2014-04_kmo_prezentace-blok

Report
Osobní business model a Lean Canvas
Lektor: Richard Lukáš
Seminář v rámci soutěže MUP Praha o nejlepší studentský podnikatelský nápad
pro studenty středních škol
více informací na:
www.mup.cz/soutez
Vědět, co chceme, není
normální. Je to vzácný a náročný
psychologický úspěch
Abraham Maslow
„Většina těch, kdo hledají místo a
nenajdou práci svých snů, neselhává
proto, že by jim chyběly informace o
trhu práce. Postrádají informace o
sobě samých.“
Dick Bolles
Cvičení
osobní a
duchovní růst
láska a
partnerství
zábava a
odpočinek
???
kariéra a práce
kondice a
zdraví
majetek
přátelé a rodina
Co je to ideální kariéra?
• Průsečík:
• Zájmů - toho, co nás nadchne a baví
• Příklad: jednoduchost, příroda, učení se novým dovednostem, osobní růst, dobrodružství,
různorodost
• Dovedností a schopností - získaného a přirozeného nadání, toho co zvládneme
snadno
• Analyzovat problémy, přicházet s nápady, vyvíjet řešení, dát podnět k akci, dobře
spolupracovat s ostatními
• Osobnosti - jakým způsobem rádi pracujeme a komunikujeme s ostatními
• Zkoumavý, společenský, tvořivý, podnikavý, otevřená a autentická komunikace
Cvičení
zájmy
osobnost
Dovednosti a
schopnosti
Záměr
• Které tři činnosti vás nejvíce baví a jdou vám?
• S jakými lidmi byste rádi trávili svůj čas?
• Jak byste chtěli pomáhat druhým?
• Rád(a) bych POMÁHAL(A) LIDEM prostřednictvím těchto ČINNOSTÍ
Lean startup metodologie
Modelování versus plánování
Společný příklad
1
Problémy
• 3 nejdůležitější problémy, které chcete řešit
• Nemít problém je problém
• Existující alternativy
• Jak se tyto problémy řeší teď?
• Kdo je konkurence?
2
Segmenty zákazníků
• Pro koho to děláme?
• Kdo jsou nejdůležitější zákazníci?
• Všichni = nikdo
• Zákazník ≠ účastník
• Early adopters
• jací jsou naši počáteční zákazníci?
• Kdo je ideální zákazník?
3
Řešení
• Jak hodláte řešit uvedené 3 problémy?
• Stručně, netrávit s řešením mnoho času
• Popsat řešení pro každý problém
4
Nabízená hodnota
• Proč by váš projekt měl zákazníky zajímat?
• Co jim to přinese?
• Zaměřit se na výsledek pro zákazníka
• Zaměřte se na hodnotu, kterou vnímají existující zákazníci
• Zacilte se na early adopters
• Jaké jsou známé analogie k vašemu produktu?
• Co je to pomelo?
5
Marketingové kanály
• Jak se dostanete k zákazníkům?
• Jak jsou marketingové kanály propojeny?
• Který kanál funguje nejlépe?
• Který kanál je finančně nejefektivnější?
• Buďte kreativní, hledejte nevšední cesty
• Nezastavit se na facebooku, ale hledat fyzické, reálné cesty
6
Neférová výhoda
• Co máte a vaše konkurence to nemůže lehce okopírovat?
• Proč byste to měli dělat zrovna vy?
• Když mi řeknete svůj nápad, co mi zabrání ho udělat taky?
7
Klíčové metriky
• Co musíme měřit, abychom poznali, že jsme úspěšní?
• Co pro nás znamená úspěch?
• Alespoň jedno číslo, které vám řekne, že to děláte správně
Testování a výzkum
Testování a výzkum
Testujeme hypotézy = modelování (vs. plánování)
Ověřujeme problémy i řešení
• Problem / Solution fit (problém, nápad, tvorba řešení)
• Product / Market fit (tvorba produktu, služby, zpětná vazba, měření)
• Scale (učení, růst, investice)
Jak?
pozorování, rozhovor, vlastní zkušenost
Co jsme se dnes naučili?
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
Děkuji za pozornost!
Vaše případné dotazy a prosby o radu při tvorbě vašeho lean canvasu
rád zodpovím na adrese [email protected]

similar documents