Joke willaert - Arteveldehogeschool

Report
“Hoe kunnen we “buiten” binnen
halen?”
Vrijdag 12 september 2014
workshop
Inhoud
 Inleiding
 Culturele en maatschappelijke participatie
 Doelgroep
 WZC ingebed in een gemeente/stad
 Culturele sociale kaart
 Casussen
Inleiding
 Concept van Active Aging WHO en Europa
(2012)
 Oudere werknemers langer blijven werken.
 Terugdringen sociale uitsluiting v/d oudere is
stimuleren van actieve deelname aan de
maatschappij. – Keuze van betekenisvolle
activiteiten in het dagelijkse leven.
 Het verbeteren van de gezondheid van oude
mensen.
Culturele en maatschappelijke
participatie.
 Cinema, theater, optredens, concert,….
 Tentoonstelling bezoeken, bezoek museum
 Bibliotheek bezoek - lezen
 Deelnemen aan vormende activiteiten
 Gebruik van computer – opzoeken op internet
 Activiteiten rond geloof zingeving
 ……
Culturele en maatschappelijke
participatie
 Deelname aan het verenigingsleven
 Een verantwoordelijke rol in de vereniging
 Vrijwilligerswerk
 Participeren in adviesraden / bewonersraad
 Zijn stem uitbrengen
 …..
Doelgroep
 Zorgafhankelijke ouderen
 Niet elke ouderen dezelfde
 Belang van ervaringen tijdens kindertijd Becker:




generatie voor WOII 1910-1930
Stille generatie 1930-1940
Protest generatie 1940-1955
Verloren generatie 1955-1970
Doelgroep
 Waarom participeren ouderen ?





Ontmoeting
Sociale contacten en netwerken opbouwen
Aangenaam, uit interesse,
Betrokken zijn op de inhoud
Iets willen bijleren
Doelgroep
 Waarom participeren ouderen niet?









Gezondheidsproblemen
Mobiliteitsproblemen en toegankelijkheid
Ontbrekende infrastructuur
Niet meer uitgaan als het avond is
Geen interesse
Niemand om mij te vergezellen
Iemand hebben om voor te zorgen
Te duur – armoede bij ouderen
Geen aanbod in mijn buurt
WZC ingebed in de gemeente/stad
 Zijn werking :








Wz decreet en andere normen en regels
Beleid
Visie op zorg
Diversiteit aan bewoners, mantelzorgers, familie,
bezoekers,…
Bezetting omkadering
Vrijwilligers
Middelen
Infrastructuur
WZC ingebed in de gemeente/stad
 Omgeving ligging WZC
 Netwerk waarmee we samenwerken
 Samenwerken met verenigingen,
cultuurdiensten,… actief in de gemeente/stad
 Uistraling, positieve beeldvorming
Culturele sociale kaart















www.aanbodpodium.be
Enter kenniscentrum toegankelijkheid
Intro vzw
Socius vzw
Aanbod op lokaal niveau : website gemeente/stad
Uit in…
Artiest zoekt feestneus
Testfase Uitpas
Verenigingen voor senioren
Culturele verenigingen, amateurkunsten, erfgoedvereniging
Vorming Plus of andere vormingscentra
Bibliotheek,
Musea,
Cultuurcentra,…
…..
Casus 1
 Mevrouw Jansens is 84 en verblijft in het WZC
Ze is al jaren fan van Willem Vermandere. Ze
kan levendig vertellen over de Grote Oorlog,
verhalen over haar vader. Ze heeft gelezen dat
hij op tour komt met een programma “Willam
Vermandere 14-18 wat nu.” Ze zou heel graag
naar dat optreden gaan als hij in de buurt komt.
Ze maakt haar wens duidelijk aan de vrijwilliger
die het maandprogramma rond brengt.
Casus 2.
 Mijnheer Pieters heeft Parkinson en verblijft
sinds kort in het WZC. Hij is 75 jaar. Zijn vrouw
is recent overleden. Hij is jaren actief geweest
in de plaatselijke toneelclub : acteren,
regisseren en voorzitter. Hij was de sturende
motor. Sedert zijn opname zijn alle activiteiten
gestopt dat is pijnlijk. Zal hij zijn kleinkind in
het jubileumjaar zien spelen ?
Casus 3
 De bewoners van de Kerkstraat, waar het WZC
en de basisschool gevestigd is, willen een
straatfeest organiseren volgend jaar in mei. Ze
kloppen aan bij de directie. Ze vinden het
belangrijk dat de bewoners ook kunnen
deelnemen.
Casus 4
 De cultuurdienst van de stad wil een
kunstenroute organiseren. Het is de bedoeling
dat kunstenaars over de stad hun werken
tentoonstellen. De leerlingen van de
kunstacademie doen ook mee. Op de
cultuurraad werd gesuggereerd om de
bewoners van het WZC ook te betrekken. Het
programma zou starten najaar 2015.

similar documents