Wat als er geen geld in je portemonnee zit?

Report
Wat als er geen geld in je
portemonnee zit?
Bron: http://startdedialoog.blogspot.com/2010/09/11-favoriete-topics-van-jouw-klant.html
Geen geld?!
Een meisje van karton(1)
• Wat gebeurt er?
– Eefje stelt een gemene vraag aan de juf
over de vader van Linde.
• Wat is het probleem in het gezin van
Linde?
– Linde haar vader is al enkele maanden
werkloos.
Een meisje van karton(1)
• Hoe zou jij reageren in Linde haar
plaats?
• Hoe gaat Linde om met dit probleem?
(zie laatste zin)
– Ze doet alsof het haar niets doet.
Een meisje van karton(2)
• Welke problemen zijn er?
– Ze hebben geen geld voor uitstapjes.
– Het regent binnen in hun huis, er is veel
schade.
– Ze kunnen niet op reis.
– Ze krijgen geen schadevergoeding,
daardoor kan Linde geen nieuwe
sportschoenen kopen.
Een meisje van karton(2)
• Hoe gaat Linde om met deze
problemen? En haar ouders?
– Linde: heel stil, ze praat er niet over, het is
allemaal niet zo erg.
– Mama: het is niet zo erg.
– Papa: het is niet zo erg. Hij is heel boos,
omdat ze geen schadevergoeding
krijgen.
Een meisje van karton(2)
• Wat bedoelt de schrijver met: ‘Het
geld groeit niet aan de bomen.’?
– Geld heb je niet onmiddellijk, er moet
hard voor gewerkt worden.
Arm zijn?
• leven in armoede
Bronnen:
1.http://www.wvs-sws.be/index.php?option=com_content&view=article&id=4802:armoede-de-buik-van-vol-&catid=42:nieuws2&Itemid=88
2. http://www.xead.nl/tags/armoede
Wanneer ben je arm?
• Wanneer er een probleem is op één van
de zes terreinen
1. Inkomen: hoeveel centen verdien ik?
2. Opleiding: welk diploma heb ik?
3. Ontwikkeling van de kinderen: kunnen we nieuwe
kleren, speelgoed… kopen? Kan ik later gaan studeren?
4. Arbeidssituatie: kan ik werken? Heb ik werk?
5. Huisvesting: is ons huis in goede staat?
6. Gezondheid: zijn we gezond? Is er iemand ziek?
Begrip kansarmoede
• Als er op minstens 3 van de 6 terreinen
problemen zijn, ben je kansarm.
Bijvoorbeeld:
Gezin met 2 kinderen,
beide ouders
werken. Plots heeft
mama erge rugpijn.
Probleem 1:
gezondheid
Begrip kansarmoede:
Door haar rugpijn
moet ze thuis blijven
om te rusten,
daardoor krijgt ze
minder loon.
Probleem 2:
Inkomen
Na enkele maanden,
geen beterschap.
Mama mag niet
meer gaan werken.
Probleem 3:
arbeidssituatie en
inkomen
Begrip kansarmoede
Derde wereld
• ontwikkelingslanden
• Er leven arme mensen
in dat land.
Bronnen: http://www.nachtzoektdak.be/content.aspx?PageId=265
http://lisaenmaaike.punt.nl/
Vierde wereld
• Kansarme mensen die
leven in rijke landen.
(rijke Westen)
Kansarmoede in cijfers:
• België: 15%
(1,5 miljoen mensen)
• 1 op 6 kinderen leeft
in armoede
Bron: http://www.toegankelijkheidsmonitor.be/quickscan/2011/
Een rijk leven
• programma,
• ontmoeting tussen kansarm en rijk gezin,
• ze doen leuke dingen samen,
• rijk gezin helpt het kansarm gezin.
Klik hier
voor de site!
Hulporganisaties
• Belgische Federatie
van voedselbanken
• OCMW
• kringloopwinkel
• scholen
• de KATROL
• …
Bron: http://derodepinguin.blogspot.com/2009/11/campagne-welzijnszorg-ook-in-deurne.html
• Het thema van het boek is armoede
• De problemen zijn:
– Ze hebben geen geld voor uitstapjes.
– Het regent binnen in hun huis, er is veel
schade.
– Ze kunnen niet op reis.
– Ze krijgen geen schadevergoeding,
daardoor kan Linde geen nieuwe
sportschoenen kopen.
• 2 spreekwoorden met geld
– Verschillende antwoorden mogelijk!!
• Korte betekenis van kansarmoede:
– Als er op 3 of meer terreinen problemen
zijn, ben je kansarm. De terreinen zijn:
•
•
•
•
•
•
inkomen,
opleiding,
ontwikkeling van de kinderen,
arbeidssituatie,
huisvesting,
gezondheid.
Derde wereld
Vierde wereld
Ontwikkelingslanden, zeer arme
landen. Mensen hebben tekorten
op het vlak van voedsel,
onderwijs…
Arme mensen die in het rijke
Westen leven.
Artikel uit 2rootje
• Wat bedoelt de auteur met 'Ze blijven
in de cirkel hangen.'?
– Wanneer men geen werk vindt, blijft men
in de cirkel hangen. Doordat ze geen
geld verdienen, krijgen ze alsmaar meer
problemen.
• Hoeveel procent mensen leven in
armoede in België?
– 15%
• Hoeveel mensen zijn dit ongeveer?
– 1,5 miljoen mensen
• Wat is een vrijwilliger?
– Iemand die iets doet voor een ander,
zonder er zelf beter van te worden. Hij
doet het niet uit eigenbelang, maar voor
het belang van een ander!
• Welzijnszorg in het woordenboek:
– De zorg voor mensen die door één of
ander probleem niet ten volle kunnen
deelnemen aan het maatschappelijk
leven. (eigen definitie)
Stellingendiscussie
• Je hoort een stelling.
• akkoord = rechterkant van de klas, niet
akkoord = linkerkant van de klas.
• Twijfel je? Ga dan in het midden staan.
• bij elke keuze  mening, uitleg geven!
Bron: http://www.onuitstaanbaar.nl/2011/05/27/discussies/
Stelling 1
Kansarme kinderen zijn dom!
Stelling 2
Kinderen die arm zijn, zijn niet netjes
gekleed.
Stelling 3
Arme mensen zijn te lui om te werken!
Stelling 4
Geld maakt gelukkig.
Stelling 5
Arme mensen kopen soms heel dure
dingen. Dus zijn ze niet arm! Of wel?
17 oktober
• Werelddag van
verzet tegen
extreme armoede.
• Teken van
meeleven: laken
met knoop erin uit
het raam hangen.
Bron: http://www.kouter.net/nieuwsflash0809.php
Slotvraag
Wat kan je doen als school of als
klas (op 17 oktober) om mensen uit
de vierde wereld te helpen?

similar documents