Nekk-EKH-Kundinfo_PA2

Report
Kund- och fakturainformation från
Agresso
2014-05-19
Agenda
• Vilka är intressenter?
• Agresso presenterar Agressos ”exportmöjligheter”
• Modell för åtkomst till Agressos webbtjänst via
BizTalk
• Exempel på browsermall och resultat
• Vilket informationsbehov avseende kund- och
fakturainformation finns?
Kund- och fakturainformation från Agresso
Intressenter
130 Social resurs
200 Fastighetskontoret
400 Trafikkontoret
560 Kretslopp och Vatten
Agresso
Intraservice/ICC
Kund- och fakturainformation från Agresso
Agresso export möjligheter:
”Standard”
- Browsermall => QueryEngine(Webtjänst)
Göteborgs stad specifik
- Fil
- Databas: tabell/vy/procedure…
- ?
Kund- och fakturainformation från Agresso
Agresso Browser
– Funktion i Agresso för att skapa frågor/rapporter mot databasen.
– Ger tillgång till alla tabeller och vyer i databasen, dvs allt som finns i databasen
kan visas i Browser
– Omfattas av behörighetssystemet
– Kräver inga programmeringskunskaper
– En fråge-konfigurering sparas som en mall, Browsermall.
Kund- och fakturainformation från Agresso
Webtjänster
•
•
•
Standardiserat sätt för online ”funktionskommunikation”
Ett programmeringsgränssnitt, API
Agresso webtjänster bygger på XML, SOAP 1.1 och WSDL 1.1 standarder.
Kund- och fakturainformation från Agresso
QueryEngine
- Anropar Browsermallar
- Urvalsparametrar kan skickas med
- Resultatet returneras i form av:
- XML
- Microsoft DataSet
-”Pull-baserad”, mottagaren måste initiera anropet
-Saknar funktion för ”endast förändringar”
Kund- och fakturainformation från Agresso
Faktorer som påverkar lösning
Volymer
Stora(mer än ca 9999 poster eller 50MB) => Fil
Små => Webtjänst, fil
Format
Fil(XML, text)
Webtjänst
Informationsinnehåll
Browsermall
Databasvy => Browsermall
Exportprogram => tabell => Browsermall
Exportprogram => Fil
Uppdateringsfrekvens
Online
Batch
minst funktionalitet
mer funktionalitet
mest funktionalitet
Kund- och fakturainformation från Agresso
Importprogram
”Online”
Vy
Browsermall
Biztalk
Webtjänst
”Batch”
Biztalk
Importprogram
Exportprogram
Tabell Browsermall Webtjänst
Importprogram
Identifierade verksamhetssystem som efterfrågar kundinfo
Webbtjänst
Bida
Notes/130
Markis/200
BizTalk
webbtjänst
Leverantörsreskontra
Anläggningsreskontra
Agresso
Huvudbok
Modell,
struktur,
systemadm
Order/
fakturering
Browser
mall
Kundreskontra
Agresso
Webbtjänst
http://s002aa105esbs.staden.gotheborg.net/
EKKR001S_Bida
http://s002aa105esbs.staden.gotheborg.net/
EKKR002S_Markis
http://s002aa105esbs.staden.gotheborg.net/
EKKR003S_Tomtko
http://s002aa105esbs.staden.gotheborg.net/
EKKR004S_Kops
http://s002aa105esbs.staden.gotheborg.net/
EKKR005S_Navet
Webbtjänst
Tomtkö/200
Webbtjänst
Kops/400
Webbtjänst
Navet/560
Webbtjänst
Browsermall exempel
Browsermall resultat
Kund- och fakturainformation från Agresso
Fält
Förklaring
Värdeförekomster
type
Typa av post
INVOICE - fakturapost
SETTLEMENT - betalningspost
status
Fakturastatus
OPEN - ej fullt betald
CLOSED - fullt betald
referens
id från försystem
ftg
Agresso företag (redovisningsenhet).
pay_amount
betalningspost, aktuellt inbetalt belopp
last_update
uppdateringsdatum
pay_date
betalningsdatum
pay_voucher_no
betalningspostens verifikationsnummer
pay_sequence_no
betalningspostens sekvensnummer
pay_vucher_type
betalningspost, typ av inbetalning
130
131
200
etc
Tex:
O1 - TotalIN kundinbet
O2 - Autogiroinbetalningar
O3 - Betalning Inkassoföretag
O9 - Manuella inbetalningar
IK - Konstaterade kundförluster
Kund- och fakturainformation från Agresso
Fält
Förklaring
invoice_no
Fakturanummer
due_date
Förfallodatum
inv_amount
Fakturabelopp
rest_amount
Återstående belopp att betala
inv_voucher_no
Fakturapostens verifikationsnummer
inv_sequence_no
Fakturapostens sekvensnummer
inv_voucher_type
Typ av faktura (ordernummertyp)
collect_status
Inkassostatus
Värdeförekomster
T.ex:
BD - Kundfakturor Manuella
BR - Räntefakturor
BW - Kundfakturor Interna
FT - Kundfakturor Pluto Uppdragsresor
FU - Kundfakturor Pluto Egenavgifter
FV - Kundfakturor Rix Kommuner
GB - Kundfakturor Rix Resenärer
T.ex:
R - Fakturan är på ett inkassoförslag.
C - Fakturan är sänd till inkasso.
D - Avslutad.
I - Betalningsuppdraget är avräknat (betalt).
T - Avbruten. Inkassoföretaget har inte lyckats
driva in fordringen.
W - Manuellt bokförd som kundförlust.
Kund- och fakturainformation från Agresso
Fält
Förklaring
Värdeförekomster
int_status
Räntestatus
T.ex:
N - Normal (ej räntebelastad).
C - Spärrad (ska inte ränteberäknas.).
R - Är under ränteberäkning.
F - Räntebelastad i efterskott, ej bokförd.
I - Räntebelastad i efterskott och bokförd i
huvudbok.
A - Räntebelastad i förskott
int_date
Räntedatum
pay_method
Betalningsmetod
T.ex:
IP - Interpay
AG - Autogiro
IN - Internfakturering
rem_level
Påminnelsenivå
1 - påminnelse 1
2 - påminnelse 2
3 - påminnelse 3
I - inkasso
remind_date
Påminnelsedatum

similar documents