Terapia kolorami

Report
Terapia
kolorami
Kolor nierozerwalnie łączy się z
naszym życiem i jest nieodłącznym
elementem naszego świata. Przez
wieki różne kultury wykorzystywały
wiedzę o kolorach do przywracania
równowagi i harmonii w organizmie
człowieka. Chromoterapia, czyli
terapia kolorami, należy do
najstarszych metod leczniczych na
świecie.
Ojcem koloroterapii jest Avicenna
arabski filozof i lekarz żyjący w XI
wieku. Uważał on, że właśnie kolor
jest najważniejszym czynnikiem
uzdrawiającym. W starożytności
barwami i muzyką leczyli Pitagoras i
ojciec medycyny Hipokrates.
Terapia z zastosowaniem kolorów,
jest sztuką wprowadzania
rozmaitych barw do organizmu
ludzkiego w celu wzmocnienia
zdrowia, równowagi i ogólnego
dobrego samopoczucia. Koloro
terapia pomaga w niwelowaniu
problemów, z którymi boryka się
każdy organizm człowieka.
Chromoterapia jest metodą
wspomagającą terapie wielu
chorób, polegającą na wywoływaniu
kolorem określonych reakcji w
organizmie.
Kolory w chromoterapii
traktowane są jako energia.
Człowiek na różny sposób
postrzega ową energię, ponieważ
na każdą barwę oko ludzkie i mózg
reagują w odmienny sposób.
Kolory wpływają nie tylko na fizjologię,
ale także na psychikę i samopoczucie
człowieka. Zdarza się bowiem, że
otoczenie danego koloru oddziałuje
pozytywnie bądź negatywnie na emocje.
Chromoterapia zakłada, że kolory mogą
wyciszać, pobudzać, denerwować, a
nawet dawać odczucie ciepła bądź
zimna.
Oto kilka kolorów, które oddziaływają na
nas leczniczo:
Żółty :
zmniejsza przemęczenie i stres
 pobudza i wzmacnia mięśnie
 ożywia oraz pobudza umysł,
rozszerza pole działania energii oraz
likwiduje odrętwienie.
działa na pamięć i sprawia, że jesteśmy
radośni Jest to kolor słońca dodaje nam
witalności i sił na resztę dnia
Czerwony
dodaje energii,
 pobudza (u niektórych wywołuje
agresję)
przeciwdziała depresji i pomaga
odzyskać sprawność umysłową
 działa wzmacniająco na nasz
organizm
podnosi temperaturę naszego
ciała
Pomarańczowy kojarzy się z
optymizmem. Odbierany jest
jako kolor niezwykle ciepły i
bezpieczny.
 dodaje odwagi i wzmacnia
 równoważy ciało i psychikę.
 regeneruje i pobudza nas do
działania.
Niebieski jest kolorem chłodnym. Ma
działanie uspokajające i nasenne.
 wycisza i może wprowadzać nas w
nastrój melancholii i przygnębienia.
ułatwia zasypianie
gromadzi energię, wycisza i koi
nerwy. To kolor spokoju i ciszy.
Zielony to kolor nadziei.
 dodaje pewności siebie i
uspokaja.
oznacza harmonię i naturę
 symbolizuje życie i
witalność.
wprowadza w stan
zrelaksowania i odprężenia
Preferowanie danych barw w ubiorze
może sygnalizować o typie osobowości.
Profesor Max Luscher, psycholog z
uniwersytetu w Bazylei w Szwajcarii,
opracował system analizy osobowości na
podstawie upodobań kolorystycznych.
Typy osobowości w oparciu o upodobania
kolorystyczne
CZERŃ oznacza, że brak ci pewności siebie i niewykluczone, że
jesteś zbyt niedojrzała jak na swój wiek
BRĄZ wskazuje na upodobanie do wygodnego życia
SZAROŚĆ świadczy o skłonnościach do samotności
FIOLET oznacza upodobanie do rzeczy najlepszych, co niekiedy
może prowadzić do arogancji wobec innych
CZERWIEŃ oznacza, że działasz pod wpływem chwili i czasem
bywasz nieczuła na problemy innych
NIEBIESKI cenią osoby powolne, które nie lubią być pospieszane
i mają skłonności do lenistwa
FIOŁKOWY lubią osoby uczuciowe
ŻÓŁTY wybierają osoby cieszące się życiem
BIAŁY jest typowy dla osób zrównoważonych
Światło i kolor ma szczególne znaczenie
w rewalidacji osób głęboko
upośledzonych umysłowo. Wykorzystuje
się je do regulowania poziomu
pobudzenia dziecka. Dzieci ospałe, mało
zainteresowane otoczeniem, o słabych
możliwościach komunikacyjnych, pod
wpływem barw stają się bardziej
aktywne, ciekawe świata, łatwiej
nawiązać z nimi kontakt. Dzieci
nadpobudliwe i agresywne bardzo
szybko można wyciszyć i uspokoić
oddziałując na nie odpowiednim
kolorem.
Celem chromoterapii, w procesie
rewalidacji uczniów głęboko
upośledzonych umysłowo, jest:
pobudzanie zmysłów,
 oddziaływanie na nie przy pomocy
odpowiednio dobranych bodźców,
wyzwolenie aktywności własnej osoby
poddanej tej terapii oraz ułatwienie
kontaktu z nauczycielem.
Chcąc optymalnie zastosować metodę
chromoterapii w rewalidacji uczniów głęboko
upośledzonych umysłowo należy pamiętać, że
ważne są następujące elementy:
- odpowiednia atmosfera zajęć,
- możliwość podejmowania decyzji przez
uczniów,
- indywidualne tempo,
- odpowiedni czas trwania zajęć,
-możliwość powtarzania czynności,
- rozmaitość bodźców,
- odpowiednia opieka,
Terapia kolorami pozwala osobom
niepełnosprawnym lepiej
zrozumieć otaczający świat,
pomaga uporządkować chaos
odbieranych przez nich wrażeń
Podstawowa zasada zajęć
chromoterapii to pełna akceptacja takiego
sposobu odbierania proponowanych bodźców
jaki wybrało sobie dziecko.
Podczas tego typu zajęć należy akceptować
dziecko takim jakim jest i nawet najprostsze
możliwości zajmowania się czymś należy uznać
za wartościowe.
Zajęcia takie to też okazja do bliskiego
kontaktu z terapeutą, umożliwiającego poznanie
mowy ciała ucznia, która wielokrotnie jest
jedyną formą wyrażania siebie i swoich emocji.
Celem zajęć terapii kolorami jest
Stymulacja zmysłu wzroku poprzez
oddziaływanie światłem o określonym
natężeniu przy wybranym kolorze.
Wzbudzanie aktywności pobudzając
zmysły: dotyku, wzroku, węchu i słuchu.
Stwarzanie warunków do odczuwania
przez uczniów przyjemności, odprężenia,
zadowolenia.
.
Zajęcia z wykorzystaniem chromoterapii
stymulują:

Rozwój potrzeby poznawczej, pobudzają
wychowanka do własnej aktywności poznawczej
 Koncentrację uwagi dowolnej na materiale
wzrokowym, słuchowym, dotykowym.
 Rozwój komunikacji.
 Rozwój emocjonalno-społeczny, (obserwuje
się u dzieci potrzebę nawiązania bliskiego
kontaktu z nauczycielem)
 Działają wyciszająco i relaksująco na osoby z
nadpobudliwością psychoruchową lub
zaburzeniami zachowania.
 Niwelują agresję
Sala do zajęć chromoterapii to
pomieszczenie, w którym świadomie
proponowane są bodźce o pierwszorzędnym
znaczeniu dla uczniów, odbierane w
przyjemnej atmosferze.
Ważnym elementem jej wyposażenia jest układ
4 kolorowych lamp (czerwonej, niebieskiej,
zielonej i żółtej) połączonych w zestaw z
możliwością płynnej regulacji natężenia
światła.
Sala Doświadczania Świata
W pracy z uczniami z głębokim upośledzeniem
umysłowym najczęściej stosuje się barwne
naświetlanie części lub całego ciała. Najczęściej
stosowane barwy to: czerwona, żółta, zielona i
niebieska.
Zielony jest jedynym kolorem, który można stosować
bez ograniczeń, natomiast czerwony jest kolorem, z
którym należy obchodzić się bardzo ostrożnie, gdyż
jego nadmiar może prowadzić do rozdrażnienia i
irytacji.
Czas naświetlania poszczególnymi barwami średnio
powinien wynosić od 5 do 20 minut.
Bibliografia:
1. Bonds Lilian Verner : Uzdrawiająca moc kolorów : co
robić, by nasze ciało i psychika funkcjonowały w pełnej
harmonii i zdrowiu Łódź : "Ravi" , cop. 1999
2. Gimbel Theo : Terapia kolorami. Białystok : Studio
Astropsychologii , 2001
3. Kraaz von Rohr Ingrid : Leczenie kolorami.
Warszawa : "Amber" , 2005
4. Maruszczak Marta : Świat w kolorze.
[Chromoterapia - leczenie kolorami]. Twoje Dziecko
1997 nr 3 s.46-47
Prezentację przygotowała
mgr Agnieszka Starosta

similar documents