Erich Maria Remarque - Základní škola Koperníkova

Report
Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1825
Šablona klíčové aktivity
III/2
Sada
Český jazyk 9
Název
Erich_Maria_Remarque
Klíčová slova
protiválečné romány, ztracená
generace
Pomůcky
PC, dataprojektor
Druh interaktivity
výklad, frontální vyučování i práce
ve skupinách
Stupeň a typ vzdělání
II. stupeň základní školy
Potřebný čas
1 vyučovací hodina
Velikost
1, 84 MB
Zdroje
viz Použité zdroje
Český jazyk 9
Erich Maria Remarque
Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy,
Teplice, Koperníkova 2592
Mgr. Renata Vostatková, 2011
Erich Maria Remarque
( 1898 Německo – 1970 Švýcarsko)
- německý spisovatel a dramatik
- jeden z nejlepších spisovatelů
své doby
- jeden z nejznámějších autorů
tzv „ztracené generace“
- skutečné jméno – Erich Paul Remark
Život E. M. Remarqua
• pocházel z početnější rodiny (měl 2 bratry a 2 sestry)
• studoval na učitelském ústavu
• v roce 1916 však odchází jako 18letý do 1. světové
války
• na západní frontě byl však
brzy raněn a konec války
prožil v lazaretu
• účast ve válce měla velký
vliv na jeho pozdější
literární tvorbu
malý Remarque se svými sestrami
Návrat z války
- po prožitých hrůzách ve válce má po návratu
velké problémy začlenit se do normálního
života („ztracená generace“)
- vystřídal řadu povolání (učitel na
základní škole, automobilový
závodník, úředník…)
- hodně cestoval (Itálie, Švýcarsko,
Turecko, Balkán..)
Remarque ve vojenské uniformě
Protiválečné zaměření románů
• ve svých knihách proto poukazuje na děsivé
zážitky a vzpomínky z války
• v každém díle zdůrazňuje:
- zbytečnost válečného běsnění
- ztrátu životních ideálů
po návratu vojáků z války
- neschopnost vojáků vrátit se
do normálního života
Reakce nacistického Německa na jeho
tvorbu
• po nástupu nacismu (1933) se kvůli těmto
myšlenkám dostal na index zakázaných autorů
• v roce 1938 byl zbaven německého občanství
• nacisté jej označili za „literárního zrádce“
• jeho knihy byly veřejně páleny
• v roce 1939 emigroval do USA, kde získal
americké občanství
• do Německa se už nevrátil (žil střídavě v USA
a ve Švýcarsku)
Dílo
• ve svých dílech se věnuje tzv. „ztracené
generaci“, do které sám patřil
• jeho romány jsou protiválečné
a silně protifašisticky zaměřené
Nejznámější a nejvýznamnější díla
•
•
•
•
•
•
„Na západní frontě klid“ (1929)
„Cesta zpátky“
(1931)
„Tři kamarádi“
(1936)
„Miluj bližního svého“
(1941)
„Vítězný oblouk“
(1946)
„Nebe nezná vyvolených“ (1961)
„Na západní frontě klid“
• nejslavnější autorův román z prostředí 1. sv. války
• příběh studenta gymnázia – Pavla Bäumera, který
pod psychickým nátlakem okolí (hlavně třídního
profesora) je donucen ukončit
studium a „dobrovolně“ se přihlásit
(spolu s dalšími spolužáky) k výcviku
do války
• Pavel dopodrobna popisuje hrůzy války,
jak ranění umírali, jak při útoku lidé
padali a oni přes ně museli běhat,
je svědkem mnoha krutých masakrů, bolesti
• z citlivých chlapců milujících svět se postupně stávají
nástroje války, které se snaží přežít, a proto sami
zabíjejí
• velmi realisticky jsou zde popsány situace v zákopech
– zranění, bolest, ubližování, vojenské operace,
hlad, zima, smrt…
• postupně umírají všichni Pavlovi
spolužáci
• v létě r. 1918 umírá poslední Pavlův
spolužák-nejlepší kamarád, a proto
ho to velmi zasáhne
• brzy po něm umírá i Pavel sám –
v den, kdy byl na západní frontě
vyhlášen klid
Citace z knihy„Na západní frontě klid“
„Už nejsme žádná mládež. Už nechceme svět
brát útokem. Jsme lidé prchající. Prcháme
před sebou samými. Před svým životem. Bylo
nám 18 let a začali jsme milovat svět a život; a
museli jsme na něj střílet. První granát, jenž
dopadl, zasáhl naše srdce. Jsme odříznuti od
činorodosti, od snažení, od pokroku. Už v to
nevěříme; věříme ve válku.“
Nominace na Nobelovu cenu
• román si ihned získal velký ohlas u
čtenářů
• jen rok po jejím vydání byl zfilmován
hollywoodským režisérem
• tehdy 31letému autorovi vynesl
nominaci na Nobelovu cenu za mír
„Cesta zpátky“
• kniha volně navazuje na román „Na západní
frontě klid“
• válka končí a ti, co přežili, se vracejí domů
• těší se, že zase po letech povedou běžný civilní
život, těší se domů a na své blízké
• po návratu se zdá vše úplně jiné
• nerozumějí si se svými blízkými,
přepadá je pocit odcizení,
marnosti a zklamání
• zážitky z války je natolik změnily, že
už nedokážou žít obyčejný život
• jejich rodinné vztahy se rozpadají a
oni zjišťují, že cesta zpátky nevede
___________________________
• román „Cesta zpátky“ je příběhem
tzv.„ztracené generace“
• vyprávění o lidech, kteří sice
válku přežili, ale přesto
jsou jejími oběťmi.
Ukázka z knihy „Cesta zpátky“
Teď se do toho znovu vložím já. "Zvlčilost? A kdo
na tom má vinu? Vy! Vy všichni patříte před náš
soud! To jste z nás udělali vy, tou vaší válkou!
Zavřete nás rovnou s ním, to bude nejlepší!
Hádali jste se o tom, co jste vyhráli, odhalovali
jste pomníky padlým, řečnili jste o hrdinství a
před odpovědností jste utekli! Vaší povinností
bylo, abyste nám pomohli! Ale nechali jste nás na
holičkách v nejtěžší době, kdy jsme museli hledat
cestu zpátky! Ze všech kazatelen jste to měli
nechat kázat, mělo nás to vyprovázet při
propouštění do civilu, znovu jste měli říkat :
„Všichni jsme se strašně mýlili! Hledejme cestu
zpátky společně! Mějte odvahu! Pro vás to
bude nejtěžší, protože jste za sebou
nezanechali nic, v čem byste našli útočiště!
Mějte trpělivost!“ Vaší povinností bylo ukázat
nám zase život! Naučit nás zase žít! Ale vy jste
se na nás vykašlali! Nechali jste nás na pospas!
Měli jste nás naučit zase věřit v dobro, v řád, v
obrodu a v lásku! Místo toho jste začali
opětovně lhát, štvát a roztáčet mašinérii těch
vašich paragrafů. Jeden z nás už na to doplatil.
Tady stojí druhý!"
Jsme úplně bez sebe. Všechen vztek, všechno
roztrpčení a všechno zklamání, jimiž
překypujeme, se teď z nás valí ven. V soudní síni
zavládne zmatek. Trvá dlouho, než opět nastane
aspoň poněkud klid. Všichni vyfasujeme jeden
den vězení za nepřístojné chování před soudem a
musíme okamžitě opustit soudní síň. I teď
bychom si snadno poradili s tím jedním
policajtem a dostali se ven; ale nechceme.
Chceme s Albertem do vězení. Vycházíme těsně
kolem něho, abychom mu ukázali, že jsme všichni
s ním.
Později se dozvídáme, že byl odsouzen ke třem
letům vězení a že trest mlčky přijal.
Tři kamarádi
• děj románu se odehrává v Německu v období mezi
oběma světovými válkami
• příběh tří kamarádů, kteří spolu bojovali
v 1. světové válce a stali se přáteli na život a na smrt
• v poválečném Německu nemají příliš
jednoduchý život
• kamarádství jim však pomáhá obstát
v boji o holé živobytí a dokážou se
postarat i o dívku jednoho z nich, když
ztratí zaměstnání a později vážně
onemocní
• kamarádství je to jediné dobré, čemu je válka
naučila
• zjišťují, že právě kamarádství
a opravdová, silná láska muže
k ženě je to jediné, pro co
stojí ještě žít
Miluj bližního svého
• příběh mladého chlapce, který utíká před
nacismem
• přijde o rodiče a žije jako psanec
• v Praze se seznámí s mladou dívkou
• společně odcházejí do Francie a
snaží se utéct do Ameriky
Co sis zapamatoval ?
(vyber správnou odpověď – někde může být více správných
odpovědí)
1. Ve kterém státě se Remarque narodil?
a) v USA b) ve Švýcarsku c) v Německu
2. Remarque je přestavitelem tzv.:
a) anarchistických buřičů b) ztracené generace
c) prokletých básníků
3. Chtěl se jednou stát:
a) učitelem b) vojákem c) obchodníkem s automobily
4. Ve svých románech poukazuje hlavně na:
a) zbytečnost válek b) problémy chudých lidí
c) ztrátu životních ideálů po návratu vojáků z války
5. Který z těchto románů Remarque nenapsal?
a) Tři kamarádi b) Noc v Pentagonu c) Miluj bližního svého
6. Který z těchto filmů byl zfilmovaný podle jeho románů:
a) Děti kapitána Granta b) Na západní frontě klid
c) Kapitán Jexter
7. Které z těchto jeho románů mohly být páleny při nástupu
nacismu:
a) Tři kamarádi+Vítězný oblouk
b) Miluj bližního svého+Nebe nezná vyvolených
c) Na západní frontě klid+Cesta zpátky
8. Který z těchto románů byl napsaný v roce 1961:
a) Nebe nezná vyvolených b) Cesta zpátky
c) Na západní frontě klid
9. Jak se jmenuje v angličtině jeho román Na západní frontě
klid:
a) All quiet on the western front
b) Nothing new in the western front
c) In the west is nothing new
1O. Za jedno ze svých děl byl Remarque nominován na:
a) Nobelovu cenu za literaturu b) Nobelovu cenu za mír
c) Oskara
11. Tato cena mu byla navržena za dílo:
a) Na západní frontě klid
b) Cesta zpátky
c) Miluj bližního svého
12. Remarque zemřel ve státě:
a) USA
b) Švýcarsko
c) Německo
Správné odpovědi:
1 c)
2 b)
3 a)
4 a)+c)
5 b)
6 b)
7 c)
8 a)
9 a)
10 b)
11 a)
12 b)
Metodické poznámky
•
str. 1 – 2 úvodní strany, povinné údaje
•
str. 3 – 11 výklad učitele + zápis nejdůležitějších údajů do sešitů
•
str. 12 společná četba ukázky + vyvození hlavní myšlenky díla
•
str. 13 – 15 výklad učitele - seznámení s dalším dílem + zápis do sešitů
•
str. 16 – 18 společná četba ukázky + vyvození hlavní myšlenky
•
str. 19 – 21 výklad - seznámení s dalšími dvěma romány + zápis do sešitů
•
str. 22 – 25 test z vědomostí, které si žáci z hodiny zapamatovali (skupinová práce) +
následná kontrola
•
str. 26 – 27 metodické poznámky, zdroje
Použité zdroje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://www.executedtoday.com/2008/12/16/1943-elfriede-scholz-erich-maria-remarquessister/
http://www.greatwar.nl/frames/default-hitlere.html
http://otavinka.blog.cz/en/1009/erich-maria-remarque
http://knihonline.blog.cz/0708/erich-maria-remarque-na-zapadni-fronte-klid
http://www.sms.cz/film/na_zapadni_fronte_klid
http://www.lazda.net/gn_404_09.html
http://www.knihcentrum.cz/exec/search.aspx?exps=remarque+na+z%C3%A1padn%C3%AD+
front%C4%9B+klid&SearchType=Fulltext
http://www.amazonek.cz/produkty/e26849-cesta-zpatky.html
http://www.bux.cz/knihy/82093-cestazpatky.html?utm_source=google&utm_medium=searchppc&utm_content=tituly&utm_camp
aign=2010&gclid=CLOgyan7wqwCFSF-mAodJBVyqQ
http://www.i-bazar.cz/2019954-e-m-remarque-tri-kamaradi/
http://www.databazeknih.cz/knihy/tri-kamaradi-94579
http://www.kosmas.cz/knihy/123573/miluj-blizniho-sveho/
http://www.listal.com/viewimage/378584
http://whistlingshade.com/0804/remarque.html
http://halfevil.wordpress.com/category/kuriozitete-facts/

similar documents