Snelheid - Betavakken

Report
rekenen
Na deze les kan je:
Rekenen met snelheid
Een probleem oplossen
© Ing W.T.N.G. Tomassen
rekenen
3.4 Reken met
constante snelheid
© Ing W.T.N.G. Tomassen
rekenen
Grootheden en eenheden.
Grootheid
Afgelegde
weg
Snelheid
Tijd
s
v
t
Eenheid
meter
m
meter/seconde m/s
seconde
s
Kilometer
km
Kilometer/uur Km/h
uur
h
rekenen
()
²
X
+
√
/
- Formule:
s=vxt
s = 100 km
t=2h
v = 50
km/h
s = vgem x t
6=2x3
vgem = s / t
2=6/3
t = s / vgem
3=6/2
rekenen
s=v•t
t=s/v
v=s/t
1)
2)
3)
4)
Probleem oplossing
s = 100 km
t=2h
v = 50 km/h
Gegevens verzamelen
De juiste formule
Invullen
Uitkomst
Denk daarbij altijd aan eenheden achter het getal!
rekenen
s=v•t
t=s/v
v=s/t
Het oplossen
De bus doet zes uur en 30 min over de rit.
De gemiddelde snelheid is 75 km / h.
Bereken de afstand die de bus gereden heeft.
4 gegevens
uitkomst +verzamelen.
eenheid.
Stap
Stap 1
32
invullen.
Formule.
s= ?
v = 75 km /h
t = 6,5 h
s=vxt
s = 75 km/h x 6,5 h
s = 487,5 km
Wat is gevraagd?
Wat weet je al?
s = 100 km
t=2h
v = 50 km/h
rekenen
stot = vgem x ttot
huiswerk
s = .... km
t = ..... h
v = .... km/h
Maken t/m opgave 46
stot = s1 + s2 + s3 ……
ttot = t1 + t2 + t3 ……
1)
2)
3)
4)
Gegevens
verzamelen
De juiste formule
Invullen
Uitkomst

similar documents