POTRAVINY A VÝ*IVA - Střední škola živnostenská Sokolov

Report
Název projektu
Moderní škola
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0526
Název aktivity
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název vzdělávacího materiálu
Podnikatelská koncepce
Číslo vzdělávacího materiálu
VY_32_INOVACE_30_4
Jméno autora
Mgr. Dagmar Vaďurová
Název školy
Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková
organizace
Marketing
Podnikatelské koncepce
 Nástup
marketingu začíná prvními problémy
v umístění přebytků výroby na konci 19. století.
 Vývoj marketingu byl a je určován tím, jak velký
význam byl v jednotlivých etapách kladen na podnik
a jeho zisk, zákazníka a jeho uspokojování potřeb a na
společnost a její zájmy.
 Typy podnikatelských koncepcí:
1. Výrobní koncepce
2. Výrobková koncepce
3. Prodejní koncepce
4. Marketingová koncepce
5. Společenská koncepce (eko-sociální)
Výrobní koncepce
 VYROB CO NEJLEVNĚJI A PRODÁŠ,
 nejstarší podnikatelská koncepce, období 1900 – 1920,
 zákazník preferuje levný a snadno dosažitelný
výrobek,
 levný výrobek je výsledkem racionalizace a zvyšování
produktivity výroby,
 význační představitelé – Henry Ford (USA - v městě
Detroitu zavedl pásovou výrobu automobilů), Tomáš
Baťa(Československo - hromadná výroba obuvi
– tzv. obuvnický kruh),
 v současnosti se touto koncepcí řídí firmy
jihovýchodní Asie (levná pracovní síla).
Výrobková koncepce




VYROB CO NEJKVALITNĚJI A PRODÁŠ,
období předválečných let 1920 – 1940,
zákazník preferuje výrobky nejvyšší kvality,
její vznik spadá do období, kdy dochází k růstu
nezaměstnanosti a snižování kupní síly, předzvěst
hospodářské krize,
 firmy se orientují na movitější zákazníky, kteří žádají
kvalitu,
 dochází ke snižování výroby, důraz je kladen na
inovaci, technický rozvoj a kvalitu,
 v současnosti tuto koncepci zastávají výrobci
luxusních automobilů, oděvů či parfémů.
Prodejní koncepce
 ČÍM VÍCE REKLAMY, TÍM VÍCE PRODÁŠ,
 tento přístup k trhu se začal uplatňovat v období 1940





– 1950,
zákazníka je potřeba upozornit na náš výrobek,
koncepce vychází z masové distribuce a prodeje,
zákazníka je nutné přesvědčit o správnosti koupě, a to
především prostřednictvím reklamy,
toto období
je charakteristické rozmachem
sdělovacích prostředků (tisku, rozhlasu a televize),
v současnosti je tato koncepce typická pro firmy
s kosmetikou, drogistickými výrobky, automobily,
banky, pojišťovny.
Marketingová koncepce
 NEJDŘÍV POZNEJ SVÉHO ZÁKAZNÍKA A PRODÁŠ,
 v letech 1950 – 1970 se firmy zaměřují na zákazníka,
 z nadvýroby došlo ke krizi, proto se společnosti snažili
pochopit zákazníka a jeho potřeby,
 zákazník žádá servis, zákaznické karty, věrnostní
program apod.,
 firma segmentuje (rozčleňuje) trh, aby dokázala co
nejefektivněji oslovit potenciální zákazníky,
 v současnosti typická koncepce pro cestovní kanceláře,
počítačové firmy, automobilový průmysl.
Společenská koncepce
 POZNEJ POTŘEBY SVÉHO ZÁKAZNÍKA,
ZOHLEDNI I POTŘEBY SPOLEČNOSTI A PRODÁŠ,
 je poslední fází vývoje marketingu – od roku 1970 do
současnosti,
 vychází z marketingové koncepce a snaží se dát do
souladu potřeby zákazníka s potřebami společnosti
(ochrana životního prostředí, etické, národností
normy apod.),
 v současnosti je typická pro firmy vyrábějící ekologické
prací prostředky, ekologické motory automobilů,
recyklovatelné obaly výrobků apod.
Zdroje
 KOTLER, P. Moderní marketing, 4. evropské vyd. Grada. 2007. ISBN 978-80-247-1545-2
 SEIFERTOVÁ, V. Základy marketingu, Praha. ČVUT. 1999. ISBN 80-01-01995-0

similar documents