kerstverhaal, verteld door groep 5 en 6

Report
Het kerstverhaal
Met foto’s en gedichten.
Verteld door groep 5 en 6.
Maria woont in Nazareth.
Ze krijgt bezoek aan huis.
Een engel uit de hemel zegt:
“God voelt zich bij jou thuis.”
1
Maria schrikt en kijkt verbaasd.
Ze vraagt zich af: ‘Waarom?’
De engel zegt haar: ‘Schrik maar niet,
want God kijkt naar je om.
2
Jij krijgt een kind en hij wordt groot,
jouw lieve, kleine zoon.
Je noemt hem Jezus, zoon van God,
en hij krijgt Davids troon.’
3
Maria weet niet wat ze hoort,
maar heeft het goed verstaan.
‘Als God mij uitkiest voor zijn kind,
dan zal het zo ook gaan.’
4
Nu zijt wellekome,
Jesu lieve Heer
Gij komt van alzo hoge,
van al zo veer
Nu zijt wellekome
uit de hoge hemel neer
Hier al op dit aardrijk
zijt gij gezien nooit meer
Kyrie eleis
In de stad, die Rome heet,
heerste toen een keizer, kijk!
Hij bedacht een heel vreemd plan:
“Hoeveel inwoners heeft mijn rijk?”
5
Dan komt er op een dag bericht:
‘Ga weg uit Nazareth!
Ga, naar waar je geboren bent,
want de keizers wil is wet.’
6
Maria gaat met Jozef mee
op weg naar Bethlehem.
Een lange reis, de bergen door,
vlakbij Jeruzalem.
7
Ze zoeken daar een lekker bed,
een plekje voor de nacht.
Wie doet de deuren open
voor het kind, dat wordt verwacht?
8
“Geen plaats. Geen bed. Het is al vol!”
De deuren blijven stijf op slot.
Geen herberg heeft een plaats voor hen;
Geen plek voor ’t kind van God.
9
Jozef en Maria van deur, naar deur.
Niemand neemt hen op.
Een herbergier wijst: ”Daar misschien?”
Een rustplaats en …… voor nop.
10
Ze vinden in die oude stal
een voerbak en wat hooi.
Maria krijgt het Kind en lacht.
De nacht is stil en mooi.
11
Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.
Een eindje verderop in ’t veld
zijn herders bij elkaar.
Ze houden om de beurt de wacht.
De schapen slapen daar.
12
Opeens!… Een engel van de Heer,
in wit en stralend licht.
De herders schrikken overeind,
met angst op hun gezicht.
13
De engel zegt hun: “Schrik maar niet.
Ik breng een mooi bericht.
Vandaag geeft God zijn mooi geschenk:
de wereld is vol licht.”
14
“Ga naar de stad van David toe,
naar ’t pasgeboren kind.
Het ligt in doeken, in een bak.
Ga snel op zoek en vind!”
15
De hemel raakt de aarde aan.
Een engelkoor zingt blij
het grote Gloria van God:
de vrede is dichtbij.
16
Eer zij God in onze dagen
Eer zij God in deze tijd
Mensen van het welbehagen
Roept de aarde vrede uit
Gloria in excelcis Deo
Gloria in excelcis Deo
De herders gaan meteen op weg,
in haast naar Bethlehem.
Ze zien Maria en het Kind
en geven hun een stem.
17
Ze dansen, zingen, prijzen God,
vertellen over ’t kind
dat groot en heel erg welkom is,
met wie iets nieuws begint.
18
Dat brood geeft aan wie honger heeft,
en armen troost en kleedt.
Die vreemdelingen “thuis” laat zijn
en zwervers, …… niet vergeet.
19
de
kinderen
van groep 5 en 6
van
‘t Möllenveld
wensen u allen
een goede Kersttijd
en een gezond en gezegend
2015

similar documents