4 praktyczne rozwiązania

Report
„Odnośniki europejskie”
i
inne nietypowe przypadki
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść pkt 2 obwieszczenia
W obwieszczeniu do tekstu jednolitego
rozporządzenia nie zamieszcza się
„odnośników europejskich”
(inaczej w obwieszczeniu do tekstu jednolitego
do ustaw, tam zamieszcza się odnośniki
europejskie ustaw zmieniających)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść pkt 2 obwieszczenia
„Odnośniki europejskie” zamieszczone:
• w tekście pierwotnym rozporządzenia
• w rozporządzeniu/ach zmieniającym/ch
są zamieszczane w tekście jednolitym – w
jednym odnośniku
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Odnośnik europejski
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nowelizacja odnośnika
Zasady Techniki Prawodawczej wskazują , że nie
nowelizuje się odnośników.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nowelizacja odnośnika
W praktyce, zdarzają się jednak sytuacje, gdy:
• odnośniki europejskie
• inne odnośniki
są zmieniane przez rozporządzenie zmieniające
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nowelizacja odnośnika
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nowelizacja odnośnika
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nowelizacja odnośnika
W przypadku, gdy rozporządzenie zmieniające
zmienia odnośnik pierwotny, wówczas w
tekście jednolitym obok odnośnika
pierwotnego oznaczonego liczbą arabską
umieszcza się odnośnik rzymski
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nowelizacja odnośnika
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nowelizacja odnośnika
W konsekwencji pozostała część odnośnika
rzymskiego informująca o zmianie odnośnika
pierwotnego, jest umieszczona nad
odnośnikiem pierwotnym
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nowelizacja odnośnika
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Sporządzanie tekstu jednolitego
Jeżeli w tekście pierwotnym w obrębie jednostki
redakcyjnej nie ma podziału na ustępy
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Sporządzanie tekstu jednolitego
Natomiast rozporządzenie zmieniające wprowadza
nowy podział jednostek redakcyjnych
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Sporządzanie tekstu jednolitego
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Sporządzanie tekstu jednolitego
wówczas w tekście jednolitym
odnośniki do dodanych jednostek redakcyjnych brzmią
następująco:
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
•Sporządzanie tekstu jednolitego
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Sporządzanie tekstu jednolitego –
przecinek, czy średnik
Jeżeli w rozporządzeniu pierwotnym, punkty kończą się
przecinkiem
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Sporządzanie tekstu jednolitego –
przecinek, czy średnik
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Sporządzanie tekstu jednolitego –
przecinek, czy średnik
W tekście jednolitym, zgodnie z §57 ust. 3 ZTP, po
punkcie przecinki zamieniamy na średniki
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Sporządzanie tekstu jednolitego –
przecinek, czy średnik
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Sporządzanie tekstu jednolitego –
przecinek, czy średnik
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Sporządzanie tekstu jednolitego –
przecinek, czy średnik
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dziękuję za uwagę 
MAGDALENA BIENIECKA-ZAREMBA
telefon: 22 694 6571
e-mail: [email protected]
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

similar documents