máje

Report
Spracovala: Tereza
Zdroj obrázkov:http://www.google.sk
Keď som bola malá, moja babka Terka mi
rozprávala o tom ako ona žila, keď bola ona malá.
Bývala v drevenom domčeku - drevenici.
- deti porovnávajú bývanie ľudí v minulosti a dnes
Nosila iné oblečenie ako som mala ja, alebo aké
máte teraz vy.
- ako sa volalo oblečenie v minulosti
- porovnávajú oblečenie v minulosti a dnes
- spievali ľudové piesne...Maličká som...
- hrali sa na lúke... Háj husičky, Pásla ovečky...
Keď vyrástla , zapáčil sa jej chlapec od susedov
a ona sa zapáčila jemu. Mali sa veľmi radi.
Posledný aprílový deň išli chlapci do lesa, zrezali
strom, vrcholček ozdobili stužkami a v noci ho
postavili k domu dievčaťa, ktoré mali radi. Tento
stromček sa volal ...máj...Aj babka Terka dostala
"máj" od svojho kamaráta a už vedela, že ju má
veľmi rád. Pri stavaní "mája" chlapci spievali
ľudové piesne.
- deti spievajú pieseň - "Sadíme my máje"
Sadíme my máje
1.
SADÍME MY MÁJE, ČO NÁM DAJÚ ZA NE?
PÁLENKY ČERVENEJ DO KRBKY HLINENEJ.
[:MÁJ, MÁJ, MÁJ, ZELENÝ
POD OBLÔČKOM SADENÝ.:]
2.
VSTÁVAJ DIEVČA HORE, SADÍME TI MÁJE,
AK HORE NEVSTANEŠ, MÁJA NEDOSTANEŠ.
[:MÁJ, MÁJ, MÁJ, ZELENÝ
POD OBLÔČKOM SADENÝ.:]
Babka Terka a dedko Jozef už veľmi dávno nie sú
medzi nami, ale zvyk stavať "máje" sa zachoval až
doteraz. Teraz sa stavajú na námestí dedín
a miest, takto sa zachovávajú ľudové tradície - tak,
ako sa zachovávajú ľudové rozprávky a piesne,
ktoré máte tak radi.
- videli ste už stavať "máj"
- opíšte obrázok
- vedeli by sme si aj my urobiť "máj"
- čo k tomu potrebujeme
Poznáte niekoho na obrázkoch?
- predseda vlády SR Robert Fico sa zúčastnil
stavania "mája"
Stavanie májov v súčasnosti
je spojené s ľudovým tancom,
spevom a zábavou na námestiach
obcí a miest
AKTIVITY
- riekanky: Klnka, klnka...
- spev detských ľudových piesní:
Z Východnej dievčatá,
Červený kacheľ, Točí sa mi točí...
- ľudové hry a tančeky:
Pásla ovečky, Dínom, dánom
- prezeranie obrázkov a rozhovor
o ľudových tradíciách v máji
- viazanie stužiek na briezku
- slávnostné upevnenie briezky
v školskej záhrade
Poznámky:
V máji – vie to mladá cháska
– v celom svete kvitne láska.
Tento mesiac patrí všetkým zaľúbeným. Májové slávnosti sú
plné tradičných zvykov. Máj je obdobie lásky a zrodu nového
života.
• Ak prvý májový týždeň pršalo, dážď bol predzvesťou
bohatej úrody.
• Prvomájovú rosu považovali na celom Slovensku za
účinný liek a za preventívny prostriedok proti bolestiam
(ľudia si ňou umývali oči, natierali lišaje a pod.). Na
strednom Slovensku sa dievčatá postavili na dážď a tri
razy odriekali:
Dážď, dážď, májový dážď,
budú mi od teba vlasy rásť.
• Májová zeleň, ako magický prostriedok, vyjadrovala
želanie gazdov týkajúce sa sily a dobrého rastu
rastlinstva. Zvyky, pri ktorých mali rozhodujúcu úlohu
rastliny, nazývali “májenie”.
"Máj" je mladý, voňavý stromček symbolizujúci na jar obnovujúcu
sa prírodu.
Postavený "máj" označoval dievča súce na vydaj. Stal sa symbolom vážneho záujmu o dievča. V minulosti ľudia verili, že týmto si
zabezpečia zdravie, čistotu a krásu. Stavanie májov patrí azda
medzi najromantickejšie tradície, ktoré sa u nás viažu k ročným
obdobiam. Už po stáročia sa vybrali mládenci do lesa, aby si tam
každý pre svoje milované dievča vyťal najkrajší strom. Kedysi sa
stavali máje v noci, ticho a tajne, neskôr hlučne s veselou muzikou.
Stavanie májov sa časom ustálilo do troch podôb
• "máj" staval mládenec dievčaťu, o ktoré mal vážny záujem.
Postavením "mája", týmto verejným „vyznaním lásky“, sa
mládenec uchádzal o priazeň dievčaťa, alebo potvrdzoval už
existujúci vzťah.
• "máje" stavali mládenci všetkým dievčatám, ktoré dovŕšili
podľa miestneho zvyku vek dospelosti
• "máje" mládenci stavali všetkým dievčatám
Súčasťou stavania "mája" bola obchôdzka mládencov s muzikou
po domoch, kde postavili máj, tancovanie s dievčatami, spev
ľudových piesní, pohostenie a obdarovanie mládencov , hry, súťaže a spoločná zábava.
Dnes sa sadí tento symbol života symbolicky uprostred námestia v
obci, aby nám pripomenul dávne tradície predkov.

similar documents