PAVOL ORSÁG HVIEZDOSLAV

Report
Pavol Országh Hviezdoslav
2. február 1849
Vyšný Kubín
8. november 1921
Dolný Kubín
Pavol Országh Hviezdoslav vlastným menom
Pavol Országh,
- pseudonymy: Hviezdoslav, Jozef Zbranský,
Syn ľudu,
- slovenský básnik, dramatik, spisovateľ,
prekladateľ, právnik,
- člen Národného zhromaždenia ČSR (1918),
Pavol Országh Hviezdoslav
- čestný predseda Matice slovenskej(1919),
- vedúca osobnosť slovenskej literatúry a
predstaviteľ realizmu na konci 19. storočia
a začiatku 20. storočia,
- najvýznamnejší zjav celej slovenskej
literatúry.
Na jeho počesť je pomenovaná planétka
(3980) Hviezdoslav.
Pavol Országh Hviezdoslav
ŠTÚDIUM: - gymnázium v Miškovci
v Maďarsku /1862 - 1865/,
- Evanjelické lýceum v
Kežmarku /1865 - 1870/,
- Právnická akadémia
v Prešove / 1870 – 1872/,
- advokátske skúšky zložil v Budapešti /1875/.
Pavol Országh Hviezdoslav
Pôsobenie: - v r. 1872 – 1873 ako advokátsky
koncipient v Dolnom Kubíne,
- v r. 1874 – 1875 v Senici,
- v r. 1875 – 1876 a 1879 – 1899
ako samostatný advokát
v Námestove,
Pavol Országh Hviezdoslav
Pôsobenie: - v r. 1876 – 1879 ako podsudca
okresného súdu v Dolnom
Kubíne,
- v r. 1899 – 1902 ako advokát,
- v r. 1904 ako vedúci filiálky
Tatra banky v Dolnom
Kubíne.
Pavol Országh Hviezdoslav
TVORBA:
Lyrika – Básnické prviesenky Jozefa
Zbranského / prvé pokusy spisovateľa /,
- Letorosty I., Letorosty II., Letorosty III.
/najrozsiahlejší lyrický cyklus/,
- Žalmy a hymny,
- Sonety,
Pavol Országh Hviezdoslav
- Prechádzky jarom /duševná pohoda v prírode/,
- Prechádzky letom,
- Krvavé sonety / vrcholný výkon básnického
nadania; osudy vlastného národa spájal
s osudmi ostatných národov/.
Lyrika – kľúč k ideovej interpretácii celého
jeho diela, je prítomná v každej etape jeho
tvorby.
Pavol Országh Hviezdoslav
TVORBA: Epika - eposy - Ežo Vlkolinský a
Gábor Vlkolinský / úpadok zemianstva,
dokument života, dôraz na postavy /
- krátka epika - Bútora a Čútora, Poludienok,
Večera / obrázky zo slovenskej dediny /
Lyrickoepická skladba – Hájnikova žena
Pavol Országh Hviezdoslav
Dráma – Herodes a Herodias,
Pomsta, Otčim, Oblaky, Na Luciu.
Herodes a Herodias predstavuje jeden z
vrcholov slovenského dramatického
umenia .
Pavol Országh Hviezdoslav
Prekladateľská činnosť –
A. S. Puškin – Cigáni, Boris Godunov,
Kaukazský zajatec;
J.W. Goethe – Faust;
W. Shakespeare – Hamlet, Macbeth, Sen
noci svätojánskej;
F. Schiller – Pieseň o zvone.
Pavol Országh Hviezdoslav
Prírodná lyrika :
Pozdrav
Pozdravujem vás, lesy, hory,
z tej duše pozdravujem vás!
Čo mrcha svet v nás skvári, zmorí,
zrak jeho ukrnul, zmámila
lož, ohlušila presila:
vy k žitiu privediete zas,
vy vzkriesite, vy zotavíte,
z jatrivých vyliečite rán,
v opravdu priamom, bratskom cite
otvoriac lono dokorán ....
Pavol Országh Hviezdoslav
Je po ňom pomenovaná obec Hviezdoslavov,
niekoľko námestí, ulíc a Hviezdoslavov
vodopád.
V umení jeho meno nesie súťažná prehliadka
umeleckého prednesu poézie a prózy
Hviezdoslavov Kubín a knižná edícia
Hviezdoslavova knižnica.
V roku 1996 vznikol v rámci cyklu Osobnosti
náboženského života, dokumentárny film
P.O.Hviezdoslav – slovenský žalmista.
Zdroje:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Hviezdosla
v.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Pavol_Orsz%C3%A1gh_Hviezdoslav
Publikácia: Drahoslav Machala - Majstri slova /2002/

similar documents