Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego?

Report
„Dlaczego warto uczyć się
języka niemieckiego?”
PROJEKT EDUKACYJNY
Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Benicach
Kanclerz Niemiec Angela Merkel i premier Polski Donald Tusk
Od 1989 roku rozwijają się polsko – niemieckie stosunki gospodarcze.
Niemcy są głównym partnerem gospodarczym Polski. Firmy niemieckie są
jednym z głównych inwestorów zagranicznych w Polsce.
W stosunkach polsko – niemieckich niewątpliwie dużym osiągnięciem jest
postępujący proces pojednania i stopniowe eliminowanie utrwalonych
historycznie stereotypów.
Wielu Niemców do tej pory żyje negatywnymi
stereotypami na temat Polaków. Mimo to chętnie
odwiedzają nasz kraj. Wcześniej przyjeżdżali w
większości z powodów emocjonalnych, natomiast
obecnie przyciąga ich ciekawość i chęć wypoczynku
połączona z turystyką objazdową. Polskę odwiedza
nie tylko starsze pokolenie, ale również młodzież
niemiecka.
Niemcy są dla Polaków
najpopularniejszym celem
zagranicznych podróży.
Polacy odwiedzają ten kraj
głównie w celach
turystycznych.
W latach 90 doszło do
znacznej poprawy stosunków
między Polską, a Niemcami
Znajomość języka niemieckiego wśród obywateli Unii Europejskiej
(plus Szwajcaria i Liechtenstein).
Niemiecki jako język obcy.
Niemiecki był niegdyś lingua franca Europy Środkowej, Wschodniej i
Północnej, a pozostałością tego jest obecnie to, że jest jednym z
najpopularniejszych języków obcych w Europie. 32% obywateli krajów starej
Unii twierdzi, że potrafi porozumiewać się w języku niemieckim (zarówno
jako ojczystym, jak i drugim obcym językiem). Pomaga temu powszechny
dostęp do niemieckiej telewizji.
Niemiecki jest trzecim najbardziej nauczanym językiem obcym na całym
świecie, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, jest też drugim najbardziej
znanym językiem obcym w UE. Jest jednym z języków urzędowych Unii
Europejskiej i jednym z trzech języków roboczych Komisji Europejskiej (obok
francuskiego i angielskiego).
Język urzędowy /
ojczysty
Drugi język ojczysty
albo nieoficjalny
urzędowy
Mniejszości Niemieckie
Występowanie języka niemieckiego na świecie
Wywiad z panią Izą Jasik
z Towarzystwa Polsko-Niemieckiego.
1.Czy dużo osób pragnie studiować germanistykę?
Liczba osób chcących studiować języki obce zdecydowanie zmalała-bez względu na to
jaki język obcy to jest. Zapewne dzieje się tak ze względu na to , że dzisiaj sam język obcy
nie wystarcza, aby mieć intratną pracę. Jednakże spośród wszystkich uczniów każdego
roku jest ktoś, kto wybiera się na germanistykę.
2.W jakich zawodach jest potrzebny j. niemiecki?
Ja myślę, że nie można wskazać jednego konkretnego zawodu. Język niemiecki potrzebny
nam jest do komunikacji w każdym zawodzie, w którym mamy nawiązaną współpracę
zagraniczną. Wśród tych zawodów są urzędnicy, pracownicy firm, biur turystycznych, hoteli.
3.Czy w każdym wieku można nauczyć się j. niemieckiego?
Nigdy nie jest za późno, aby nauczyć się niemieckiego. Oczywiście dzieci uczą się go najszybciej
poprzez zabawy i gry, młodzież- poprzez spotkania międzynarodowe i bezpośrednie kontakty ale
również dorośli bardzo szybko opanowują ten język. Języka niemieckiego można uczyć się w
każdym wieku- trzeba tylko wykazać dobre chęci.
4.Czy j. niemiecki jest trudnym językiem i dlaczego?
Uczniowie twierdzą, że język niemiecki jest zdecydowanie trudniejszy niż język angielski. Ja
uważam, że niemiecki jest trudniejszy w pierwszej fazie nauki, gdyż uczeń styka się z wieloma
regułami i zasadami. Natomiast po opanowaniu tych podstawowych reguł niemiecki staje się
łatwiejszy pod względem gramatyki niż angielski. Mamy też możliwość częstszych kontaktów z
naszym zachodnim sąsiadem a to z kolei sprzyja poszerzaniu naszego słownictwa. Szkoda, że
tak rzadko korzystamy z programów satelitarnych i nie oglądamy telewizji niemieckiej, bo to
także wpłynęłoby na to, że szybciej opanowalibyśmy słownictwo. Nie można jednak
powiedzieć, że ten język jest skomplikowany czy trudny.
5.Czy znajomość tego języka pomogłaby mi w zawarciu znajomości z osobami z
innych krajów?
Trzeba przyznać, że dominującym językiem jest dzisiaj język angielski, ale Holendrzy czy Turcy
spokojnie porozumiewają się także w języku niemieckim. Na pewno język niemiecki pomoże
nam nawiązać z nimi znajomość.
6.Dlaczego Pani zdaniem warto uczyć się j. niemieckiego?
Warto się uczyć niemieckiego, bo każda szkoła średnia ma nawiązana współpracę
międzynarodową i daje nam możliwości wyjazdu do Niemiec. Możemy nawiązać nowe
znajomości, poznać interesujące miasta. Ponadto dzisiaj trzeba znać minimum dwa języki
obce, aby znaleźć ciekawe miejsce pracy.
10 powodów dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego
1. Niemcy są największym światowym eksporterem.
2.Niemiecki jest najczęściej używanym językiem w Unii Europejskiej.
3.Na całym świecie Niemcy uplasowały się na 5. miejscu pod względem liczby
corocznych publikacji nowych książek.
4. Niemcy są siedzibą dla wielu międzynarodowych korporacji.
5.Niemiecki nie jest trudniejszy niż inne języki.
6.Niemiecki jest drugim najczęściej używanym językiem naukowym.
7.Niemiecki jest językiem Goethego, Nietzschego i Kafki. Mozart, Bach,
Beethoven, Einstein i Freud również mówili po niemiecku.
8. Zrozumienie niemieckiego pogłębi naszą wiedzę na temat kultury i zwiększy
możliwości zatrudnienia.
9. Nauka niemieckiego odgrywa istotną rolę w życiu gospodarczym i
intelektualnym w Europie Środkowej i jej historii kultury.
10. W wielu regionach, Niemcy stanowią największy odsetek turystów.
10 powodów, dla których my uczymy
się języka niemieckiego:
1. Można znaleźć lepszą pracę.
2. Można więcej zarabiać.
3. Można zaimponować innym.
4. Można wyjechać do pracy do Niemiec.
5. Można wyjechać na studia do Niemiec.
6. Można rozszerzyć grono znajomych też o Niemców.
7. Można czytać pisma i książki w oryginale. Na polski jest tłumaczony tylko
ich mały procent.
8. Można zarabiać udzielając korepetycji.
9. Można korzystać z Internetu także po niemiecku (jest wprawdzie nie tak
bogaty jak po angielsku, ale o wiele bogatszy niż po polsku).
10. Lubimy język niemiecki!
Wywiad z właścicielką biura turystycznego „EVA-TOUR”
w Krotoszynie:
1.Ilu mieszkańców z naszego rejonu zna język
niemiecki?
Dość dużo. Przeważnie są to osoby, które chcą
wyjechać do Niemiec.
2.Czy wielu mieszkańców korzysta z usług pani biura
podróży ?
Tak, szczególnie w sezonie turystycznym. Jest to kilka
osób tygodniowo.
3.W jakim/ jakich językach porozumiewacie się
Państwo z zagranicznymi turystami?
Głównymi językami jakimi się porozumiewamy to
język niemiecki, angielski oraz rosyjski.
4.Znajomość którego języka jest najbardziej przydatna
w pańskim biurze?
Zdecydowanie język niemiecki, ponieważ często
mamy kontakt z osobami zza naszej zachodniej
granicy.
5.Jak Państwo sądzą, czy warto znać język niemiecki i
dlaczego?
Język niemiecki jest bardzo przydatny jeżeli chcemy
wyjechać do Niemiec lub pracujemy w biurze czy
informacji turystycznej.
Lista zawodów , których wykonywanie łączy się ze
znajomością języka niemieckiego:
-informatyk
-tłumacz
-sekretarka
-urzędnik państwowy wyższego szczebla
-lekarz
-prawnik
-specjalista do spraw sprzedaży zagranicznej
-przewodnik
-rezydent
-stewardessa
W ramach projektu odwiedziliśmy Powiatowy Urząd Pracy w
Krotoszynie.
Przeprowadziliśmy wywiad z pracownikami urzędu:
1. Czy znajomość j. niemieckiego jest atutem dla osób szukających pracy w naszym
powiecie?
Tak. W ofertach pracy często wymagana jest znajomość j. niemieckiego. Bardziej
popularnym językiem jest jednak j. angielski, czasem również j. włoski czy chiński.
2. W jakim stopniu trzeba znać j. niemiecki, by znaleźć pracę w powiecie
krotoszyńskim?
J. niemiecki trzeba znać na poziomie komunikatywnym, zdarzają się również
oferty w których pracodawca oczekuje poziomu zaawansowanego.
3. Czy Powiatowy Urząd Pracy pomaga znaleźć pracę w Niemczech, jeśli tak to jakiego
rodzaju?
PUP jest pośrednikiem w znalezieniu pracy w Niemczech. Trafiają do nas oferty z
Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W Niemczech lub innych krajach
niemieckojęzycznych najczęściej poszukuje się osób poza granicami państwa na
stanowiska: opiekun osób starszych, sprzątaczka, pielęgniarka.
Redakcja:
Pracę wykonali:
-Kinga Wyduba
-Florentyna Rozum
-Adrianna Chybowska
-Katarzyna Talaga
-Patryk Szkudłapski
-Rafał Zawodny
Opiekun projektu:
Joanna Kamińska-Leydy

similar documents