reformeleluial.i.cuza

Report
Angela Trubceac,
profesor de istorie, grad didactic II,
Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu” Orhei
1
Cel dintîi domn al Principatelor Unite
şi al Statului Naţional Român.
Ales domn al Moldovei la 05.01.1859
şi al Ţării Româneşti la 24.01.1859.
Stema şi
steagul
României,
1862.
2
Ce a însemnat actul din
5 ianuarie 1859
şi din
24 ianuarie 1859
pentru români?
3
Marile
împliniri
ale lui
Alexandru Ioan Cuza
sau
“Epoca
Marilor
Reforme”
4
-Determinaţi cele 3 probleme mari,
în opinia lui Nicolae Iorga,
pe care trebuia să le soluţioneze
domnul Al. I. Cuza.
- Cum credeţi ce acţiuni
urma să întreprindă domnia
sa pentru realizarea acestor obiective?
5
Sarcini de lucru pentru grupul I :
- Descoperiţi acţiunile întreprinse de
Al. I. Cuza pentru desăvîrşirea Unirii Principatelor.
- Apreciaţi consecinţele acestor iniţiative.
Sarcini de lucru pentru grupul II :
- Analizaţi şi expuneţi prevederile Legii Rurale.
- Stabiliţi importanţşa acestei Legi.
Sarcini de lucru pentru grupul III :
- Determinaţi esenţa Reformei Bisericeşti.
- Motivaţi necesitatea acestei reforme.
Sarcini de lucru pentru grupul IV :
- Distingeţi prevederile majore ale Legii Electorale.
- Comentaţi afirmaţia lui M. Kogîlniceanu “Legea Electorală – cea mai necesară lege”.
6
Unifică cele doua
Adunari elective,
într-o singură adunare,
cu sediul la Bucureşti,
care devenea astfel capitala
statului român unitar.
Iar, la 24 ianuarie 1862,
Domnitorul prezintă deja
un amplu program de reforme
in faţa primului Parlament al ţării
- Adunarea Legislativă a României.
7
1.
Înfiinţează
Universitatea din
Iaşi - 1860
8
2. Înfiinţează Universitatea din Bucureşti - 1864
9
3. Aboptă un sistem unic de
greutăţi şi măsuri
4. Proclamă pincipiul de egalitate
a tuturor cetăţenilor în faţa legii.
5. Adoptă un sistem unic de
impozitare.
6. Organizează comerţul,
transportul şi meseriile
7. Secularizează averile
mănăstireşti.
10
8. Edifică Curtea Domnească din Iaşi
11
Tronul domnitorului
12
9. Stabileşte capitala Principatelor Unite la Bucureşti
şi edifică palatul domnesc.
13
Detalii din palatul domnesc
14
10. Sporeşte
puterea armată a ţării
11. Aprobă Legea obligativităţii
învătămîntului
12. Adoptă Legea Instrucţiunii Publice
Etc . . .
Toate aceste legi şi reforme au fost înfăptuite din
iniţiativa sau sub patronajul direct al domnitorului.
15
Dar . . .
16
În legaturã cu
elaborarea
reformei agrare
se ajunge la
un conflict acerb
între
conservatori si
guvern,
deoarece primii
nu erau de acord
cu reforma propusã de
prim-ministrul
Mihail Kogãlniceanu,
prin care
li se limitau vădit
drepturile şi
li se lezau interesele.
Prim-ministrul
României
Mihail Kogîlniceanu
17
Astfel,
în urma votului de neîncredere
dat acestui cabinet,
prim-ministrul demisioneazã.
Al. I. Cuza însã...
nu-i acceptã demisia şi
dizolvã Adunarea Naţională sau
Adunarea Legislativă a României
printr-o loviturã de stat
la 2 mai 1864.
Este elaborat "Statutul dezvoltator al Convenţiei de la
Paris", supus aprobãrii prin plebiscit.
Prin acest Statut au fost lărgite drepturile domnitorului şi a
fost extins dreptul la vot al populaţiei, recunoscîndu-se tot
odată dreptul ţării de a-şi modifica singură legile.
18
A fost oare
necesară/ justificată
Lovitura de Stat
din 2 mai 1864?
19
Sfîrşitul domniei lui
Alexandru Ioan Cuza
Nemulţumirile cercurilor politice româneşti
fatã de regimul autoritar al princepelui vor
creşte în intensitate mai ales dupã 1865,
când Cuza este plecat în Germania,
la bãile Ems.
Tulburãrile organizate în ţară aveau scopul
de a-l discredita pe domnitor şi,
într-adevãr se constatã o răcire a
raporturilor şi cu Franţa, aliatul său fidel de
pînă acum.
20
Mizând pe izolarea politicã a lui
Al. I. Cuza
pe plan politic intern si extern,
“Monstruoasa Coalitie"
organizeazã complotul din
noaptea de
11 februarie 1866,
obligându-l sã abdice sub ...
ameninţarea pistoalelor
şi ...
...“conform dorinţei poporului”.
21
I. C. Brătianu
C. A. Rosetti
“Monstruoasa
Coaliţie”:
Ion C. Brătianu,
C. A. Rosetti,
D. A. Sturdza,
Ion Ghica.
I. Ghica
22
Care a fost
scopul principal şi raţiunile
politice ale acestei coaliţii?
-- Înlăturarea lui Al. I. Cuza,
“Realizarea deciziilor Adunărilor Ad-Hoc din
1857”,
- Dorinţa de a aduce un principe străin în
scaunul ţării.
23
Care au fost cauzele „răsturnării” lui
Al. I. Cuza?
* Greşelile domnitorului,
* Lovitura de stat din 1864,
* Conducerea autoritară timp de 6 ani,
* Promovarea reformelor într-un ritm accelerat,
dar şi ...
* Asasinarea prim-ministrului Barbu Catargiu în 1862,
* Afacerea Stern,
* Camarila domnului,
* Pasiunea domnitorului faţă de Maria ObrenoviČ,
din familia regală a Serbiei, naşterea a 2 copii din
această relaţie, şi chiar obligaţia doamnei Elena
de a-i înfia,
Maria
ObrenoviČ
- toate acestea au provocat mînia publică şi au trezit o mare nemulţumire în
rîndul clasei politice din Bucureşti, în special a conservatorilor, ajutînd la
construirea unei coaliţii generale contra lui
Al. I. Cuza.
24
- Alexandru Ioan Cuza
a abdicat
sau
a fost detronat?
25
Al. I. Cuza
iese din politică
şi intră pentru totdeauna în istorie,
pãrãseste tronul si ţara,
alături de soţia sa
Elena Doamna,
care fusese alături de el
pe drumul de
glorie şi onoare în 1859 şi îl însoţea
acum, în nefericire.
Ultimele cuvinte la plecarea din ţară au
fost:
“Să dea Domnul să-i meargă ţării mai bine
fără mine decît cu mine.
Să trăiască România!”
Abdicarea a fost primită calm, nu s-a
ridicat nici oştirea, nici populaţia civilă.
Poporul nu s-a mişcat.
Deci, era vădit că domnul renunţase
la tron, nedorind să provoace un
război civil.
Elena
Rosetti-Cuza
26
Dupã plecarea lui
Al. I. Cuza
se instituie o
locotenenţã
domneascã
ce preia
conducerea tãrii,
pînă la sosirea
viitorului rege
Carol I.
Carol I Hohenzolern
27
Funerariile lui Al. I. Cuza
28
Palatul A.I.Cuza de la
Ruginoasa
Mormîntul lui
Al. I. Cuza
29
Reflecţie:
* Interpretaţi afirmaţia lui M.Kogîlniceanu
„Nu greşalele lui l-au răsturnat,
ci faptele lui cele mari”.
*Enumeraţi cel puţin 5 reforme
înfăptuite de domnitor.
* Care este însemnatatea reformelor
lui Alexandru Ioan Cuza
pentru România?
30
Parafrazîndu-l pe
M. Kogîlniceanu,
aş spune
„ ...O doamne !
Mare şi frumoasă ţi-a fost misia...
Ai fost omul epocii ! ”
31
Temă pentru acasă:
- Elaboraţi un eseu
de o jumătate de pagină cu genericul
“Locul lui Al. I. Cuza în galeria iluştrilor
oameni politici ai lumii ”.
- accesaţi site-urile www.wikipedia.com şi
www.history.ro pentru informaţii
suplimentare.
32

similar documents