4. Ritningar(6)

Report
Sid. 109-112
Varför behöver vi ritningar?

Om man har uppfunnit till exempel en ny apparat är det svårt att enbart med
ord förklara hur slutresultatet ska se ut.

Det behövs bilder.

Vid all konstruktionsverksamhet och tillverkning av apparater och
komponenter använder man ritningar.
Regler

Det är viktigt att arkitekten
använder samma symboler som
byggmästaren.

En svensk konstruktör måste
göra ritningen så att apparaten
kan tillverkas av t.ex. en fabrik i
Kina.

Därför finns det speciella regler
för hur en ritning ska göras.
Med vyerna visar man från olika håll

En ritning är platt , men en
konstruktion är tredimensionell.

För att kunna visa det helt och
hållet måste man rita från flera
håll.

Varje sådan bild kallas en vy.

Man börjar med att rita huvudvyn
– en bild av den viktigaste sidan
av föremålet.

Sedan lägger man till så många
vyer som behövs för att se hur
föremålet ser ut helt och hållet.
Snittet visar vad som finns inuti

Många gånger räcker det inte att
se föremålet utifrån.

För att visa hur det ser ut inuti,
låtsas man att man har skurit itu
det.

Sådana bilder kallas för snitt.
Måtten måste stämma

För att den färdiga konstruktionen
ska passa ihop och fungera är
det förstås viktigt att måtten är
riktiga.

För att ingen ska kunna tolka
måttangivelserna fel, finns det
också här bestämda regler.

Ritningar ritas i olika skalor
beroende på vad som ritas.

Sträckan som måttet avser
markeras med en särskild
måttlinje, med speciella pilspetsar
i ändarna.

Sedan skriver man
måttangivelserna ovanför
måttlinjen, så att de kan läsas
antingen från underkanten eller
från högerkanten av ritningen.

Lägg märke till att måttpilarna inte
ska peka på föremålets
konturlinjer utan på speciella
måttgränslinjer.
En film om hur du gör en ritning
http://youtu.be/a4HS9_GbrHc

similar documents