně
tajemnice
řidička
poradkyně
manažerka
učnice
Odvozování - předpony

 předpony stojí před kořenem slova a často se připojují
před celé slovo
 předponami se odvozují hlavně slovesa
 zavolat
 srovnat
 přelétat
 praotec
 podtitul
 protihráč
 předehra
K následujícím slovesům s předponou vynajděte co nejvíce slov utvořených ze stejného
slovesa jinými předponami

 vysílat
 vyorat
 vytáhnout
 vyjít
 vysloužit
 vyšít
 vylisovat
 vydělat
 vyučit se
 vyrazit
 vyvrátit
 vyznačit
 vyřídit
 vyjmenovat
 vykrmit
ÚKOL

 Jak vznikly názvy jednotlivých dnů v týdnu?

similar documents