hsz

Report
Projekt 1716/2011
Aktualizace a rozšíření výuky předmětu
experimentální analýza konstrukcí
F1 / a
Kamenivo stmelené hydraulickými pojivy
 ČSN EN 14227-1 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část




1: Směsi stmelené cementem (SC)
ČSN EN 14227-2 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část
2: Směsi stmelené struskou (SS)
ČSN EN 14227-3 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část
3: Směsi stmelené popílkem (SP)
ČSN EN 14227-4 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část
4: Popílky pro směsi stmelené hydraulickými pojivy (SP)
ČSN EN 14227-5 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část
5: Směsi stmelené hydraulickými silničními pojivy (SH)
 ČSN 73 6124:1994 Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickým
pojivem
 ČSN 73 6125:1994 Stavba vozovek. Stabilizované podklady
Kamenivo stmelené hydraulickými pojivy




Použití do konstrukčních vrstev vozovky
Definují se jako směsi stmelené
Klasifikace je založena na třídách pevnosti v tlaku
Nezáleží na pojivu ani technologii výroby, směs je
klasifikována svými užitnými vlastnostmi
Kamenivo stmelené hydraulickými
pojivy
KLASIFIKACE SMĚSÍ
 Systém I – podle pevnosti v tlaku
 Systém II – podle pevnosti v prostém tahu nebo
pevnosti v příčném tahu a modulu pružnosti
ČSN 73 6124-1 Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí
stmelených hydraulickými pojivy - Část 1: Provádění a
kontrola shody
Kamenivo stmelené hydraulickými pojivy
UŽITÍ VE VOZOVCE
ČSN 73 6124-1 Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených
hydraulickými pojivy - Část 1: Provádění a kontrola shody
PŘEVODNÍ TABULKY
SC C3/4 200 mm, ČSN EN 14227-1
Směsi ze zemin stmelených
hydraulickými pojivy
 ČSN EN 14227-10 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část




10: Zeminy upravené cementem
ČSN EN 14227-11 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část
11: Zeminy upravené vápnem
ČSN EN 14227-12 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část
12: Zeminy upravené struskou
ČSN EN 14227-13 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část
13: Zeminy upravené hydraulickými silničními pojivy
ČSN EN 14227-14 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část
14: Zeminy upravené popílkem
Směsi ze zemin stmelených
hydraulickými pojivy












Použití do konstrukčních vrstev vozovky
Definují se jako směsi stmelené
Klasifikace je založena na třídách pevnosti v tlaku
ČSN EN 14227 – 10, 12, 13, 14
Použití do podloží
Definují se jako směsi stabilizované
Klasifikace je založena na CBR
ČSN EN 14227 – 10, 11
Použití do podloží nebo do kce vozovky
Definují se jako směsi upravené
Klasifikace je založena na CBR nebo pevnosti
ČSN EN 14227 – 10, 12, 13, 14
Směsi ze zemin stmelených hydraulickými pojivy
KLASIFIKACE SMĚSÍ
 Systém I – podle pevnosti v tlaku (kce)
 Systém II – podle pevnosti v prostém tahu nebo pevnosti v
příčném tahu a modulu pružnosti (kce)
 Systém III – CBR nebo IBI (okamžitý poměr únosnosti)
(podloží)

similar documents