vy_32_inovace_432_slova_příbuzná_stavba_slov

Report
Název
školy:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY,
HUSOVA 276, OKR LOUNY
Zkopíruj si logo EU do své práce
Anotace:
Autor:
Název:
Téma:
Číslo
projektu:
MGR. OLGA FILÍPKOVÁ
VY_32_INOVACE_432_SLOVA_PŘÍBUZNÁ_S
TAVBA_SLOV
Výklad – slova příbuzná, předpony, přípony, tvary
téhož slova tvořené koncovkami
CZ.1.07/1.4.00/21. 2975
Anotace
 Tato prezentace slouží k opakování a procvičení učiva v předmětu
český jazyk a literatura pro žáky v 5. ročníku.
 5. list- Opakují - co jsou slova příbuzná a kořen slova.
 6. list- Ukáží si, co je část předponová a příponová.
 7. list- Vyhledávají vhodné předpony a přípony k danému kořeni.
 8 . list- Seznamují se s případnou změnou v některých kořenech
slov.
 9.a 10. list- Doplňují y/i do slov – vyhledávají slova příbuzná.
 11. list- Určují, ke kterému slovu v rámečku jsou slova příbuzná.
 12. list- Opakují – předpony i přípony mohou být jedna nebo více.
 13. list- Opakují- tvary téhož slova mohou mít koncovku pádovou
nebo osobní.
 14. list- Rozlišují pádovou koncovku.
 15. a 16. list- Žáci si shrnou učivo.
Datum vytvoření:
4. 7. 2012
Klíčová slova:
slova příbuzná, kořen slova, předpona,
přípona, tvary téhož slova, koncovky pádové
a osobní
Slova příbuzná
Mají společnou část a jejich význam
spolu souvisí.
Společná část je kořen.
Některá slova mají jen kořen:
tok
les
býk
led
děd
hrad
 část předponová
prales, odtok, přítok
 část příponová
lesnický, ledový, vrhat
 část předponová i příponová
zalesnit, zavrhnout, zaledovat
Kolik slov příbuzných dokážete najít k danému
kořeni. Slova pište na papír.
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
V některých příbuzných slovech bývá kořen obměněn,
např.:
vrata – vrátka
dveře – dvířka
věž – vížka
střecha – stříška
Která slova nejsou příbuzná se slovem
Do příbuzných slov doplň „y“.
Do ostatních slov „i“.
Všechna slova napište.
obyčej?
ob_čejný
Y
i
b_č
ob_hat
í
ob_lit
í
neob_čejný
y
obl_čej
i
í
odb_hat
ob_čejně
y
i
ob_lí
Která slova nejsou příbuzná se slovem
Do příbuzných slov doplň „y“.
Do ostatních slov „i“.
Všechna slova napište.
bystrý ?
b_zon
i
zb_střit
y
y
B_strozraký
b_střina
y
b_tva
i
B_strouška
y
b_stře
y
B_střice
y
r_chlý
y
Se kterými slovy v rámečcích jsou slova příbuzná?
bil
tloukl
i hřebík
přib_l
přib_ly
y mi starosti
zb_l
y tu rohlík
hrnek se rozb_l
i
byl
Petr zb_l
i Marka
existoval,
pob_l
i nepřátele
nacházel se
i Mirku
Eva vyb_la
neb_l
y zde
hodiny odb_ly
i půlnoc
i Edovi
Jan nab_l
Předponovou část
může tvořit jedna
předpona - před/vedený
nebo více předpon - ne/před/vedený
Příponovou část
může tvořit jedna
přípona – slov/ník
nebo více přípon – výslov/n/ost
Tvary téhož slova
Příponová část slov může vedle přípony
zahrnovat i koncovku.
Koncovky pádové:
Koncovky osobní:
slov ník u
slov ník em
slov ník y
po stav ím
po stav íš
po stav íme
Vyhledej dvojice slov lišících se
pouze tvarovou koncovkou.
1.
2.
skokani výskok
skok skokan výskoku skoky
letka odlet odlety
odletí
letky
odletíme
3.
jezdím jízdenky odjezdu jezdíte jízdenka odjezd
4.
stroj
strojek strojník stroje strojníka strojky
Shrnutí:
Slovům, která mají společný kořen a jsou si blízká i
významem, říkáme příbuzná slova.
Část slova před kořenem se nazývá předpona.
Část slova za kořenem se nazývá přípona.
Předpona a přípona mění
nemění význam slova.
Část předponová může být tvořena jednou nebo více
předponami (nevyzpytatelný).
Část příponová může být tvořena jednou nebo
několika příponami nebo příponou a koncovkou.
Koncovky mohou být pádové nebo osobní.
Koncovky pádové: netopýr, netopýr/a, netopýr/em,
netopýr/ů
Koncovky osobní: let/ím, let/íš, let/íme, let/íte, let/í
Koncovky
mění - nemění
význam slova.
Použité zdroje:

similar documents