De nieuwe wereld - De Duizend eilanden school

Report
De nieuwe wereld
H3 geschiedenis een zee van tijd
Vroeg moderne tijd
1500-1800
-
Hernando Cortés kwam in 1519
met 500 soldaten in Mexico aan.
Het goud van de azteken maakte
de Spanjaarden hebberig. Ze
veroverden grote delen van het
azteekse rijk en doodden veel
azteken.
De Spanjaarden hadden: paarden,
kanonnen en geweren.
Cortés
azteken
Montezuma
Tenochtitlan
Quetzalcoatl
Azteken: het machtigste indianenvolk. Hun
keizer/koning was Montezuma.
Toen de Spanjaarden kwamen dachten ze dat
hun god Quetzalcoatl terug was gekomen.
Tenochtitlan is de hoofstad van de azteken. Er
was daar veel rijkdom en goud.
Veel azteken stierven door de Spaanse wapens
en door een pokkenepidemie.
• mensenoffers
• agrarische
samenleving
• chinampa
Tenochtitlan: hoofdstad van de
azteken. Er woonden wel
100.000 mensen. En er stonden
veel tempels.
De azteken voerden water naar
de stad via aquaducten. Er
liepen 3 dammen naar het vaste
land.
Chinampa’s (drijvende eilanden) hierop
verbouwden ze mais. Dit deden ze ook op
kaal gebrande grond.
Tempelpiramide om
mensenoffers te maken.
Filmpje van een stad net als
tenochtitlan
• Schooltv: Teotihuacan - Waar de goden wonen
http://www.schooltv.nl/video/teotihuacan-waar-degoden-wonen/#q=Teohiuacan%20%20waar%20goden%20wonen%20
Trom om
boodschappen door te
geven.
De azteken waren landbouwers en
krijgers.
Als ze op oorlogspad gingen,
veroverden ze niet allen producten
maar ook gevangenen voor
mensenoffers.
Volwassen mannen moesten
vechten. Ze maakten veel lawaai.
Hun wapens waren van steen of
hout.
Ze waren het machtigste volk van
Mexico. Andere stammen moesten
belasting betalen en ze maakten
veel krijgsgevangenen.
De azteken geloofden in veel goden.
De azteken brachten hun goden offers.
-
goden
tempelpiramiden
Huitzilopochtli
Tlaloc
Quetzecoatl
De azteken geloofden dat de zon was
ontstaan toen een god in het vuur was
gesprongen. En toen als zon opgestegen.
De zon kon alleen met bloed bewegen. De
aarde kon alleen blijven leven als de zon
bloed van mensenoffers kreeg.
Ze hadden een andere kalender:
Een eeuw had 52 jaar.
Een jaar duurde 18 maanden.
Een maand duurde 20 dagen (waarvan 5
overbleven).
Tempel voor goden waar mensenoffers
werden gebracht.
Zonnetempel
Quetzalcoatl:
God van de wind en vlinders.
De azteken dachten dat hij
landbouw en handwerk had
uitgevonden.
Tlaloc:
God van regen en
vruchtbaarheid.
Hoogste god voor
boeren. Kreeg het
hoogste offer, kinderen.
Herkennen aan: neus en
snor.
Huitzilopochtli:
God van zon en oorlog.
Hoogste god voor soldaten,
werd dagelijks gevoed met
bloed.
-
De Spanjaard Pizarro was op
zoek naar El dorado. Hij wilde
zo snel mogelijk rijk worden.
Toen hij kwam was de
incakoning net overleden. Zijn
twee zoons: Atahualpa en
Huascar vochten om de
macht.
Atuhualpa won, maar verloor
van de Spanjaarden.
Cuzco
inca
Atahualpa
Huascar
Pizarro
El dorado
Machu Picchu
El dorado; het goudland. Het land van de inca’s.
Dit land heet nu Peru.
Het rijk was verdeeld in provincies die werden
bestuurd door edelen. Er lagen goede wegen.
Als de inca’s gebieden hadden veroverd
werden de zonen naar Cuzco (hoofdstad)
gebracht. Hier werden ze opnieuw opgevoed.
De bewoners betaalden belasting in de vorm
van werk of diensten. Of de armsten: luizen.
Atahualpa won de macht van zijn broer. Maar hij was
niet sterk genoeg voor de Spanjaarden.
In 1532 namen die hem gevangen.
Atahualpa gaf de Spanjaarden in ruil voor zijn vrijheid
een kamer vol goud en zilver.
De Spanjaarden lieten hem niet vrij, maar
vermoordden hem.
nijverheid
handwerkslieden
Inca’s waren goede handwerkslieden. Ze hadden een
bloeiende nijverheid.
Met eenvoudige gereedschappen maakten ze prachtige
dingen. Zo werd een steen door de inca’s als hamer
gebruikt.
Voorwerpen maakten ze van hout, been, metaal, leer, klei
en touw.
Kleiding maakten ze van katoen en wol. Verf maakten ze
van sappen van wortels, stengels en bladeren.
Net als de Egyptenaren maakten ze mummies van hun
gestorven leiders.
De azteken en inca’s konden niet schrijven. Ze tekenden
hun boodschappen. Ze kenden wel een cijfersysteem.

similar documents