Prezentace z workshopů společnosti PeoplePoint

Report
PERSONÁLNÍ AGENTURA
Mgr. Jana Bittnerová
Mgr. Michaela Luňáčková
OSNOVA
• Jak si firmy vybírají zaměstnance
 postupy, metody,…
• Personální agentury
 co umí, jak fungují?
Metody získávání pracovníků
• social recruitment
• vlastní aktivita uchazečů
• doporučení stávajícího
zaměstnance
• služby personálních
agentur
• vývěsky
• spolupráce organizací
a vzdělávacích institucí
• trainee programy
• spolupráce s ÚP
• inzerce ve sdělovacích
prostředcích
• e-techniky (e-recruitment)
Přehled personálních agentur
Přehled personálních agentur
Přehled personálních agentur
http://ekonom.ihned.cz/c1-47371770personalky-v-licencni-dzungli
Služby personálních agentur
•
•
•
•
•
•
•
TH temporary help – dočasné zaměstnávání
PP permanent placement (headhunting)
recruitment support
payrolling
outplacement
Xpert testing
Assessment Centres
Srovnání služeb
členů APPS 2007-2011 (26 členů)
http://www.apps.cz/statistiky-APPS.html
Služby personálních agentur
Assessment centrum
• Co je to?
Nástroj pro hodnocení kandidátů nebo
zaměstnanců s ohledem na jejich dovednosti,
schopnosti, znalosti a předpoklady pro výkon.
 specifikované pozice – stávající x nové
 zjištění potřeby dalšího vzdělávání
Služby personálních agentur
• Assessment centrum může obsahovat:
případové studie, modelové situace, hraní rolí,
skupinové diskuse, prezentace, konstrukční
a kreativní úlohy
psychodiagnostické testování „na míru“
outdoorové aktivity
pohovory
Lanová centra
Služby personálních agentur
• Xpert testing
 role – Belbin
MBTI
Hoganovy testy
test zvířat
test barev
další typologie osobnostních znaků a vzorců
chování
alternativní metody
Personální poradenství
PeoplePoint s.r.o.
praxe/trainee programy
praxe/trainee programy
• http://www.staze.cz/
nabídka praxí, stáží, trainee a internship programů,
diplomových prací a pracovních příležitostí
• http://jobstarter.de/ německý program odborných
stáží financovaný ESF
• http://ec.europa.eu/euraxess
portál mobility vědeckých pracovníků Euraxess
(Researchers in Motion)
praxe/trainee programy
• http://www.naep.cz
národní agentura pro evropské vzdělávací programy
(mobilitní programy Comenius, Erasmus, Leonardo
da Vinci, Grundtvig,..)
• http://europa.eu/youth
evropský portál pro mládež (studium, práce,
dobrovolnictví, ...)
http://portal.mpsv.cz/eures
rozcestník pro zájemce o práci v EU (seznamy volných
pracovních míst po celé Evropě)
praxe/trainee programy
FREEMOVERS
• Pokud vám nevyhovuje nabídka zahraničních
studijních pobytů na vaší fakultě, máte možnost
zajistit si zahraniční stáž sami a požádat o grant coby
tzv. freemover.
• Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, které vám může udělit v rámci
transformačních a rozvojových programů stipendium
v maximální výši 10 000 korun na měsíc.
praxe/trainee programy
FREEMOVERS
• Podmínkou je stejně jako u spousty jiných
programů dokončený první rok řádného prezenčního
vysokoškolského studia v akreditovaném programu.
• Musíte však navíc prokázat potřebnou znalost jazyka,
ve kterém budete studovat.
• Vámi vybraná zahraniční škola a vaše domovská škola
musí mít mezi sebou uzavřenou smlouvu o přijímání
tzv. freemovers.
http://www.staze.cz/freemovers/
• rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU
(15.12.2004) o jednotném rámci Společenství
pro transparentnost kvalifikací
a kompetencí (Europass)
• 3/2005 Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy pověřilo
Národní ústav odborného vzdělávání zřízením
Národního centra Europass ČR
• jednotný celoevropský soubor dokladů
- vzdělání
- osobní kompetence
- jazykové dovednosti
- odborná kvalifikace
- pracovní zkušenosti
CÍL:
• usnadnit rychleji se uplatnit v novém prostředí
- mobilita
• pomoci najít si práci odpovídající kvalifikace
a odpovídajícím zkušenostem (včetně studia)
Europass tvoří pět dokumentů:
• Europass-životopis
• Europass-jazykový pas
• Europass-mobilita
• Europass-dodatek k diplomu
• Europass-dodatek k osvědčení
Metody získávání pracovníků
• social recruitment
• vlastní aktivita uchazečů
• doporučení stávajícího
zaměstnance
• služby personálních
agentur
• vývěsky
• spolupráce organizací
a vzdělávacích institucí
• trainee programy
• spolupráce s ÚP
• inzerce ve sdělovacích
prostředcích
• e-techniky
(e-recruitment)
E-recruitment
• vlastní www stránky – (Česká spořitelna +)
• na stránkách úřadů práce
• specializované servery
www.jobs.cz – www.prace.cz
www.monster.cz
www.profesia.cz
www.dobraprace.cz
www.easy-prace.cz
Metody získávání pracovníků
• social recruitment
• vlastní aktivita uchazečů
• doporučení stávajícího
zaměstnance
• služby personálních
agentur
• vývěsky
• spolupráce organizací
a vzdělávacích institucí
• trainee programy
• spolupráce s ÚP
• inzerce ve sdělovacích
prostředcích
• e-techniky (e-recruitment)
Význam sociálních sítí
“Big Three” social networks:
• Facebook • Twitter • LinkedIn
http://talent.linkedin.com/downloads/assets/BullhornReach_
2012ActivityReport.pdf
http://recruiting.jobvite.com/company/press-releases/2012/jobvite-social-recruiting-survey-
Konference, veletrhy
• 30. 10. - 2. 11. Gaudeamus Brno, Výstaviště
• 7. 11. Job Challenge Brno, Výstaviště
• 7. - 8. 12. ProJob: Učeň, středoškolák,
vysokoškolák, Ostrava, Černá louka
• 14. – 15.3.2012 JOB EXPO – 3.ročník mezinárodního
veletrhu pracovních příležitostí
• 6.3.2013 Veletrh iKariera ČVUT 2013
• 20.03.2013 Veletrh pracovních příležitostí ZČU Plzeň 2013
S čím pracovat z pozice
budoucí personalista?
Dokumenty charakterizující
uchazeče
•
•
•
•
•
motivační dopis - žádost o místo
životopis
reference - z minulosti
ukázky - prací/projektů
certifikáty
Formální a logická struktura
životopisu
• Curriculum Vitae (CV) nebo Résumé (R)
• První VIZITKA o našich kvalitách
„Není až tak důležité co do životopisu vědomě
napíši, ale co v něm tzv. čtou TI, jimž je určen.“
Životopis by měl mít
vhodnou strukturu
obsahovat pravdivé, úplné a konkrétní
informace
základní podmínka,některá
data je nutné dokladovat
atraktivní vzhled
Životopis by měl mít
1. uvedení plného jména,
příjmení, titulu
2. podstatné: další osobní
údaje – datum narození
(věk) a rodinný stav,
adresa bydliště (trvalý
pobyt), telefonické
spojení, e-mailová
adresa (formální!),
vlastní autentická
adresa, internetové
stránky – soukromé (IT)
vypoví o vlastním
sebevědomí uchazeče
informace o kvalitě zázemí
vyhnutí následným
nedorozuměním (jejich
případným opomenutím
naopak podnítíme
podezření, že se něco
snažíme zatajit!)
Životopis by měl mít
3. průběh školního
vzdělání
4. úspěšně dokončený
vzdělávací proces,
kurz (jazykový) nebo
výcvik + časový úsek
5. dosavadní
absolvování praxe
nezahazujme tak své šance!
může svědčit o vyhraněném
zájmu kandidáta
dovednosti nebo znalosti
mohou být předpokladem
pro další smysluplné jednání
řaďme údaje v posloupnosti
a návaznosti za sebou
od posledního zaměstnání
Je rozdíl mezi dovednostmi a
znalostmi
?
Je rozdíl mezi dovednostmi a
znalostmi
Znalost
 teoretická základna získaná většinou
různými druhy studia
Dovednost
 efektivní/praktické používání znalostí
v běžném pracovním životě
Znalost/dovednost nebo o co
tady vlastně jde?
schopnost asertivního chování, kreativita
nebo osobnost týmového hráče
?
Soft skills – měkké dovednosti
Schopnost asertivního chování, kreativita
nebo osobnost týmového hráče – tzv. „soft
skills“
 dovedností, které se na současném trhu
práce staly velmi žádaným artiklem
tyto, na jedné straně těžce měřitelné,
na druhé straně vysoce oceňované schopnosti,
se stávají součástí znalostního portfolia
každého úspěšného zaměstnance
Soft skills – měkké dovednosti
vycházejí především z osobnostních
a charakterových vlastností každého z nás
do určité míry jsou nám tak tyto schopnosti
naděleny do vínku
 dobrá zpráva - na jejich osvojení a rozvíjení
může každý z nás pracovat
Soft skills – měkké dovednosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Analytické myšlení
Komplexní myšlení
Komunikativnost
Koncepční myšlení
Kontakty
Kreativita
Kritičnost
Myslet podnikatelsky
Ochota riskovat
Organizační
schopnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Otevřenost
Pracovitost
Řešení konfliktů
Sebereflexe
Sociální empatie
Spolupráce
Strukturální myšlení
Týmová práce
Výkonnost
Životopis by měl mít
3. průběh školního
vzdělání
4. úspěšně dokončený
vzdělávací proces,
kurz (jazykový) nebo
výcvik + časový úsek
5. dosavadní
absolvování praxe
nezahazujme tak své šance!
může svědčit o vyhraněném
zájmu kandidáta
dovednosti nebo znalosti
mohou být předpokladem
pro další smysluplné jednání
řaďme údaje v posloupnosti
a návaznosti za sebou
od posledního zaměstnání
Obsah a úprava CV
 informace sestaveny v logických celcích –
heslovitý/stručný obsah
 přednastavené typy životopisů – šablony
(univerzální, nápadná, věcná a nikterak příliš
exhibující
 http://europass.cedefop.europa.eu/
 grafická úprava - výmluvné svědectví
o osobě pisatele
Motivační dopis
• Obsahovat by měl především:
 název, adresa zaměstnavatele a kontaktní
osoba
 název pozice, místo a datum kde byl inzerát
zveřejněn
 telefony či jiné spojení, na kterých si přejete
být kontaktováni, podpis a datum
 popište své schopnosti, které se k vybrané
pozici vztahují
Motivační dopis
• závěrečná věta :
 by měla poděkovat za čas věnovaný Vašemu
dopisu a také přání, setkat se s personalistou
na pohovoru, abyste měli možnost se mu
představit osobně
• pamatujte na to!!!
motivační dopis je oficiálním dokumentem
a má závaznou strukturu
Motivační dopis
• Slovní spojení, která můžete použít:
 ...z předchozího zaměstnání mám zkušenosti... / ...
mám zkušenosti v oblasti... /
 ... během studia jsem vykonával(a) praxi...
 ...ovládám/mezi mé kompetence spadá (např. jazyky,
atd.)...
 ...mezi mé povahové vlastnosti patří... / ...mezi mé
silné stránky patří...
 ...mými hlavními přednostmi jsou...
 ...zajímám se o práci... / ...nabídka Vaší společnosti mě
zaujala proto, že...
Motivační dopis
 ...zajímám se o práci... / ...nabídka Vaší společnosti
mě zaujala proto, že...
 ...rád(a) bych své schopnosti využil(a) ve prospěch
Vaší společnosti .../ ...věřím, že bych pro Vás byl(a)
přínosem, protože...
 v případě Vás můj profesní životopis a mé schopnosti
zaujaly, rád(a) Vám o sobě poskytnu doplňující
informace na osobním pohovoru.
 děkuji za posouzení mé žádosti a přeji Vám příjemný
den
Předání nabídky
 zhodnoťte objektivně své možnosti pro danou práci
v klíčových oblastech:
• schopnosti, relevantní zkušenosti, kvalifikace
(jazyk), dosavadní praxe, osobnost…
 předání nabídky :
• elektronicky – je vhodné žádat o potvrzení
o přečtení ?
• poštou
• osobně - naprosto nevhodné?
Předání nabídky
 vždy si ponechejte jednu kopii – přesně víme, kdy
a kam jsme reagovali a co jsme na sebe prozradili
 zpětná vazba z Vaší strany – aktivní uchazeč
Co následuje, jak pracujeme?
• primární třídění - rychlá selekce na základě
kritérií/zamítnutí nevhodných uchazečů
• telefonické interview – první kolo předvýběru
• osobní /kompetenční pohovor
• prověření referencí
• doporučení klientovi/zamítnutí
• osobní pohovor ve společnosti
• zamítnutí klientem/další kolo výběrového řízení
(testování, diagnostika)
• zamítnutí/přijetí
Gratulujeme, pozvali jsme Vás
na přijímací pohovor
• Určitá jistota pro Vás:
 Něčím jste nás zaujal/a, něčím se vyčleňujete z davu!
 Nepozveme si někoho, o kom si myslíme, že by danou
práci nemohl vykonávat!
• Věděli jste?
 Tazatelé předpokládají, že během celého pohovoru
budou mluvit jen 20-30% času. Očekávají, že Vy
budete mluvit zbývajících 70-80% doby pohovoru.
Jak se připravit - rady
personalistů
stanovte si cíl
pro každou pozici zvlášť
prostudujte si informace o firmě, do které
chcete jít pracovat, popř. informace o pozici,
na kterou se hlásíte
vynaložíte úsilí pro
získání dané práce, máte zájem o firmu,
projevili jste nadšení
• pozice firmy na trhu práce, největší
konkurenti, trendy v odvětví atd. …
• nečekejte, až se zeptají co víte o firmě,
hledejte příležitost
Praktické rady
připravte si vlastní argumenty
propojujte
je s požadavky na pozici a vaší praxí, uvádějte
konkrétní/hmatatelné a prokazatelné
zkušenosti
buďte připraveni na pohovor, buďte přirození
přijďte včas
První dojem
• Trvá 2-4 minuty - „nedostanete druhou šanci udělat
první dojem“.
• Názory můžete ovlivnit:
 před pohovorem – dobře napsaný průvodní dopis,
reakce /odpověď na pozvaný pohovor a ujištění,
že se na setkání těšíte
 stylem svého oblečení – elegantní a přiměřené
oblečení dle firemní kultury
 způsobem pozdravu – pevný stisk ruky, oční kontakt,
úsměv, vhodná fráze („dobrý den, těší mě“),
usaďte se až po vyzvání
 pamatujete si jména
Nebuďte nervózní
• Pokud významným způsobem neovlivní nervozita
průběh pohovoru, nejedná se o problém:
 jestliže je uchazeč nervózní, je na personalistovi,
aby ho uklidnil („ice brake“, navození pocitu důvěry,
zájmu o uchazeče a pocit pohody)
 kandidáti mají obvykle o získání práce zájem,
jinak by nebyli nervózní
 přiznejte nervozitu a buďte upřímní, zasmějte
se sami sobě
 udržujte oční kontakt!
?
• Seřaďte kvality, které Vás mohou na pohovoru
ovlivnit - podle důležitosti:
 Vaše zkušenosti
 Vaše zkušenosti a reference
 Entuziasmus, který máte vůči firmě a místu
 Kvalifikace pro danou pozici
 Vaše osobnost, jak se prezentuje na pohovoru
?
• Seřaďte kvality, které Vás mohou na pohovoru
ovlivnit - podle důležitosti:
1.
2.
3.
4.
5.
Vaše osobnost, jak se prezentuje na pohovoru
Vaše zkušenosti
Kvalifikace pro danou pozici
Vaše zkušenosti a reference
Entuziasmus, který máte vůči firmě a místu
Neverbální komunikace v
personální praxi
 více než 90% informací předáváme neverbální
komunikací - chůze, postoj/posed, gesta či výraz
tváře - prozradí mnohem více než slova,
jde o nevědomou úroveň
• Především se jedná o:
 zrak: řeč očí a pohledů
 hmat: doteky (podání ruky)
 autokontakty: je to neuvědomělý, většinou velmi
rychlý dotek vlastního těla
Jednoduchá rada jak usnadnit
kontakt
 lidé obvykle rádi slyší své jméno a titulovaní zase své
tituly (Buďme si jistí, že jméno ani titul nespleteme!)
 dobrý posluchač = dobrý personalista (umocnění tzv.
hm - efektem, podpůrná slovíčka, opakováním slov,
pokývnutí hlavou)
 neverbální kouzlo/umění, talent posluchačů: jemně
napodobovat ty, s nimž jsme právě v kontaktu =
zrcadlení
Struktura pohovoru
po krátkém úvodním dialogu - obecné otázky,
shodné pro Všechny uchazeče
otázky vyplívající z Vaší žádosti
informace o firmě a nabízené pracovní pozici
prostor pro dotazy
Styl pohovoru - odpovídejte
pozitivně
 cílem je: správné odpovědi v pozitivním tónu zapůsobit na personalistu pozitivně - vzbudit dojem
sebejistých, schopných a čestných lidí, zůstat klidní –
nedostat se do defenzivy
 nemluvte z cesty (cca 2 min – odpověď) , vyhýbejte
se jednoslovným odpovědím, i když si personalista jen
něco ujasňuje
 používejte příklady - svých výsledků, naplněných
výzev a úspěchů
 pamatujte si popis práce – odpovídejte v souvislosti s
nabízenou prací
Styl pohovoru - odpovídejte
pozitivně
 dopřejte si pauzu – potřebujete - li ji na rozmyšlení
 odpovídat srozumitelně a bez mumlání – díky vhodné
řeči těla a kontaktu očí budete vypadat přirozeně
 nepřerušujte personalistu, i když on přerušuje Vás,
pouze k vyjasnění položeného dotazu
 používejte tón jako personalista
 neptejte se na plat – bude prostor toto téma
prodiskutovat
Názor personalistů
SPRÁVNĚ
ŠPATNĚ
 odpovídejte pouze na
otázky, které Vám byly
položeny
 nepodávejte nerelevantní
informace
 odpovídejte stručně,
soustřeďte se na fakta, ne
na názory
 mluvte jasně, sebejistě,
nenechte se zastrašit
 soustřeďte se, abyste byli
pozitivní
 neposloucháte otázky
 snažíte se být příliš chytří
 lžete, předstíráte nebo
odpovídáte vyhýbavě
 máte špatnou náladu, jste
znechucení, panikaříte,
podléháte náladě
 kritizujete –
zaměstnavatele, okolí
atd….
Otázky tzv. na tělo - „ o Vás“
 řekněte mi něco o sobě
 co Vám nejméně vyhovuje
v současné práci
 s jakou nejtěžší výzvou jste
se v práci setkali
 proč odcházíte ze své
současné práce
 jaký je/byl Váš současný
nadřízený
 co víte o naší firmě
 co očekáváte od nabízené
práce
 jakým vy můžete být
přínosem
 jak dlouho zamýšlíte zůstat
v naší firmě
 jaké jsou Vaše nejsilnější
stránky
 jak by Vás popsal Váš
nadřízený/ podřízený /
kolegové/přátelé
 kde se vidíte za…let
 jaké máte zájmy/sportujete
Otázky tzv. na tělo - „ o Vás“
 jaké knihy čtete, která Vás
naposledy zaujala
 jaké jsou Vaše slabé stránky
 proč vy jste ten správný
kandidát
 jak přistupujete k typickým
projektům
 jste kreativní
 jak pracujete ve stresu
 co o Vás říká nadřízený
 co máte na práci nejméně
rádi
 co vás motivuje
 máte problém poslouchat
něčí příkazy
 jak se vyrovnáváte s kritikou
 máte rád rutinní úkoly
 jaký je Váš styl řízení
 jste dobrým manažerem
 jste přirozeným vůdcem
 jak pracujete v týmu
Otázky tzv. na tělo - „ o Vaší
kariéře“
 proč pracujete tak
dlouho/tak krátkou dobu u
svého současného
zaměstnavatele
 připadáte mi jako fluktuant
 proč jste si až do dnešní
doby místo nenašel
 jakých největších úspěchů
jste dosáhl ve svém
současném (nebo
posledním) zaměstnání
 kdybyste mohl/a začít
od začátku, které
rozhodnutí ve své kariéře
byste změnil
 považujete svoji dosavadní
kariéru za úspěšnou
 kdy očekáváte povýšení
Otázky tzv. na tělo - „ ohledně
nabízené práce“
 jak jste mohl/a přijít na
tento pohovor, když jste
zaměstnán/a
 jak nabízená práce zapadá
do Vašeho kariérního plánu
 co Vás na této práci oslovilo
nejméně
 oslovil/a jste nějakou jinou
firmu
 ve kterých firmách a o jaké
pozice jste se ucházel/a
 jak dlouho by Vám trvalo,
přispět naší firmě něčím
užitečným
 vaše kvalifikace může být
vzhledem k nabízené práci
vyšší
 jaké si myslíte, že jsou hlavní
trendy v tomto odvětví
Otázky tzv. na tělo - „vyzývající
Vás k sebekritice a negaci“
 popište situaci, kterou byste mohl/a dnes řešit lépe
 popište situaci, kdy byla kritizována Vaše práce
 jaké jsou největší slabosti Vašeho současného
nadřízeného
 jak byste ohodnotil svou současnou firmu
 s jakými lidmi se Vám špatně spolupracuje
Otázky tzv. na tělo - „ohledně
platu“
jakou si myslíte, že máte cenu
jaký je Váš současný plat
jaký očekáváte plat
Otázky tzv. na tělo „ neočekávané“
prodejte mi prosím toto pero
řekněte mi nějaký příběh o sobě
co si myslíte o privatizaci (globálním
oteplování, situaci v Iráku….nebo o čemkoliv
jiném)
kolik je 4x16
Vaše otázky
 proč se uvolnilo toto místo
 pracovníka na vyšší pozice hledáte raději mezi interními
nebo externími pracovníky
 jaké možnosti budu mít u Vás k získání další kvalifikace
nebo dalších zkušeností
 jaký je rozhodující cíl pro nabízenou pracovní pozici
v nejbližších šesti měsících
 jestliže mi danou práci nabídnete, kde mě vidíte za pět let
 kde chce být firma za pět let
 máte nějaké výhrady pokud jde o mé schopnosti pro
nabízenou pozici
 kdy mohu čekat, že se mi ozvete
Úloha personalisty
 je velice obtížná – dobře zvažte zda jste ten správný
typ - personální agentura X společnost
 multitasking - empatie – vcítění se do kandidáta,
sociální typ, komunikativnost, vnímavost, postřeh,
rychlost, kreativita, logika
 umění vzbudit důvěru
 role nezaujatého pozorovatele
 příjemné vystupování v každé situaci – setkání
s různými typy kandidátů
Děkujeme za pozornost
Jana Bittnerová
[email protected]
Michaela Luňáčková
[email protected]
Přejeme hodně kariérních úspěchů !!!
Seznam literatury
•
•
•
•
Armstrong, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: 2007
Clegg, B. Vedení pohovoru. Brno: 2005
Čakrt, M. Typologie osobnosti pro manažery. Praha: 2008
Hodgson, S. Nejlepší odpovědi na 300 nejčastějších otázek
u přijímacího pohovoru. Praha: 2007
• Matějka, M., Vidlař,P. Vše o přijímacím pohovoru. Praha: 2007
• Ros, J. Přijímací pohovor. Praha:2007

similar documents