stagepresentatie_1308313111

Report
Stage Presentatie
Andrea en Hella lopen stage aan de
H.J. van Wijlenschool te Rotterdam
Ons Doel
Een Brede Schoolactiviteit organiseren; kinderen uit
groep 2 en groep 3 een uur lang vermaken met
schilderen en zo de school versieren
De Organisatie
De H.J. van Wijlenschool is een christelijke
basisschool. Deze school wil kinderen kennis
geven over de christelijke godsdienst. Ook
wil deze school vanuit een christelijke
grondslag ouders, leraren en leerlingen uit
verschillende culturen en religies samen
laten komen. Ook aan feesten en
gewoonten uit andere culturen word
aandacht besteed.
Het is de taak van de school leerlingen op te
leiden tot zelfstandige en kritische burgers.
De H.J. van Wijlenschool stimuleert haar
leerlingen samen te werken, regels na te
leven en respect voor elkaar te hebben.
Activiteiten
Voorbereiden
Verven
Afsluiten
-ruimte vrijmaken
-verf klaarzetten
-schorten klaarleggen
-voorbeelden maken
-kring maken
-zegje voorbereiden
-voorstellen en kring
rondgaan
-vragen wat de kinderen
van het onderwerp
afweten
-kinderen met verven
begeleiden
-orde bewaren
-afscheid nemen
-opruimen en
schoonmaken
-bespreken wat goed ging
en wat beter kan
Dag 1 Groep 2
Omdat we niet goed wisten in hoeverre
kinderen uit groep drie konden schilderen
was de eerste dag best wel moeilijk.
Bovendien was het stormachtig weer en dan
zijn kinderen vaak wat drukker dan normaal.
Eerst hebben we zelfgemaakte
voorbeeldtekeningen op de ramen geplakt.
Het thema was lente. Nadat we de ‘regels’
hadden uitgelegd gingen ze aan de slag. We
merkten dat de kinderen als snel ‘klaar’
waren, daar moesten we wat op verzinnen.
Het ging eigenlijk best goed, we hadden al
vrij snel door welke kinderen de volgende
keer niet bij elkaar mochten en we konden
ze ook wat vrijer met de verf laten.
Dag 2 Groep 2
De tweede dag hadden we dezelfde
klas als de eerste dag. Ze waren net
naar de dierentuin geweest en ze
wilden allemaal een dier
schilderen.
We hadden een lijstje met de beste
opstelling en na een korte uitleg
gingen ze weer aan de slag.
Onze verbeteringen pakte goed uit.
De kinderen waren rustiger, zaten
minder op elkaars nek en zelf verf
pakken ging ook prima. Toen de
kinderen klaar waren konden ze
verder tekenen met vetkrijt, dat
vonden ze ook erg leuk.
Opvallend is, dat de dieren niet erg
natuurgetrouw zijn
Dag 3 Groep 3
De derde dag gingen we verven met
kinderen uit groep 3. Het onderwerp van
de week was lentekriebels en wij wilden
daar het thema emoties aankoppelen.
Dit bleek iets te moeilijk. Ze moesten
zichzelf verven en dan met de kleuren
die bij hun emotie pasten, iedereen werd
blij.
Deze groep was in tegenstelling tot groep
2 verlegen. Daarom was dit thema
waarschijnlijk ook te moeilijk.
De sfeer was wel gezellig en er waren
mooie tekeningen gemaakt. Toen ze klaar
waren mochten ze ook met vetkrijt
kleuren.
Dag 4 Groep 3
De laatste dag was de vermoeiendste dag, mede door de
literatuurdag. De kinderen wilden het liefst dieren tekenen,
dat hadden we de keer ervoor gevraagd. We hadden zelf
kleine dieren op het raam getekend en de kinderen konden
ook om een dier vragen, die wij dan tekende. Dit gaf het
leukste resultaat.
Omdat we hier ons bezig moesten houden met orde
bewaren, verf in de gaten houden en dieren tekende was
het zwaarder dan de keren hiervoor. Toch ging het goed.
We hebben ook meer respect voor
leraren gekregen. Na een uur
waren wij bijna uitgeput. Wij
zouden niet elke dag in een klas
vol met kinderen kunnen zitten.
Extra Foto’s

similar documents