v pptx

Report
Tým Robost
uvádí prezentaci
o
potravinách
Díky potravinám je člověk člověkem,
protože...
 na rozdíl od zvířat záměrně pěstuje obilí ovoce,
zeleninu
 Dokáže složitěji zpracovat potraviny
-
K čemu potřebujeme potraviny
 K přežití
 K našemu růstu
 Nějaké k našemu zdraví
Historie potravin
Potraviny způsobily největší revoluci ve vývoji člověka:
Opočlověk byl sice možná
chytřejší než ostatní zvířata,
ale žil stejně jako ona...
ale protože se začal více starat o
své plné břicho, slezl kvůli tomu
ze stromu, usadil se, naučil se
používat oheň, začal plánovat,
zajímat se o technologie a
astronomii, vymyslel robotu, a …
začal si stahovat recepty z
internetu.
Po tisíciletí bylo zajištění potravy strašně důležité, protože to
rozhodovalo o přežití jednotlivce, rodiny, rodu, národa. Požár
pole, uhynulá kráva, sucho, neúroda, choroby zvířat – to vše
mohlo pro lidi skončit SMRTÍ.
Z hlediska technologie se po tisíce let zpracování potravin moc
nezměnilo – lidé pracovali přímo se surovinami, které si buď sami
vyrobili, vypěstovali, vychovali, nebo si je koupili u výrobců. Lidé
pěstovali a jedli to, co bylo možné uchovat, nejlepší „zásobárnou“
masa bylo živé zvíře a lidé měli pod svou vlastní kontrolou celý
proces od pěstování po přípravu pokrmu...
Dnes je situace jiná – co chceme jíst, si koupíme v obchodě,
často jako hotovou věc, která se jen ohřeje.
O tom, jak potraviny „vznikají“, už víme jen velmi málo...
Potraviny se dělí na:
Rostliné
• Ovoce
• Zelenina
• Obilniny
• Mléčné výrobky
Atd…….
Živočišné
• Mléko
• Tuky
• Vejce
• Maso
• Atd…..
… a taky „chemické“
Potravinová pyramida
Potravinová pyramida je
´´tabulka´´ která znázorňuje
správné konzumování potravin.
Průzkum
 Tento průzkum jehož výsledky uvidíte na dalších
stranách jsme prováděli formou dotazníků
rozdávaných ve školách spolužákům a učitelům, doma
rodičům a sourozencům.
1. otázka: Vaše pohlaví?
Axis Title
odpovědělo
20
10
odpovědělo
0
odpovědělo
muž
19
žena
14
2. Otázka: Jaká je vaše věková
skupina?
Axis Title
odpověděli
20
10
0
odpověděli
odpověděli
1. stupeň
ZŠ
18
2.
stupeň
ZŠ
5
studenti
SŠ
dospělí
0
8
3. Otázka: K čemu potřebujeme
potravu?
30
20
10
0
odpověděli
k naplnění
břicha
6
k přežití
nás jedinců
28
k naší
otravě
1
k oslavě
1
4. Otázka: Čemu nedáte přednost?
Počet
odpověděli
20
10
0
odpověděli
odpověděli
pizze
17
ovoci.zelenině
9
luštěninám
7
masu
2
5. otázka: Jak často jíte během
dne?
odpověděli
Axis Title
20
15
10
5
0
2x deně
odpověděli
3x deně
5x děně a více
odpověděli
2x deně
4
3x deně
11
5x děně a více
20
6. Otázka: Kde nakupujete
potraviny?
Axis Title
odpověděli
20
15
10
5
0
super/hypermarketů
odpověděli
20
odpověděli
od zemědělců atd
2
z farmářských trhů
7
7. Otázka: Víte co je to potravinová
pyramida?
Axis Title
odpověděli
30
20
10
0
odpověděli
nevím
pyramida pro
zdravou výživu
nevím
odpověděli
6
pyramida v
muzeu potravin
pyramida pro
zdravou výživu
25
pyramida v muzeu
potravin
4
8.Otázka:Jaké byste raději kupovali
potraviny?
Axis Title
odpověděli
30
20
10
0
odpověděli
laciné ve velkém
množství mnohdy
nezdravé
odpověděli
Draší v menším
množství
laciné ve velkém množství
mnohdy nezdravé
6
Draší v menším množství
29
Zdravé potraviny
Tým Robost
©2011
Na prezentaci se podíleli:
Jan Baláček,
Antonín Batelka
Eliška, Kryštof

similar documents