Wyniki badań umiejętności językowych gimnazjalistów

Report
OBRAZ I EFEKTY NAUCZANIA JĘZYKÓW
OBCYCH W GIMNAZJUM
– WYNIKI MIĘDZYNARODOWYCH I
KRAJOWYCH BADAŃ UMIEJĘTNOŚCI
GIMNAZJALISTÓW
Bydgoszcz, 18.02.2013
Pracownia Języków Obcych IBE
Agata Gajewska-Dyszkiewicz
Omawiane obszary
1. efekty –
poziom
umiejętności
3. relacje
2. obraz uczenia
się i nauczania zmienne
kontekstowe
BADANIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH
GIMNAZJALISTÓW
PROWADZONE PRZEZ PJO IBE
ESLC
 międzynarodowe (14 krajów)
BUNJO
 krajowe
 poprzeczne
 podłużne
 próba reprezentatywna - 146
 próba reprezentatywna, 120
szkół, n=3324
szkół, n= 4716
 uczniowie klas III
 uczniowie klas I
 język angielski i niemiecki
 język angielski
 testy językowe &
 testy językowe,
kwestionariusze
kwestionariusze, wywiady,
obserwacje, kwerendy
WYNIKI I INTERPRETACJA
Cechy badania
Interpretacja
 pomiar umiejętności przy
pomocy testów
 wyniki wyrażone w poziomach
biegłości ESOKJ (ESLC) lub
surowych wynikach (BUNJO)
 informacje kontekstowe oparte
na deklaracjach
 krytyczne podejście do
deklaracji
 analizy korelacyjne
 wnioskowanie o wpływie tylko
przy mocnych przesłankach
JĘZYK ANGIELSKI
– WYNIKI TESTÓW JĘZYKOWYCH ESLC
38
36
27
27
29
23
19
15 15
13
19
13
11 10
4
rozumienie tekstów
pisanych
rozumienie ze słuchu
„-A1”
A1
A2
B1
tworzenie wypowiedzi
pisemnych
B2
JĘZYK NIEMIECKI
– WYNIKI TESTÓW JĘZYKOWYCH ESLC
46
45
45
41
41
38
10
9
7
4
4
2
rozumienie tekstów
pisanych
5
2
2
rozumienie ze słuchu
„-A1”
A1
A2
B1
tworzenie wypowiedzi
pisemnych
B2
PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWE - PIERWSZY
NAJCZĘŚCIEJ NAUCZANY JĘZYK
Kraj/wspólnota językowa
„-A1”
A1
A2
B1
B2
Francja (EN)
31
40
15
9
5
Belgia – wspólnota flamandzka (FR)
16
41
20
15
7
Polska (EN)
24
34
17
15
10
Hiszpania (EN)
22
35
17
14
13
Portugalia (EN)
20
33
16
16
15
Belgia – wspólnota frankofońska (EN)
11
36
24
19
10
Bułgaria (EN)
20
28
16
16
19
Belgia – wspólnota niemieckojęzyczna (FR)
9
29
21
21
19
Grecja (EN)
13
22
16
22
26
Chorwacja (EN)
11
23
18
24
23
Słowenia (EN)
6
22
19
25
29
Estonia (EN)
7
20
12
20
41
Holandia (EN)
2
14
18
30
36
Malta (EN)
Szwecja (EN)
2
1
7
6
9
11
22
25
60
57
PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWE –
DRUGI NAJCZĘŚCIEJ NAUCZANY JĘZYK
Kraj/wspólnota językowa
„-A1”
A1
A2
B1
B2
Szwecja (ES)
Polska (DE)
Grecja (FR)
Portugalia (FR)
Francja (ES)
Chorwacja (DE)
Bułgaria (DE)
Słowenia (DE)
Estonia (DE)
36
44
40
25
21
24
24
14
14
50
42
36
49
51
47
39
44
40
10
9
11
14
17
16
15
19
21
3
4
7
8
8
8
12
12
15
1
2
5
3
3
5
9
12
10
Belgia – wspólnota frankofońska (DE)
10
39
23
16
11
Hiszpania (FR)
Malta (IT)
Holandia (DE)
Belgia – wspólnota niemieckojęzyczna
(EN)
Belgia – wspólnota flamandzka (EN)
11
22
2
39
29
23
22
15
27
18
15
28
11
20
20
2
15
25
34
24
1
7
12
29
51
KONTEKST UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA
OTOCZENIE
SZKOŁA
DOM
umiejętności ucznia
CO WPŁYWA NA WYNIKI?
Czynniki pozaszkolne
Czynniki szkolne
Geo-językowe: np. bliskość
językowa, wielojęzyczność
Systemowe:
np. długość nauki
Społeczne:
np. język mediów
Organizacyjne:
np. projekty i wymiany
językowe
Domowe:
np. znajomość języków przez
rodziców
Metodyczne:
np. użycie języka obcego na
lekcji
JĘZYK MEDIÓW
 Kluczowa rola kontaktu z żywym językiem w mediach, w tym
telewizji
 Kraje, które osiągają najwyższe wyniki w badaniu ESLC, to kraje
w których emitowane są filmy i programy telewizyjne w
oryginalnych wersjach językowych
JĘZYK MEDIÓW
SOCJODEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA
WYNIKÓW UCZNIÓW (JĘZYK ANGIELSKI)
 szkoły miejskie/wiejskie (20-100 tys. mieszkańców vs.
obszary wiejskie)
 wielkość miejscowości zamieszkania (15 tys. -1 mln
mieszkańców VS obszary wiejskie)
 poziom wykształcenia rodziców
 statusu społeczno-ekonomiczny
 Nie zanotowano istotnych statystycznie różnic w
poziomie umiejętności językowych chłopców i dziewcząt
w żadnym z badanych języków.
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO U RODZICÓW
W OPINII ICH DZIECI
 Postrzegany poziom znajomości docelowego
języka rodziców wpływa na poziom kompetencji
ich dzieci
 Poziom znajomości badanego języka u polskich,
hiszpańskich i bułgarskich rodziców wg deklaracji
uczniów bardzo niski
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO RODZICÓW
W OPINII ICH DZIECI
KONTAKT Z JĘZYKIEM PRZEZ MEDIA (BUNJO)

Najczęściej uczniowie mają styczność z językiem angielskim podczas
korzystania z Internetu, np. w rozmowach czy grach on-line (53%).

Co najmniej raz w miesiącu uczniowie grają w gry komputerowe w języku
angielskim (65%).

Około 45% uczniów co najmniej raz w miesiącu odwiedza strony
internetowe w języku angielskim

Jedna czwarta uczniów, co najmniej raz w miesiącu pisze wiadomości
mailowe lub porozumiewa się przez komunikator internetowy z przyjaciółmi
w języku angielskim.

Jednak ponad połowa uczniów, nigdy nie wysyła tego typu wiadomości.
WCZESNY START
 Uczniowie deklarują wczesny wiek rozpoczęcia nauki języków
 W Polsce badani uczniowie realizowali program nauczania języka
obcego według starej podstawy programowej, tzn. od IV klasy
szkoły podstawowej
 Średnia liczba odbytych lat nauki języka obcego przez badanych
uczniów wynosi: 6,3 lat dla niemieckiego i 7,9 dla angielskiego
UŻYCIE JĘZYKA OBCEGO NA LEKCJI
 Intensywność użycia języka obcego podczas lekcji
przez nauczycieli i uczniów ma pozytywny wpływ na
poziom umiejętności uczniów.
 Z deklaracji polskich uczniów wynika, że użycie języka
obcego na ich lekcjach należy do najniższych w
Europie.
UŻYCIE JĘZYKA OBCEGO NA LEKCJI PRZEZ
UCZNIÓW
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
[email protected]

similar documents