powerpoint presentatie

Report
6 vragen over
Jantien Belt
Vraag 1
Wie is Jantien Belt?!
Naam:
Jantien Belt
Leeftijd:
48 jaar
Geboren in:
Leeuwarden
Woonplaats:
Amsterdam
Beroep 1:
Schrijfster
Beroep 2:
Onderzoeker
Kinderen:
Dirk (18) en Eline (16)
Man:
Dim (musicus)
Aantal boeken:
4
Hobbies:
Lezen, films kijken, lekker
eten, België, shoppen, zelf
muziek maken, naar muziek
luisteren, en nog véééél
meer!
Vraag 2
Waarom is Jantien Belt
boeken gaan schrijven?
Omdat ze heel veel van boeken houdt.
Vroeger las ze ze alleen maar...
Ik lees het liefst
spannende boeken,
waarin veel
geheimzinnige
dingen gebeuren!
Geef mij
maar een
koekje...
... en nu vindt ze het heel leuk om ze zelf
te verzinnen!
Lijkt boeken schrijven niet een beetje op
puzzelen of iets van lego maken? Precies!
Als het af is, voel je je apetrots...
Vraag 3
Wilde Jantien
altijd al
schrijfster
worden?
Nee, ze wilde graag een spannend beroep.
Journalist bijvoorbeeld, of koorddanseres
in een circus, of ontwikkelingswerker in
Afrika
Schrijfster worden?
Blèèèèh, saai!
Vraag 4
Hoe wist Jantien dat
ze boeken kon
schrijven?
Omdat ze vroeger altijd een ‘goed’ voor haar
opstellen kreeg. Toen ze elf was, heeft ze een
keer een opstelwedstrijd gewonnen...
... en later moest ze
voor haar werk veel
verslagen schrijven.
Die vond iedereen
altijd heel mooi
geschreven!
Vraag 5
Waarom is Jantien boeken
gaan schrijven voor kinderen
en jongeren?
Omdat ze heel veel over kinderen en jongeren
weet door haar werk als jeugdonderzoeker. En
ook een beetje omdat ze zelf twee kinderen
heeft!
Hoi! Ik
ben
Eline.
En ik ben
Dirk!
Vraag 6
Hoe lang doet
Jantien over het
schrijven van een
boek?
Een half jaar
ongeveer. Als ik veel
dingen moet
uitzoeken - zoals
voor Verscheurd duurt het nog iets
langer.
Meer weten? Ga naar:
www.jantienbelt.nl
Bedankt voor je aandacht!

similar documents