B3 T2 Bestuiving - Zwin College Oostburg

Report
Thema 2 Planten
Basisstof 3
K4
-Bestuiving = het overbrengen van
stuifmeel van een meeldraad op de stempel
van een stamper.
-Stuifmeel moet wel op een plant van
dezelfde soort terecht komen.
-Bestuiving kan op verschillende manieren
gebeuren:
-insecten
-wind
-Deze bloemen heten insectenbloemen.
-Ze hebben meestal grote bloemen.
-Opvallend gekleurde kroonbladeren.
-Zo worden insecten gelokt.
-Insecten komen ook af op de geur en de
nectar (zoet sap onder in de bloem)
-Deze bloemen heten windbloemen.
-Ze zijn meestal klein en onopvallend.
-Kroonbladeren zijn meestal groen.
-Bij insectenbloemen gaan insecten op zoek naar
nectar.
-Zo komen ze met de rug langs de meeldraden en
stempels.
-Stuifmeelkorrels blijven zo aan hun rug plakken.
(stuifmeelkorrels zijn ruw en kleverig)
-Daarna gaat het insect naar een andere bloem.
-En komt hij weer langs de meldraden en
stempels.
-Zo kunnen ze veel bloemen bestuiven.
-Veel insecten bezoeken maar één plantensoort.
-Zo is er grote kans op goede bestuiving.
-Ze maken weinig stuifmeel (minder dan
windbloemen)
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030108_courgette01
-De wind blaast het stuifmeel van de ene naar de
andere plant.
-Stuifmeel kan per toeval op de stempel van een bloem
van dezelfde plantensoort komen.
-De kans is maar klein.
-Daarom maken ze veel stuifmeel.
(Stuifmeel is licht en glad, zodat ze makkelijk
zweven)
-Bij windbloemen hangen de helmknoppen
vaak buiten de bloem, zodat stuifmeel
makkelijk wordt weggeblazen.
-De stempels zijn groot en veervormig.
-Ze steken vaak buiten de bloem uit.
-Daardoor is kans op bestuiving groter.
-Vaak komt stuifmeel van de ene plant
terecht op de stempel van een bloem van
een andere plant (van dezelfde soort!)
-Dat heet kruisbestuiving.
-Soms komt het stuifmeel van de
meeldraden terecht op de stempels van
dezelfde bloem.
-Dat heet zelfbestuiving.
-Bomen en struiken hebben vaak veel
bloemen.
-Het stuifmeel van de ene bloem kan op een
andere bloem (van dezelfde struik) komen.
-Ook dat heet
zelfbestuiving.
Insectenbloemen
Windbloemen
-Deze bloemen heten
insectenbloemen.
-Deze bloemen heten
windbloemen.
-Ze hebben meestal grote
bloemen.
-Ze zijn meestal klein en
onopvallend.
-Opvallend gekleurde
kroonbladeren.
-Kroonbladeren zijn meestal
groen.
-Insecten komen ook af op
de geur en de nectar (zoet
sap onder in de bloem)
-Maken weinig stuifmeel
-Maken veel stuifmeel
-Filmpje over bestuiving:
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20080
702_bloem01
Huiswerk
-Maak opdr. 9, 10 en 12 in werkboek.

similar documents