miejsce-i-wymiar-czasowy-wykorzystania-sieci-intermetowej

Report
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Miejsce i wymiar czasowy
wykorzystania sieci internetowej
przez uczniów
przygotował Piotr Urbaniak
Badani - 130 uczniów w 2011 roku.
Czy masz dostęp do sieci ?
Od jak dawna korzystasz z sieci Internetowej?
Jak często korzystasz z Internetu?
Gdzie korzystasz najczęściej z Internetu?
Ile czasu spędzasz w Internecie?
PODSUMOWANIE
Prawie wszyscy uczniowie mają dostęp do sieci
internetowej. Niemalże wszyscy wykorzystują sieć
internetową w domu codziennie lub prawie
codziennie, spędzając w niej od 1 do 3 godzin
dziennie. Fenomenem Internetu jest to, że potrafi
przywiązywać ludzi na długie godziny, dni a nawet
i lata. Z sieci internetowej powinno korzystać się
pod względem czasu bardzo ostrożnie.
Zbyt długie przebywanie w nim może doprowadzać
do uzależnienia, co może za sobą pociągnąć dla
młodych ludzi problemy w życiu rodzinnym jak
i w szkole.
Młodzież i dzieci wykorzystują Internet powyżej
jednej godziny w gospodarstwie domowym
codziennie lub prawie codziennie.
Zakres wykorzystania Internetu
W jakim celu najczęściej wykorzystujesz Internet?
Z jakich usług internetowych korzystasz?
PODSUMOWANIE
Sieć internetowa jest jednym z najbardziej
rozwiniętym i wszechstronnym środkiem
masowego przekazu. Młodzi ludzie najchętniej
korzystają z wielu możliwości i zasobów Internetu
w celach informacyjnych, rozrywkowych
i komunikacyjnych.
Wśród najczęściej wymienianych sposobów
wykorzystania Internetu znalazły się strony www
komunikatory internetowe oraz poczta
elektroniczna e-mail. Uczniowie wykorzystują
również sieć internetową do wyszukiwania
informacji, ściągania i słuchania muzyki.
Wiedza uczniów na temat zagrożeń znajdujących
się w Internecie.
Czy słyszałeś(aś) o zagrożeniach związanych z
poznawaniem ludzi za pośrednictwem Internetu?
Gdzie słyszałeś(aś) lub czytałeś o zagrożeniach związanych
z poznawaniem obcych ludzi przez Internet?
Czy słyszałeś(aś) o niebezpieczeństwach w sieci
internetowej związanych z podawaniem adresu,
nr telefonu, umawiania się z obcymi itp.?
Czy uważasz, że podawanie nieznajomym w Internecie
swoich prywatnych danych osobowych (adresu
zamieszkania, nr. telefonu, itp.) może być niebezpieczne?
Czy uważasz, że spotkanie z osobami poznanymi
w Internecie może być niebezpieczne?
Czy w Twojej szkole informują o niebezpieczeństwach
płynących z korzystania w Internetu?
PODSUMOWANIE
Uczniowie są świadomi zagrożeń występujących
w Internecie. Słyszeli o zagrożeniach związanych
z poznawaniem obcych ludzi w Internecie
i uważają, że umawianie się z takimi osobami
w rzeczywistości może być niebezpieczne. Słyszeli
również o niebezpieczeństwie w Internecie
związanym z podawaniem swoich prywatnych
danych osobowych oraz twierdzą, że nie podaliby
tych danych obcym ludziom w sieci internetowej.
Słyszeli również o niebezpieczeństwie w Internecie
związanym z podawaniem swoich prywatnych
danych osobowych oraz twierdzą, że nie podaliby
tych danych obcym ludziom w sieci internetowej.
Zachowania ryzykowne uczniów w Internecie
Jakie swoje prywatne dane jesteś skłonny
udostępnić w Internecie?
Czy zdarzyło Ci się wysłać poznanej osobie
w Internecie?
Czy w ciągu ostatniego roku obcy poznany w sieci
internetowej chciał się z tobą umówić poza Internetem?
Czy obca osoba poznana w Internecie, chciała się
z tobą umówić na spotkanie?
Czy doszło do spotkania?
Z jakimi nieodpowiednimi treściami miałeś kontakt
w Internecie? dotyczącymi:
PODSUMOWANIE
Sposób, w jaki uczniowie natrafiają
na nieodpowiednie treści we wszystkich
kategoriach, jest przypadkowy.
Czy rodzice interesują się tym co robisz w Internecie?
PODSUMOWANIE
Bardzo mało uczniów deklaruje, że rodzice
na bieżąco interesują się tym co młodzi ludzie robią
w Internecie, a co czwarty uczeń uważa że rodzice
w ogóle nie interesują się surfowaniem
w Internecie. Nieco ponad połowa uważa,
że rodzice czasami interesują się tym co robi
młodzież w sieci internetowej.
Znajomość kampanii i organizacji zajmujących się
bezpiecznym korzystaniem z Internetu.
Które z następujących organizacji i projektów znane
są Tobie choćby ze słyszenia?
Gdzie widziałeś lub słyszałeś powyższe zaznaczone
organizacje i kampanie?
Czy widziałeś reklamę akcji „Dziecko w Sieci"?
PODSUMOWANIE
Zdecydowana większość uczniów zna organizacje
i projekty zajmujące się bezpieczeństwem
w Internecie. Najwięcej uczniów kojarzy „Fundację
Dzieci Niczyje" oraz Kampanie społeczną „Dziecko
w Sieci". Źródłem wiedzy o tych organizacjach
i projektach jest głównie telewizja. Uczniowie także
widzieli bądź słyszeli reklamę akcji „Dziecko
w sieci", a najczęściej jako źródło wymieniali
telewizję.
Poradnik bezpieczeństwa dla dzieci i rodziców portale społecznościowe
Zarówno dla dzieci jak i młodzieży korzystanie
z portali społecznościowych stanowi stały element
codzienności.
Rodzice, których niepokoi ten fakt,
nie powinni chwytać się takich drastycznych
rozwiązań, jak zakazanie dzieciom używania
Internetu.
Dawniej rodzice, którzy chcieli zrozumieć, co
dzieje się w głowie ich dziecka, zerkali ukradkiem
do jego pamiętnika. Dzisiaj mogą przejrzeć jego
profile na Facebooku lub forach internetowych.
Portale społecznościowe wpisały się w styl życia
dzieci i młodzieży.
Nastolatkowie poświęcją około 50% czasu
spędzanego online na korzystanie z portali
społecznościowych, komunikatorów
internetowych i programów pocztowych.
Facebook?
Co właściwie robią te osoby, oprócz
aktualizowania swojego statusu, rozmawiania
i wysyłania odsyłaczy, zdjęć lub filmików?
Odpowiedź brzmi: mnóstwo różnych rzeczy.
Facebook oferuje swoim użytkownikom około
900 milionów stron, grup, wydarzeń, gier
i społeczności. A wszystko to bezpłatnie.
Uważaj na kradzież tożsamości
Jednym z głównych zagrożeń czyhających na
użytkowników portali społecznościowych jest
kradzież tożsamości. Facebook to 130 przyjaciół
na jednego użytkownika - zaznaczamy, że
istnieje różnica między przyjaciółmi na
Facebooku a przyjaciółmi w realnym świecie.
Złodzieje tożsamości zwykle tworzoną profil
przy użyciu prawdziwego nazwiska ofiary,
a następnie infiltrują ich prawdziwych przyjaciół.
Utrzymują z nimi kontakty, a następnie grożą
opublikowaniem żenujących zdjęć lub
kompromitujących komentarzy. W zamian za
oszczędzenie wirtualnej reputacji swoich ofiar
szantażyści żądają okupu.
Uważaj na niedoskonałości ochrony danych
Z problemem ochrony danych na portalach
społecznościowych borykamy się od wielu lat.
Wynika to z faktu, że standardowe ustawienia
ochrony danych użytkownika zazwyczaj są mało
rygorystyczne, a użytkownicy, którzy nie
dostosowują ustawień do własnych potrzeb,
pozwalają, aby ich informacje osobiste
przesypywały się przez Sieć jak piasek przez
palce.
Uważaj na phishing
Phishing idzie o krok dalej. Według definicji, jest
to ukierunkowana kradzież danych (loginów,
haseł itp.) dotyczących głównie bankowości
online, jednak od pewnego czasu tego rodzaju
ataki stały się również częścią portali
społecznościowych.
Cybermobbing
Ktoś rozsyła w internecie kompromitujące
Ciebie wiadomości?
Dostajesz obraźliwei wulgarne smsy lub emaile?
Ktoś wysyła ci elektroniczne pogróżki?
Jeśli tak, to jesteś ofiarą cybermobbingu.
Cybermobbing to przemoc psychiczna,
prześladowanie innych poprzez wykorzystanie
internetu i jego narzędzi tj.: poczty
elektronicznej, witryn, czatów, forów,
komunikatorów.
Istnieją różne rodzaje wirtualnego
prześladowania.
Zjawisko "hejtingu" (od ang. "hate" nienawidzić) przybiera na sile.
Hejting objawia się przede wszystkim pełnymi
agresji komentarzami w internecie, których
celem są osoby znane.
Hejterzy nie szczędzą im uszczypliwości,
a nawet obelg.
Trollowanie (trolling) – antyspołeczne zachowanie
charakterystyczne dla forów dyskusyjnych i innych
miejsc w Internecie, w których prowadzi się dyskusje.
Osoby uprawiające trollowanie nazywane są trollami.
Trollowanie polega na zamierzonym wpływaniu na
innych użytkowników w celu ich ośmieszenia lub
obrażenia (czego następstwem jest wywołanie kłótni)
poprzez wysyłanie napastliwych, kontrowersyjnych,
często nieprawdziwych przekazów.
Chrońmy dzieci i młodzież przed cyberprzemocą
Rozmawiaj z dziećmi o cyberprzemocy. Pytaj
dzieci, co robią w Internecie i zachęcaj je, aby
zgłaszały Ci wszelkie przypadki znęcania się.
Obiecaj im, że podejmiesz odpowiednie
działania i wyjaśnij, co dokładnie masz zamiar
zrobić. Zapewnij je, że nie ograniczysz im
dostępu do telefonu, czy komputera.
Umieść komputer w centralnym miejscu
w domu. Jeśli dzieci grają w gry video, również
podłączone z Internetem konsole trzymaj
w centralnym miejscu. Nastolatki mają wiele
sposobów na łączenie się z Internetem, dlatego
nie zawsze będzie to skuteczna metoda.
W przypadku starszych dzieci bardzo ważne jest
prowadzenie szczerych dyskusji.
Zwróć uwagę na oznaki cyberprzemocy - na
przykład jeśli dziecko z niepokojem korzysta z
Internetu lub niechętnie idzie do szkoły.
Keep passwords secret. Powiedz swoim
dzieciom, aby nie udostępniały swoich haseł
i innych informacji, które ktoś mógłby
wykorzystać do nękania ich; nie powinny też
nikomu pożyczać swoich telefonów, ani
laptopów.
Zachęć swoje dzieci do znalezienia sobie
przyjaciół i do pomagania przyjaciołom. Oprawcy
rzadziej biorą za cel osoby, które mają silne
relacje z innymi. Jeśli ofiara ma przyjaciół,
którzy razem będą ją wspierać, nękanie
najpewniej ustanie.
Skorzystaj z technologii. Włącz funkcje
bezpieczeństwa dostępne w większości
programów i usług
Dziękuje za uwagę.
BIBLIOGRAFIA
red. Jadwigi Izdebskiej i Tomasza Sosnowskiego Dziecko i media elektroniczne : nowy
wymiar dzieciństwa. T.2, Komputer i Internet w życiu dziecka i obraz jego dzieciństwa,
wyd. Trans Humana
Stanisław Juszczyk, Człowiek w świecie elektronicznych mediów — szanse i zagrożenia: o
problemach tworzącego się społeczeństwa informacyjnego, wyd. Uniwersytetu Śląskiego,
Katowice
red. Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk, Dziecko w świecie wiedzy, informacji i
komunikacji, wyd. Adam Marszałek.
red. Ryszard Skubisz, Internet 2000: prawo, ekonomia, kultura, wyd. VERBA,
INTERNET
.Historia Internetu, www.abc.internetu.webpark.pl
Badanie Gemius - zagrożeń związanych z poznawaniem nowych osób przez internet
wśród dzieci w wieku 12 - 17 lat, www.dzieckowsieci.pl
Bożena Jażdżewska, Historia Internetu, www.oeiizk.edu.pl/informa/jazdzewska
Katarzyna Fenik, Jakub Śpiewak. Konrad Wiśniewski, Łukasz Wojtasik, Scenariusze zajęć
dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Internecie, www.dzieckowsieci.pl
Konrad Wiśniewski, Bezpieczeństwo dzieci w Internecie - scenariusze zajęć,
www.dzieckowsieci.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

similar documents