VÝ*IVA *ESKÝCH P*ED*KOLNÍCH A *KOLNÍCH D*TÍ Z POHLEDU

Report
VÝŽIVA ČESKÝCH PŘEDŠKOLNÍCH
A ŠKOLNÍCH DĚTÍ Z POHLEDU
VÝŽIVOVÝCH DOPORUČENÍ
TLÁSKAL P., HRSTKOVÁ H., SCHWARZ J.
Praha, Brno, Plzeň
VÝZNAM VÝŽIVOVÝCH
DOPORUČENÍ
• Zdravotní stav je člověka je asi z 60% určován jeho životními
podmínkami, výživa determinuje tyto podmínky ze 30 – 40%
• Potřeby výživy člověka ve zdraví i nemoci, potřeby výživy k prevenci
rozvoje onemocnění jsou definovány aktuálními vědeckými poznatky
k této problematice
• Poznatky jsou shrnuty ve stanovení referenčních hodnot jednotlivých
živin. ČR akceptovala doporučení SPV, aby byly používány
referenční hodnoty pro příjem živin stanovené v zemích
středoevropské oblasti (Německo,Rakousko,Švýcarsko – DACH),
samozřejmě se zohledněním celoevropského kontextu těchto hodnot
• Studie, které jsou zaměřeny na hodnocení nutričních zvyklostí
obyvatel
by měly být hodnoceny z pohledu
odborných
poznatků o referenčních hodnotách jednotlivých živin a měly by
v tomto kontextu pomáhat tvorbě výživových doporučení
STUDIE – r.2007
Místo : Praha, Brno
Soubor:
Zaměření studie na děti :
a) navštěvujících mateřské školy (věk 4-6 let)
b) nižší stupeň základní školy (věk 7-10 let)
Metodika :
a) obecný dotazník k charakteristice souboru
b) kompletní dvoudenní jídelníček dětí (škola i domov)
c) jednotné zpracování výsledků programem „Nutridan“
Metodika k hodnocení výsledků :
a) obecné dotazníky byly hodnoceny podle zadání
b ) stav výživy dětí byl určen podle referenčních auxologických údajů,
aktuálně platných v ČR
c) příjem více jak 30 živin byl posuzován v rámci doporučených referenčních
hodnoty pro příjem živin – DACH
d) statistika
STUDIE – r.2010
Místo : Praha, Brno, Plzeň
Soubor:
Zaměření studie na děti :
b) nižší stupeň základní školy (věk 7-10 let)
c) vyšší stupeň základní školy ( věk 11-15 let)
Metodika :
a) obecný dotazník k charakteristice souboru
b) kompletní pětidenní jídelníček dětí (škola i domov)
c) jednotné zpracování výsledků programem „Nutridan“
Metodika k hodnocení výsledků :
a) obecné dotazníky byly hodnoceny podle zadání
b ) stav výživy dětí byl určen podle referenčních auxologických údajů,
aktuálně platných v ČR
c) příjem více jak 30 živin byl posuzován v rámci doporučených referenčních
hodnoty pro příjem živin – DACH
d) statistika
SOUBORY SLEDOVANÝCH DĚTÍ
• r. 2007
4-6leté děti – No 1087 (ch-641-59%, d- 446-41%)
věk 5,2 ± 1,01 roku
7-10leté děti – No 1705 (ch-940-55%,d-765-45%)
věk 8,8 ± 1,3 roku
• r.2011
7-10leté děti – No 813 (ch-407, d- 406)
11-15leté děti – No 745 (ch- 351, d- 394)
Celkem sledováno
4350 dětí
HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY –r.2007,r.2011
BMI
a)< 2 sd
a)> 2 sd
b)< 1,88 sd = 3percentil b)> 1,28 sd = 90percentil
c)< 1,28 sd = 10percentil c)> 1,88 sd = 97percentil
A/ Děti 3-6 let
No 1087
a)
B/Děti 7-10 let
No 2414 a) r.20071705 b) r.2011-709
b) 0,99 % hypotrofie
c) 3,24 % podváha
4,2 %
b) 7,48 % nadváha
c) 7,48 % obezita
C/Děti 11-15 let
No 680
b) 0,44% hypotrofie
c) 3,24 podváha
3,7 %
b) 6,18 % nadváha
c) 6,03% obezita
9,8 %
hypotrofie
9,8%
a)
4,6 % obezita
4,6%
15%
12,2%
DENNÍ ENERGETICKÝ PŘÍJEM PODLE DACH
V PROCENTECH DOPORUČENÉHO PŘÍJMU
r.2007, r.2011
Děti 3-6 let
průměr
median
10.Percentil
90.percentil
98,5%
96,7%
71,5%
127,4%
93,7%
66,5%
131,4%
102,5%
77,8%
130,9%
88,3%
62,3%
119,1%
(6505 kJ)
Děti 7-10 let
r.2007
98,4 %
Děti 7-10 let
r.2011
103,3%
Děti 11-15 let
91,5%
(7599 kJ)
(8602 kJ)
(8281kJ)
r.2007 – DISTRIBUCE ENERGETICKÉHO
PŘÍJMU
Distribuce energetického příjmu vyjádřeného v %
doporučené dávky
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
MŠ
méně 60- 70-80 80-90 90než 70%
100
60%
100- 110- 120- 130 - 140 a
110 120 130 140 více
%
ZŠ
r.2011 – DISTRIBUCE ENERGETICKÉHO PŘÍJMU
Rok 2011 – mladší a starší školní děti
7-10let
11-15let
R.2011 - PODÍL ZÁKLADNÍCH ŽIVIN NA CELKOVÉM
DENNÍM ENERGETICKÉM PŘÍJMU
průměr
median
10.percentil
90.percentil
Tuky
b) 32,2 %
c) 32%
b) 32,5%
c) 31,8%
b) 25,6%
c) 25,2%
b)38,5% *
c)38,3%
Bílkoviny
b)14,3%
c)14,6%
b) 14,1%
c) 14,4%
b)12,0%
c)12.0%
b)16,4%
c)16,9%
Sacharidy b) 53,5%
b) 53,3%
c)53,7%
b) 46,9%
c) 46,9%
b) 61,2%
c) 61,2%
c) 53,4%
Vysvětlivka : b) děti 7-10let c) děti 11-15 let
* ZVÝŠENÉ RIZIKO ROZVOJE OBEZITY
r.2007 – DENNÍ PŘÍJEM TUKŮ
V PROCENTECH DOPORUČENÉ DÁVKY
Tuky
a) 98,7% b) 106,5%
průměr
median
10.percentil
90.percentil
a)156,7%
b)161,9%
a) 151,2%
b) 152,7%
a) 96,5%
b) 96,1%
a) 221,9%
b) 234,6%
Mononenasycené a)72,8%
MK
b)78,7%
a) 69%
b) 73,6%
a) 26%
b) 42,9%
a) 105,8%
b) 114,8%
Polynenasycené
MK
a) 44,3%
b) 52,0%
a) 26,5%
b) 28,3%
a) 74,2 %
b) 83,8%
Saturované MK
a) 48,6%
b) 57,7%
Vysvětlivka : a) děti 3-6 let b) děti 7-10 let
r.2011 – POMĚR SATUROVANÝCH, MONONENASYCENÝCH (MUFA) A POLY-NENASYCENÝCH
MASTNÝCH KYSELIN (PUFA) PŘI ZAJIŠTĚNÍ 30%
ENERGETRICKÉHO PŘÍJMU (EP) TUKY
MASTNÉ
KYSELINY
DOPORUČENÍ
DĚTI 7-10 LET
10% DĚTÍ *
DĚTI 11-15 LET
10%DĚTÍ *
SATUROVANÉ
10%
12,1%
* 16,3%
12,3%
* 16,3%
MUFA
13%
9,8%
*6,3%
10%
*6,0%
PUFA
7%
6,2%
*7,5%
*3,7%
6%
*7,8%
*3,5%
VYSVĚTLIVKY : * KONZUMACE > 90 PERCENTIL * KONZUMACE <10 PERCENTIL
POZNÁMKA : VÝŠŠÍ PODÍL SATUROVANÝCH MASTNÝCH KYSELIN ZVYŠUJE KONCENTRACI
LDL CHOLESTEROLU
10% DĚTÍ KONZUMUJE < 50% MUFA A PŘIBLIŽNĚ 50% PUFA
R.2007 – DENNÍ PŘÍJEM BÍLKOVIN
(MNOŽSTVÍ V GRAMECH A DOPORUČENÁ DÁVKA V
PROCENTECH)
Děti
průměr
median
10.percentil
90.percentil
3-6 let
53,1g
282,7%
51,7g
275%
38,5g
196,4%
69,9g
378%
61,2g
212,6%
44,8g
146,7%
82,3g
304,8%
7-10 let 63,8g
223,4%
Poznámka : a) vyšší příjem bílkovin v kojeneckém věku zvyšuje pozdější výskyt obezity
b) bílkovina má příznivý sytící efekt
c) vyšší příjem živočišné bílkoviny zvyšuje příjem tuků
R.2007 – KONZUMACE SACHARIDŮ
(PRŮMĚRNÉ HODNOTY - MNOŽSTVÍ V GRAMECH)
Sacharidy
Děti 3-6 let 56,0% celkové energetické dávky
Děti 7-10let 53,4% celkové energetické dávky
celkem
3-6 let
213,3g
7-10 let
237,9g
Mono
a disacharidy
99,4g
26,2% EP
99,2g
22,3% EP
Laktóza
13,5g
12,7g
Procentuelní
Zastoupení *
a) 46% î
b) 6,3 %
a) 41,7% î
b) 5,3%
•Vysvětlivka : a) všech mono a disacharidů na celkovém příjmu sacharidů
b) totéž u laktózy EP – celkového energetického příjmu
POZNÁMKA : EP – monosacharidy 5-8 %, disacharidy by měly být v dávce < 10% EP
=> PŘESLAZOVÁNÍ
REFERENČNÍ HODNOTY PRO PŘÍJEM – VODY
ml/den
VODA
Děti 3-6let
Děti 7-10 let
Děti 10-15let
NÁPOJE
940
970
1200-1300
PEVNÁ STRAVA
480
600
710-810
OXIDACE
180
230
270-310
CELKEM
1600
1800
2150-2450
75
60
40-50
ml/kg/den
r.2007,r.2011 - PŘÍJEM VODY A VLÁKNINY
ml, g / denní doporučená dávka
Děti 3-6let
Děti 7-10 let
r.2011
Děti 10-15let
VODA - Doporučení
Průměr - ml
DD - Průměr
DD - 10. Percentil
1600 ml
1520 ml
95%
57%
1800 ml
1800 ml
100%
64,0%
2300 ml
1830 ml
79%
53%
VLÁKNINA
Průměr - g
DD - Průměr
DD - 10. Percentil
10g
15,3g
151,2%
100%
14g
20,9g
149,3%
96%
19g
19,5g
102,6%
63,7%
Poznámka : 10% starších dětí přijímá přibližně polovinu doporučovaného příjmu tekutin
10% starších dětí konzumuje méně než 64% doporučovaného příjmu vlákniny
R.2007 A R.2011 PŘÍJEM MINERÁLNÍCH LÁTEK
V PROCENTECH DOPORUČENÉ DÁVKY
r.2007
Příjem minerálních látek v % DD
r.2011
Příjem minerálních látek v % DD
Na K Ca Mg P Fe Zn Cu Se J
Na K Ca Mg P
Fe Zn Cu Se J
1) 3-6 let
3) 7-10 let
4)10 -15 let
2) 7-10 let
Poznámka :Sodík v přepočtu na NaCl: 1) 6,4g 2) 8,5 g 3)10,6g 4) 10,4g
r.2007 A r.2011 PŘÍJEM MINERÁLNÍCH LÁTEK – Na, Ca,J
g,mg,μg/ procenta doporučené dávky
Děti 3-6let
Děti 7-10 let
r.2011
Děti 10-15let
Sodík (NaCl)
Průměr - g
DD - Průměr
DD - 90. Percentil
Vápník - Doporučení
Průměr- mg
DD - Průměr
DD - 10.percentil
Jod - Doporučení
Průměr -μg
DD - Průměr
DD- 10.percentil
2,52g (6,45g)
4,16g (10,6g)
4,07g (10,4g)
439%
634,%
904,7%
1085,9 % (12,8g)
772,9%
1003% (13,4g)
700 mg/den
809,3 mg
900 mg/den
935,5mg
1200 mg/den
905,2mg
178%
114,5% (517mg)
103,9%
65,4% (588mg)
81,7%
52,2% (574mg)
120 μg/den
68,5μg
140 μg/den
93,5μg
200 μg/den
89,9μg
76,6
38,3
72,4
38,9
62,4
31,6
KONZUMACE MLÉKA, MLÉČNÝCH VÝROBKŮ A
PŘÍJEM VÁPNÍKU r.2007,r.2011
PŘÍJEM (MLÉKA)
MLÉČNÝCH VÝROBKŮ
A
A) DENNĚ
Děti 3-6let
Děti 7-10 let
r.2011
Děti 10-15let
(44,6%) 66,3%
B) NĚKOLIKRÁT TÝDNĚ
A+B
C) OJEDINĚLE
D) ODMÍTÁ
C+D
PŘÍJEM VÁPNÍKU (%DDD)
10% dětí přijímá < %DDD
(41,6%) 29,7%
(86,2%) 96%
(9,8%)
4,0%
(4%)
0%
(13,8%) 4%
(78,5%) 94%
(21,5%) 6%
(76,2%) 95 %
(23,8%)
5%
(178%)
(103,9%)
(81,7)
114,5%
65,4%
52,2%
Vysvětlivka: %DDD - procento denní doporučené dávky
Poznámka: Kvantitatitvní hodnocení údajů musíme upřednostit před hodnocením frekvenčním
r.2007 a r.2011 – PŘÍJEM VITAMINŮ
V PROCENTECH DOPORUČENÉ DÁVKY
r.2007
r.2011
%
1)Příjem
3-6vitamínů
let v procentech
2)doporučené
7-10 letdávky
700
600
500
400
300
200
100
0
MŠ
ZŠ
Děti 3-6 let Děti 7-10 let
Děti 7-10let Děti 10-15 let
r.2007 A r.2011 PŘÍJEM VITAMINŮ – D, E, KYSELINA LISTOVÁ
μg, mg / procenta doporučené dávky
Děti 3-6let
Vitamin D - Doporučení
Průměr (Median) - μg
DD - Průměr
DD - 10. Percentil
Vitamin E - Doporučení
Průměr- mg
DD - Průměr
DD - 10.percentil
Kys.listová- Doporučení
Průměr -μg
DD - Průměr
DD- 10.percentil
Děti 7-10 let
r.2011
Děti 10-15let
5μg
2,3 (0,94)μg
5μg
2,95 (1,03)μg
5μg
2,75 (1,2)μg
46,4%
8,57%
68,6%
11,4%
55,1%
9,8%
8mg
9,1mg
10mg
13,4mg
13mg
14,1mg
125,2%
58,7%
133,8%
72,1%
110,2%
57,9%
300μg
190,2μg
300μg
307,3μg
400μg
289,3μg
63,4%
35%
105,8%
51,1%
73,8%
35,6%
Poznámka: studie proběhly v zimních měsících , kritický je tak zvláště příjem vitaminu D, rovněž 10% dětí
mělo příjem folátů menší než 50%, což zvláště u děvčat může být do dospělosti problematické
Odmítané potraviny v přehledu –r.2011
(procento dětí odmítajících nebo ojediněle konzumujících potraviny)
7-10 let
11-15 let
mléko
maso
zelenina luštěniny celozrnné pečivo
mléčné výrobky ryby
brambory ovoce
pečivo
r.2011 - Potravinová pyramida
Doporučení
Výsledky studie
Ostatní
OSTATNÍ 5 %
5%
*40,6%
*40,6%
Mléko a mléčné výrobky 10%
13,4%
Maso 10%
Ovoce a zelenina 35%
*5.4%
26,3%
Obiloviny 40%
*14,2%
*Ostatní – energeticky bohaté a jinak
většinou nutričně chudé potraviny ( obiloviny většinou v kombinacích s vysokým procentem sacharidů či tuků) či nápoje
ENERGETICKÁ A NUTRIČNÍ DENZITA POTRAVY
• ENERGETICKÁ DENZITA (HUSTOTA) je definovaná jako obsah
energie na váhovou jednotku potraviny
Doporučovaná strava by měla mít 500-600 kJ (120-140 kcal) na
100 g potraviny
• NUTRIČNÍ DENZITA (HUSTOTA) je charakterizována poměrem
esenciálních živin (esenciální živiny) a energie v potravině
Mezi potraviny s vysokou nutriční denzitou například ovoce a
zelenina, které poskytují značné množství vitamínů a minerálních
látek a relativně málo kalorií. Potraviny či nápoje, které například
obsahují přidané cukry mají nutriční denzitu nízkou.
• HODNOCENÉ OSTATNÍ POTRAVINY BYLY POTRAVINY S VYSOKOU
ENERGETICKOU DENZITOU (HUSTOTOU) A NÍZKOU NUTRIČNÍ
DENZITOU (HUSTOTOU)
POTRAVINOVÁ PYRAMIDA -r.2011
DĚTI (7-10LET) S PŘIMĚŘENOU HMOTNOSTÍ, NADVÁHOU A OBEZITOU
PŘÍJEM POTRAVIN BMI < 1,28 sd
HMOTNOST PŘIMĚŘENÁ
OSTATNÍ
40,2%
BMI > 1,28 sd
VYŠŠÍ
43,2
Statistika
p= 0,042
MLÉKO A MLÉČNÉ
VÝROBKY
13,6%
12,3%
-
MASO
5,4%
5,1%
-
OVOCE A ZELENINA
26,5%
25,1%
-
OBILOVINY
14,2%
14,2%
-
Vysvětlivka : sd – směrodatná odchylka
SOUHRN
1. Výskyt obezity u dětí předškolního věku je kolem 4,6% , nadváhy a
obezity u dětí 7-10letých je 15%, dětí 10-15letých je více než 12%
2. Denní energetický příjem ve všech sledovaných skupinách
odpovídal věku. 10% dětí ve věku 7-10 let mělo energetický příjem
vyšší než 130% doporučené hodnoty a větší počet děti této věkové
skupiny přijímalo více energie ve srovnání k dětem starším
3. Podíl základních živin na energetickém příjmu byl relativně
přiměřený. 10% dětí mělo vysoký příjem tuků. U všech dětí byl
zjišťován zvýšený příjem saturovaných mastných kyselin (MK),
nižší příjem polynenasycených MK a u 10% dětí byl zjišťován nízký
příjem mononenasycených MK.
4. V nižších věkových skupinách byl zjišťován vysoký příjem bílkovin,
ale i mono a disacharidů ve výživě
SOUHRN
5. 10% dětí konzumovalo 50-60% doporučovaného příjmu tekutin,
10% dětí ve věku 10-15 let mělo ve své výživě nedostatečný příjem
vlákniny
6. Disbalance příjmu minerálních látek se projevovaly především při
hodnocení sodíku, vápníku a jodu . Ve všech věkových skupinách
jsme zjišťovali vysoký příjem sodíku, kde průměrná propočtený
příjem kuchyňské soli u školních dětí byl více než 10gramů a 10%
starších školních dětí konzumovalo více než 13,4g NaCl. U starších
školních dětí byl zjišťován nižší příjem vápníku,u 10% těchto dětí
byl kolem 50 a méně procent DD. Příjem jodu dosahoval 60-70%
DD. 10% dětí mělo příjem jodu nižší než 38% DD.
SOUHRN
7) Byly zjištěny některé nedostatky v příjmu vitaminů D, E a kyseliny
listové. Příjem vitaminu D z potravy odpovídal ve všech věkových
skupinách přibližně 50%DD. 10% dětí mělo příjem nižší než 10%DD.
Příjem vitaminu E byl u 10% dětí v rozmezí 58-72% DD. Průměrný
příjem kyseliny listové byl nižší i předškolních a starších školních
dětí. 10% těchto dětí mělo příjem kyseliny listové nižší než 35%DD.
8) Při hodnocení stravovacích zvyklostí jsme zjišťovali s věkem se
snižující příjem vápníku z mléka a mléčných výrobků, špatnou
konzumaci ryb, luštěnin a relativně nízkou konzumaci celozrnného
pečiva. Děti konzumují vysoké procento potravin s vysokou
energetickou a nízkou nutriční hodnotou.Tento aspekt výživy je
jedním ze základních předpokladů pro rozvoj nadváhy a obezity
dětí
ZÁVĚR,DOPORUČENÍ
• V RÁMCI PREVENCE ROZVOJE CIVILIZAČNÍCH NEMOCÍ JE
NUTNÉ SE TRVALE VĚNOVAT A ZLEPŠOVAT ZJIŠTĚNÉ
DISBALANCE VÝŽIVY NAŠICH DĚTÍ
• ZÁKLADEM JE EDUKACE OBYVATEL, EDUKACE TĚCH KDO
POSKYTUJÍ STRAVOVÁNÍ DĚTEM I DĚTÍ SAMOTNÝCH
• JE NUTNÉ AKTIVOVAT ODBORÍKY, KTEŘÍ SE ZABÝVAJÍ
VÝŽIVOU DĚTÍ, ALE I PŘESVĚDČOVAT VÝROBCE, PRODEJCE A
PROPAGÁTORY PRODEJE POTRAVIN V RÁMCI ÚČINNÉ
VÝŽIVOVÉ A POTRAVINOVÉ STÁTNÍ POLITIKY K VEŘEJNÉMU
ZDRAVÍ
PODĚKOVÁNÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
M.Baliková – Praha
P. Bulíčková – Praha
Doc.MUDr.J.Fiala- Brno
Prof.MUDr.H.Hrstková – Brno
M.Hylenová – Praha
Mgr.K.Heczková- Brno
M.Hrčková – Brno
RNDr.M.Hladíková –Prah
V.Langrová-Brno
D.Laštovičková- Praha
V.Lepší – Plzeň
M.Ložeková – Praha
P.Matoušková –Brno
V.Matochová – Brno
Bc.A.Packová –Brno
M.Peterková – Praha
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
J.Petrová – Praha
Bc.M. Pohůnková – Brno
Mgr.Z.Piskáčková – Praha
K.Poslušná – Praha
Š.Kadlecová – Praha
K.Kovaříková – Brno
,S.Štarnochová - Brno
MUDr.J.Schwarz – Plzeň
Bc. A.Strosserová –Praha
B.Tomášková – Praha
•
Všem žákům, jejich rodičům,
učitelům, pracovníkům školních
jídelen i úředníkům městských
částí, kteří se zapojili do studie
•
Společnosti Danone a.s.

similar documents