Urodynamické vy*et*ení

Report
URODYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ
PŘI DIAGNOSTICE ŽENSKÉ
STRESOVÉ INKONTINENCE
MUDr. Vladimír Borovička
Hlavní informační zdroje prezentace





EAU guidelines
ICS guidelines
AUA guidelines
Nízký stupeň „level of evidence“
Nízký stupeň „ grade of recomendation“
Kdy indikovat urodynamické vyšetření?


Před konzervativní terapií neindikovat rutině
invazivní urodynamické vyšetření.
Před operační terapií dle individuálního nálezu.
 UFM/reziduum
– u všech pacientů
 Plnící cystometrii provést u pacientů kde může
změnit další postup
 Plnící cystometrie není nutná u pacientů před operační
terapií klinicky jasné stresové inkontinence
Čistá stresová inkontinence- UD ?

Pacientky s klinicky čistou stresovou inkontinencí
1/5 má patofyziologický nález při UD vyšetření
 U 15% detruzorová hyperaktivita
 U 4-7% hypoaktivita či obstrukce
 zrušení 1,4%; změna 4,4%; modifikace 6,8% operace jen
výjimečně
 Úspěch terapie u 76,9% s UD
 Úspěch terapie u 77,2% bez UD
 Provedení urodynamického vyšetření nezlepšuje
výsledek operační terapie u pacientek s
nekomplikovanou stresovou inkontinencí

Přínos urodynamického vyšetření?

Jakou léčbu zvolit?
 Potvrzení
stresové inkontinence
 ISD
- TVT / hyperkorekce TOT
 Hypermobilita uretry - TOT
 Obstrukce/hypoaktivita - TOT

Jakou šanci na úspěch má zvolená léčba?
 Není

možné říci u koho operační terapie selže
Jaká jsou rizika zvolené léčby?
 Urgence,
obstrukce
Stresová inkontinence + OAB

Prediktivní význam plnící cystometrie
 Detruzorová
hyperaktivita s pDet>15cmH2O nebo
snížená compliance
U

28% vymizení urgencí po operaci
Není možné říci u koho urgence zmizí nebo se zhorší
Obstrukční mikce

UD vyšetření není schopné predikovat u které
pacientky dojde ke vzniku obstrukční mikce po
operaci pro stresovou inkontinenci
 Reziduum
 Qmax,
Qave
 pDet open, pDet clos
 MUCP, FUL
Provedení urodynamického vyšetření








Anamnéza, objektivní vyšetření, mikční karta
Kultivace moči
ATB profylaxe není nutná
Kalibrace měřící jednotky
Kontrola náplně měchýře na začátku vyšetření
Rychlost plnění a teplota roztoku
Poloha pacienta
Kontrola kvality záznamu
Uroflowmetrie




Neinvazivní
Obstrukce/snížená kontraktilita
Patologie
P/Q studie.
Qmax při mikčním objemu nad 150ml
 Ženy
pod 50 let > 25ml/sec
 Ženy nad 50 let > 18ml/sec
 Qmax < 12ml/s – obstrukce/hypoaktivita
UFM normální

Vmic

Qmax
UFM patologie - obstrukce

Vmic

Qmax
UFM patologie – hypoaktivita

Vmic

Qmax
Plnící cystometrie





Cmax – maximální cystometrická kapacita měchýře
Senzitivita
Netlumené detruzorové kontrakce
VLPP – valsalva leak point pressure
CLPP – cough leak point pressure
VLPP









Intravezikální tlak v okamžiku úniku moči na podkladě elevace
intraabdominálního tlaku bez současné detruzorové kontrakce.
Závislost na náplni m. měchýře
Doporučená náplň měchýře – ½ cystometrické kapacity
Pacientka zatlačí „jako na stolici“
Umožnuje přesnější stanovení únikového tlaku než CLPP
Často pacient nedokáže vyvinout tlak který vede k úniku moči
>90-100cmH20 – stresová inkontinence při hypermobilitě uretry
<60cmH20 – ISD
VLPP – poloha pacienta, náplň měchýře, absolutní hodnota
intravezikálního tlaku
CLPP


Méně přesný pro stanovení únikového tlaku
Možné dosáhnout vyšších tlaků – použití pokud při
valsalva nedochází k úniku
Detruzorová hyperaktivita


Detruzorová kontrakce spontání či vyprovokovaná
během plnění močového měchýře.
Není stanovena absolutní hodnota elevace
detruzorového tlaku pro diagnózu hyperaktivity
detruzoru
Detruzorová hypersensitivita


Nejsou stanoveny absolutní hodnoty
Orientačně normální nucení na močení při náplni
200-300ml
Cystometrická kapacita

300-600ml považována za normální
Plnící cystometrie

pVes

pAbd

pDet
Profilometrie


Tlakový profil uretry
U kontinentních žen uzavírací tlak





vzrůstá s náplní měchýře
obvykle narůstá ve vzpřímené pozici
Klidový maximální uretrální tlak klesá s věkem
Není vhodným testem pro stanovení
urodynamické stresové inkontinence
Rutině neprovádět profilometrii
MUCP




ISD – MUCP klidový<20cmH20
Prediktivní význam sporný
Spíše vhodnější TOTs hyperkorekcí či TVT
Není korelace mezi hodnotami MUCP a nízkými
hodnotami VLPP
Profilometrie

pVes

pUretra

pClos
Průtokově manometrická studie


Hodnocení vztahu průtoku a detruzorového tlaku
Nomogramy obstrukce
 Volné
Qmax/ Qmax při zavedeném katetru
 pDet Qmax/pDet max
 Qmax <12-15 ml/s
 pDet Qmax > 25-50cmH2O
 Hranice pro jednoznačnou obstrukci 40-60cmH20


Videourodynamické vyšetření
Vždy nutné hodnotit v kontextu klinického nálezu
Průtokově manometrická studie

pVes

pAbd

pDet

Q
Závěry





U pacientek s klinicky čistou stresovou inkontinencí
není nezbytně nutné invazivní urodynamické
vyšetření před operační léčbou.
Přináší dodatečné informace
Částečně možná predikce komplikací
Volba/modifikace operace
Forenzní důvody

similar documents