Duch klasy - SP 1 Sieradz

Report
Merrill Harmin
Duch klasy
Jak motywować uczniów
do nauki?
Drogi Czytelniku, polecam do przeczytania
książkę „Duch klasy. Jak motywować uczniów
do nauki?”.



Publikacja ma na celu znalezienie odpowiedzi
na pytanie „ Jak pracować z dzieckiem , aby
proces uczenia się przebiegał jak najlepiej”.
Według autorki książki duch klasy ściśle
wiąże się z zaangażowaniem uczniów
w uczenie się.
Harmin podaje techniki pracy z dzieckiem.
Książka inspiruje i dostarcza nowej energii
rodzicom, nauczycielom , poszukującym
pomysłów na zmianę stylu pracy.
Jak mobilizować uczniów ?
Układ lekcji
mobilizujący do
pracy.
 Szybkie tempo
pracy.
 Nauczanie
warstwami.
 Różnorodność
kontrolowania.

Jak zachęcać bez nagród?

Uznanie możemy wyrazić
słowami: doceniam to; podoba
mi się sposób, w jaki to
powiedziałeś ; dziękuję , że
spróbowałeś ; podoba mi się to,
że zdecydowałaś się
zaryzykować; świetnie
odpowiedziałeś; bardzo mi się
podoba sposób, w jaki
sformułowałeś swoją
odpowiedź ;doceniam twoją
gotowość do zaryzykowania
odpowiedzi
.
Jak uczyć samodzielnego
myślenia?
Zadania dla ucznia:
1.Uporządkuj elementy według
określonej kategorii.
2.Znajdź różnice miedzy dwoma
lub trzema obiektami.
3.Na czym polega
podobieństwo
( porównywanie obiektów).
4. Spróbuj przewidzieć dalszy
rozwój wypadków.
5. Wytłumacz dane zjawisko lub
wydarzenie.
6. Poszukaj optymalnego
rozwiązania problemu.
7. Burza mózgów.
Jak wyjść poza fakty
i szczegóły?





Co jest naprawdę
ważne?
Jakie to ma dla nas
znaczenie?
Zadania praktyczne.
Co wiem, czego
chcę się dowiedzieć
i co umiem.
Zestawienie pojęć.
 Wiem
, że nic nie
wiem.
 Wiem, co bym
chciał powiedzieć.
Organizacja pracy. Jak
rozpocząć lekcję?





Ilu z was dobrze
zaczęło dzisiejszy
dzień?
Kto ma dzisiaj dobry
humor?
Ile osób lubi deszczowe
dni , takie jak dzisiejszy?
Ile osób cieszyło się ,
idąc dzisiaj do szkoły?
Ilu z was pamięta , na
czym skończyliśmy
wczorajszą lekcję?
Pytania motywujące.



Czy potraficie
powiedzieć, u którego
zwierzęcia ciąża trwa
ponad rok?
Co wiecie o
przyczynach wojny
secesyjnej?
Czy ktoś potrafi ocenić,
o ile szybciej spadnie
na ziemię moneta
dwuzłotowa od
jednozłotowej?
Wysokie oczekiwania…

Starajmy się okazywać dzieciom, że wierzymy
w ich możliwości . Gdy zadamy
wypracowanie , oczekujemy, że wszyscy
sumiennie je napiszą. Jeśli ktoś tego nie zrobi,
uwierzmy, że miał po temu ważne powody
i spodziewajmy się tego , że następnym razem
zapisze zadane wypracowanie.
Nie zakładajmy, że uczniowi brakuje chęci
do nauki. Najważniejszym zadaniem rodziców
i nauczycieli jest rozbudzenie w dziecku
uczucia osobistej motywacji do pracy.
Życzę miłej lektury.

similar documents