VY_32_INOVACE_372_Chytáky ve vyjmenovaných slovech

Report
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník
REDIZO: 600 150 585
NÁZEV: VY_32_INOVACE_372_Chytáky ve vyjmenovaných slovech
AUTOR: Mgr. Markéta Lyková
ROČNÍK, DATUM: 9., 29. 2. 2012
VZDĚL. OBOR, TÉMA: Český jazyk
ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4
Anotace
• materiál je určen pro žáky devátého ročníku
• může být použit v mluvnici na 2. stupni ZŠ i v
nižších ročnících
• uvádí příklady vyjmenovaných slov, která často
činí žákům potíže
• upozorňuje na existenci dvojic podobně
znějících slov, která se liší pravopisem
méně známá vyjmenovaná slova
podobně znějící dvojice slov s rozdílným pravopisem
příklady vět
by/bi

bydlo (příbytek)

 Neváží si dobrého
bydla.

býlí (plevel)
 Při budování nového
záhonu je třeba vytrhat
všechno býlí.
bidlo (tyč)
 K překonání vodního
toku použil bidlo.

bílí (bíle zbarvení)
 Bílí motýli poletovali nad
záhony květin.
ly/li

lyže

ližiny (trámce k
posunování těžkých
břemen)

mlýn

mlít

Dříve stávaly na
potocích vodní mlýny.

Použijte mlýnek, který
bude jemně mlít.
my/mi

vymýtit (vykácet)
 Při úpravě parku bylo
třeba vymýtit poškozené
stromy.

vymítat (vyhánět)
 Vymítání upírů
česnekem bylo
doporučováno jako
možnost ochrany před
těmito bytostmi.
py/pi

opylovat květy

opilovat pilníkem

pykat (být trestán)

pikat (hrát pikanou)
 Za loupežné přepadení
budeš dva roky pykat.
 Zahrajeme si na
schovku a Honza bude
pikat.
sy/si

syrý (syrový, vlhký)
 Syrý vzduch byl
předzvěstí blížícího se
podzimu.

sirý (osiřelý, pustý)
 Sirá krajina nejevila
známky života.
vy/vi

vysutý (vysunutý)
 Hasiči museli použít
vysutý žebřík, aby se
dostali do horních pater
hořícího domu.

visutý (visící)
 Na nejvyšší horský štít
se dostanete visutou
kabinovou lanovkou.
zy/zi

nazývat se
(jmenovat)
 Největší savec světa se
nazývá plejtvák
obrovský.

nazívat se (zívat)
 Unavené dítě se před
spaním hodně nazívá,
než tvrdě usne.
Použité zdroje
Pravidla českého pravopisu. Brno:
Computer Press, a. s., 2011. ISBN 97880-251-2252-5.
 www.office.microsoft.com


similar documents