MINERÁLNÍ VÝ*IVA ROSTLIN - Letohradské soukromé gymnázium

Report
Výuková centra
Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
VÝŽIVA
= procesy příjmu, vedení a využití
minerálních živin
- některé živiny mohou být
přijímány nadzemními orgány
(např. listy) = mimokořenová výživa
rostlin
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
MINERÁLNÍ VÝŽIVA
- hlavní zdroj živin = půda
- transport ke kořenům zajišťuje
půdní roztok
- hmotnost živého rostlinného
materiálu tvoří BIOMASU
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Význam biogenních prvků :
nezbytné pro výkon všech životních funkcí rostliny
UHLÍK- C
-základní stavební prvek
-všech živých organismů
-hlavní zdroj :
oxid uhličitý CO2
-tvoří 45% sušiny
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
VODÍK - H
-přijímán z vody - H2O
-slouží nejen jako stavební
prvek, ale je také důležitý pro
energetický metabolismus
rostliny
-tvoří 6,5% sušiny
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
KYSLÍK - O
• přijímán z ovzduší
- hlavní význam pro dýchání
-tvoří 42% sušiny
•
-organické sloučeniny přijímají hlavně kyslík
uvolněný štěpením molekul vody
DUSÍK – N
• -nezbytný pro růst sušiny
-při jeho nedostatku začínají rostliny žloutnout
-tvoří 78% atmosféry
-na sebe ho jsou schopny vázat pouze některé
sinice či bakterie –
nejúčinnější jsou hlízkovité
bakterie
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Fotografie
nedostatku
dusíku u
brambor
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
FOSFOR P
-zdrojem je H2PO4
-tvoří 1% sušiny
-při jeho nedostatku má rostlina
malé listy a málo kvete
-při nadbytku předčasně
dozrávají plody
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Fotografie – nedostatek fosforu u
brambor
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
DRASLÍK K
-nedostatek se projevuje snížením
intenzity fotosyntézy, blednutím a
poleháváním rostlin
-význam : zvyšuje odolnost proti
nízkým teplotám a suchu, důležitý
při otvírání a zavírání průduchů
-je přijímán ve formě rozpustných
solí
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
SÍRA S
-rostlina síru potřebuje velice
málo, více koncentrované
sloučeniny síry mohou být velmi
škodlivé
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
HOŘČÍK Mg
-je nezbytný při fotosyntéze,
dýchání, syntéze nukleových
kyselin, bílkovin a mnohých
dalších procesech, důležitý pro
tvorbu chlorofylu
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
VÁPNÍK Ca
-tvoří významnou část
buněčných membrán
-neutralizuje toxické organické
kyseliny vznikající v rostlině
-ovlivňuje aktivitu enzymů,
dělení buněk
-hromadí se ve starých pletivech
při nedostatku se zpomaluje růst
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s
kořenů i rostliny
.
ŽELEZO Fe
-má katalickou funkci
-nejvíce obsažen v chloroplastech
-nedostatek železa vede ke snížení
intenzity dýchání i fotosyntézy, ke
žloutnutí listů ( chloróze) a k
rychlému opadu listů
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
• Bor – B
• Nedostatek působí odumírání vzrostlých
vrcholů, u cukrovky způsobuje srdéčkovou
hnilobu
• Mangan – Mn
• Pro tvorbu chlorofylu, nedostatek působí
šedou pruhovitost některých obilnin
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
HNOJIVA
- používají se pro zlepšení kvality
výživy kulturních rostlin
Dělíme na:
statková - přirozená
průmyslová - umělá
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
STATKOVÁ hnojiva- význam pro tvorbu
humusu
-hnůj, močůvka, kompost, kejda
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
PRŮMYSLOVÁ hnojiva – ve
formě práškové, granulované,
kapalné
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
PRŮMYSLOVÁ hnojiva
-dusíkatá (amoniak, močovina,
síran amonný)
-fosforečná (superfosfát)
-draselná
- vápenatá (pálené vápno,mletý
vápenec )
-kombinovaná
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Příjem minerálních látek:
-z půdy
-ze vzduchu a aerosolů listy (mimokořenová
výživa)
-ze živných roztoků (hydroponie)
Minerální výživa je v půdě v těchto formách:
- vázaná (horniny, nerosty) – okamžitě
nevyužitelná
- výměnná – půdní koloidy (humus)
s elektrostaticky navázanými ionty
- rozpustná – půdní roztoky, k okamžitému
použitísoukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské
Příjem:
- pasivní: - jako pasivní příjem vody bez nároků
na energii
- aktivní: - přenos iontů do buněk přes
cytoplazmatickou membránou za účastí
přenašečů a energie
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Organické látky v rostlině:
a/ cukry (sacharidy):
-monosacharidy (glukóza,fruktóza)
-oligosacharidy (sacharóza)
- polysacharidy: - zásobní (škrob, inulin)
- stavební (celulóza, inulin
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
b/ bílkoviny (proteiny):- stavební
- regulační
- zásobní (jen obilniny,
luštěniny)
c/ nukleové kyseliny: DNA, RNA – dědičnost
d/ tuky (lipidy) a příbuzné látky: zásobní
stavební (složené lipidy)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
e/ barviva: - fotosyntetická funkce
- lákání opylovačů a rozšíření semen
- lipofilní buňky (v plastidech):
chlorofyly (zelené)
karoteny (oranž., červené)
xantofyly (žluté)
hydrofilní buňky (ve vakuolách):
antokyany (červené až modré podle pH
flavony (žluté)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
• f/ alkaloidy a glykosidy: ochrana před
býložravci a speciální funkce
• g/jiné: terpeny
•
třísloviny
•
silice
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Test
1. Co způsobuje nedostatek dusíku?
2. Rostlina má malé listy a málo
kvete – co jí chybí?
3. Základní dělení hnojiv.
4. Co je to BIOMASA?
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Odpovědi:
1.
2.
3.
4.
Rostliny žloutnou.
Fosfor.
Statková a průmyslová.
Hmotnost živého rostlinného
materiálu.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Výuková centra
Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

similar documents