Prezentace aplikace PowerPoint - Operační program podnikání a

Report
AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI
Novinky připravované pro rok 2013
Ing. Zuzana Matějíčková
ředitelka odboru implementace SF
20. listopadu 2012, Praha
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
OPPI – Operační program Podnikání a inovace
Základní programový dokument resortu průmyslu a obchodu pro
čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU
v programovacím období 2007 – 2013.
Alokace OPPI:
3 671 400 782 EUR
91 865 790 367 Kč
Financování OPPI:
Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
Státní rozpočet
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
85 %
15 %
OPPI pro podnikatele a firmy
• Start
• Finanční nástroje
• Eko-energie
1 - Vznik
firem
3 - Efektivní
energie
•
•
•
•
• Inovace
• Potenciál
5 - Prostředí
pro podnikání
a inovace
•
•
•
•
•
Progres
Záruka
VC fond
ICT v podnicích
ICT a strategické
služby
• Rozvoj
4 - Inovace
• Poradenství
• Marketing
6 - Služby pro
rozvoj
podnikání
2 - Rozvoj
firem
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Prosperita
Spolupráce
Školicí střediska
Nemovitosti
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Vyhlášené výzvy OPPI
K 31. 10. 2012 bylo vyhlášeno
v celkové alokaci
Prioritní osa
1. Vznik firem
2. Rozvoj firem
3. Eko-energie
4. Inovace
5. Prostředí pro podnikání a inovace
6. Služby pro rozvoj podnikání
OPPI celkem
60 výzev
95 mld. Kč*
Alokace výzev (CZK)*
252 000 000
25 731 720 000
12 700 000 000
25 086 792 000
29 520 000 000
1 750 000 000
95 040 512 000
* Nezahrnuje údaje za interní projekty. Včetně interních projektů činí celková
alokovaná částka 95,945 mld. Kč.
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Vyhlášené výzvy OPPI
aktuálně přijímáme žádosti do těchto výzev
Pro žadatele, kteří podali registrační žádost do programů
Inovace – Patent a Nemovitosti je ještě otevřen příjem plných
žádostí do těchto programů
Do konce roku je zároveň možné využít velmi úspěšný projekt
Marketing - Společná účast na speciálních výstavách
a veletrzích v zahraničí, jehož realizátorem je Česká agentura
na podporu obchodu CzechTrade ve spolupráci
s Hospodářskou komoru ČR
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Zájem podnikatelů o podporu z OPPI
Dotační programy k 31. 10. 2012
Počet podaných registračních žádostí :
Hodnota podaných registračních žádostí :
20 469
230,5 mld. Kč
Počet podaných plných žádostí :
Hodnota podaných plných žádostí :
14 453
141,1 mld. Kč
Počet vydaných Rozhodnutí :
Hodnota podpory v Rozhodnutích :
7 879
68,3 mld. Kč
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Stav implementace
OPPI nemá problémy s absorpční kapacitou
mld. Kč
250
200
150
100
50
0
Alokace OPPI
Alokace výzev
Podané RŽ
Podané PŽ
Schváleno SFEU
Rozhodnuto
Autorizováno
Proplaceno
Data k 31. 10. 2012
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Nejúspěšnější programy – podané plné žádosti - počet
MARKETING
1,625
PORADENSTVÍ
755
NEMOVITOSTI
Celkem 14 453
projektů
911
ŠKOLICÍ STŘEDISKA
851
SPOLUPRÁCE - TP
48
SPOLUPRÁCE - Klastry
78
PROSPERITA
164
POTENCIÁL
755
INOVACE - Patent
485
INOVACE - Inovační…
1,504
EKO-ENERGIE
2,177
ROZVOJ
2,649
ICT a strategické služby
678
ICT v podnicích
1,773
0
200
400
600
800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800
Data k 31. 10. 2012
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Nejúspěšnější programy – podané plné žádosti - objem
MARKETING
1 345
PORADENSTVÍ
Celkem
141,1 mld. Kč
232
NEMOVITOSTI
12,614
ŠKOLICÍ STŘEDISKA
8,141
SPOLUPRÁCE - TP
217
SPOLUPRÁCE - Klastry
2 489
PROSPERITA
16,067
POTENCIÁL
15,130
INOVACE - Patent
108
INOVACE - Inovační projekt
31,587
EKO-ENERGIE
21,896
ROZVOJ
16,755
ICT a strategické služby
10,458
ICT v podnicích
4,037
0
5,000
10,000
20,000
25,000
30,000
35,000
mil. Kč
Data k 31. 10. 2012
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
15,000
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Objem přiznané dotace ve vydaných Rozhodnutích již
přesahuje 68,3 mld. Kč
mil. Kč
Objem přiznané dotace ve vydaných
Rozhodnutích v mil. Kč
35,000
Požadovaná částka dotace v podaných plných
žádostech v mil. Kč
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Dotační programy podle krajů
Kraj
Jihočeský
Jihomoravský
Podané RŽ
Počet
988
Podané PŽ
Částka
Počet
10 752 435 124
635
Rozhodnuto
Částka
Počet
6 127 220 124
367
Částka
3 055 679 124
22 231 253 127 1 269
9 962 060 737
3 268
35 986 521 127
2 290
504
6 104 376 888
364
4 162 878 888
173
1 389 474 888
Vysočina
1 239
10 328 255 650
925
7 375 230 150
513
3 806 897 250
Královéhradecký
1 079
11 830 529 510
737
6 737 207 510
477
4 112 126 510
Liberecký
1 024
10 623 755 706
710
6 329 264 706
357
2 654 780 859
Moravskoslezský
2 729
26 618 296 670
2 097
17 538 841 670 1 149
9 916 934 405
Olomoucký
1 647
13 828 034 090
1 219
9 173 198 090
604
4 437 114 490
Pardubický
1 126
11 312 557 500
805
6 870 126 500
471
3 978 212 000
882
10 915 436 688
575
6 358 214 688
320
3 166 668 188
Středočeský
2 336
41 502 365 464
1 522
22 955 079 464
835
10 108 476 214
Ústecký
1 456
19 830 153 559
981
12 119 900 559
452
5 183 984 059
Zlínský
2 191
20 909 128 659
1 593
13 098 102 659
892
6 534 907 984
Karlovarský
Plzeňský
Data k 31. 10. 2012
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
V jednotlivých krajích proplaceno více než 30,2 mld. Kč
mil. Kč
6,000
5,000
4 818,8
4,496.7
3 770,6
4,000
3 332,6
3,000
1,301.7
1,184.7
1,000
1,964.6
1 670,2
2,000
1,767.5
2,018.2
1,484.4
1,607.0
725.2
0
Data k 31. 10. 2012
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
V rámci OPPI celkově proplaceno již více než 1/3 alokace
Proplacená podpora k 31. 10. 2012
Dotace*
Úvěry a záruky
Technická asistence
Celkem
30,5 mld. Kč
6,5 mld. Kč
1,6 mld. Kč
38,6 mld. Kč
Průměrné měsíční čerpání převyšuje 1 miliardu korun.
V září bylo na účty podnikatelů proplaceno 1,4 mld. Kč a bylo
překročeno čerpání celého roku 2011.
*Včetně podpory vyplacené v rámci interních projektů.
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Cíl 2012: 15 miliard na účty českých podnikatelů
16
14
12.3
12
10.7
10
8
7
6
5.1
4
2
1.3
2.2
0
2007
2008
2009
CELKEM: 38,6 mld. Kč
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
2010
2011
31.10.2012
Předpokládané vyhlašování nových výzev v roce 2013
Do konce roku 2012 již není plánováno další vyhlašování výzev
Počátkem příštího roku budou eventuálně vyhlašovány poslední
výzvy tak, abychom nabídli českým podnikatelům maximální
možnost vyčerpat všechny prostředky operačního programu
Přesný výčet vyhlašovaných programů se ovšem může měnit
v závislosti na tom, kolik peněz podnikatelé z celého operačního
programu reálně vyčerpají
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Novinky připravované pro rok 2013
Seed fond
Připravován s ohledem na nové programovací období 2014+
Seed (a pre-seed) financování = významný nástroj rozvoje
inovační schopnosti české ekonomiky (výsledky expertních
studií a analýz)
Seed-kapitálový fond by měl doplňovat existující dotace
a finanční nástroje
Aktuální informace k seed fondu představí Ing. Petr Očko, Ph.D.
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Klíčové oblasti v roce 2013
Seed fond - spuštění
Vyhlašování posledních výzev do vyčerpání alokace OPPI
Ukončování vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Přijímání Žádostí o platbu a proplácení finančních prostředků
Maximální snaha o urychlení proplácení dotací v rámci OPPI
Příprava na nové programovací období – příprava nového OP
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Podpora transferu znalostí
Podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické
sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge
Transfer Partnership
Přímá
aplikace
výzkumných
poznatků a znalostí v podniku,
které mají strategický význam pro
jeho další rozvoj, za účasti
jednoho či více kvalifikovaných
odborníků (např. absolventů,
doktorandů) a za odborného
dohledu univerzitního pracoviště
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Cíl pilotního projektu
Otestovat funkční model partnerství a podmínky programu
v českém prostředí
Implementace
probíhá
ve
spolupráci s odborníky z University
of Salford (UK) v rámci oblasti
podpory 5.1 Platformy spolupráce
v alokaci pro tzv. Inovativní akce
(testování nových přístupů)
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Dosavadní výsledky Knowledge Transfer Partnership
pilotní výzva vyhlášena v červnu 2010
podpořeno 6 projektů partnerství podniků a univerzit
Příjemce podpory:
Forma podpory:
malý a střední podnik
služby univerzitního pracoviště poskytnuté
partnerskému podniku hrazené ze 100%
Maximální podpora: 1,2 mil. Kč
Projekty byly úspěšně ukončeny v březnu 2012
Závěrečná evaluační zpráva vypracována v červnu 2012
V současnosti je realizováno dalších 9 projektů
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Závěrečná evaluační zpráva – výsledky projektů
Všechny podpořené pilotní projekty byly zakončeny procesní
a/nebo produktovou inovací
Dosažená kvalitativní zlepšení jsou výsledkem přenosu znalostí
z akademické sféry do podniku
Ekonomické dopady projektů lze vyčíslit celkovým navýšením
zisku v podnicích, které v součtu činí 39,9 mil. Kč
• 6x poměr k výši poskytnuté podpory
Další společné aktivity mezi podniky a univerzitami zahrnující
širokou škálu oblastí od studentských/postgraduálních projektů,
stáží, projektů výzkumu a vývoje a využití duševního vlastnictví
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Závěrečná evaluační zpráva – výsledky projektů
Dle dosažených výsledků byl pilotní projekt vyhodnocen jako úspěšný
s doporučením pro spuštění programu v České republice.
Podniky jsou schopny pojmenovat i vyčíslit ekonomické přínosy
projektů znalostního transferu (nové zakázky, snížení výrobních
nákladů, zrychlení vývojových procesů a jejich přenos do výroby
apod.)
Příští programovací období:
Samostatná aktivita (program) v operačním
programu MPO
Zvýšení maximální míry podpory
Zachování podpory menším projektům (MSP bez předchozí
zkušenosti spolupráce s univerzitou) s měřitelným strategickým
přínosem
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
za pozornost
Děkuji zaDěkuji
pozornost
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu

similar documents