Vedecký projekt

Report
Postoje sporiteľov k dôchodkom z II.
piliera
Výsledky reprezentatívneho prieskumu (IHP a SAV)
Vladimír Baláž, Prognostický ústav SAV
Tri skupiny sporiteľov
1. Našetrí primálo v prvom i druhom pilieri
2. Našetrí dosť na dôchodok v prvom pilieri, ale nie v druhom (menej ako €1860).
3. Našetrí dosť na dôchodok v prvom pilieri aj na anuitu z druhého piliera.
(Malé) úspory skupiny 1 sa presunú do Sociálnej poisťovne. Ľudia v skupine 3 si kúpia anuitu. Čo
s ľuďmi v skupine 2?
Predstavte si situáciu, že ste boli dlhšie nezamestnaný/-á, a preto ste si v druhom pilieri nasporili iba nízku
celkovú sumu, napr. 1860 eur, z čoho by Vám vychádzal doživotný mesačný dôchodok z druhého piliera
okolo 10 eur. Aký spôsob výplaty tejto sumy by ste uprednostnili?
1= Vyplatiť celú sumu 1 860 eur jednorazovo
2= Vyplácať doživotný mesačný dôchodok okolo 10 eur
3= Vyplácať doživotne raz za štvrťrok okolo 30 eur
4= Vyplácať doživotne raz za rok sumu okolo 120 eur
65,2
9,4
12,3
13,0
Predstavte si, že pri odchode do dôchodku Váš dôchodok z prvého piliera (teda Sociálnej poisťovne) bude v
dostatočnej výške, čiže nebudete odkázaný/-á na pomoc od štátu. Zároveň máte v druhom pilieri pri odchode
do dôchodku nasporenú sumu okolo 1 800 eur, z ktorej Vám bude vychádzať doživotný dôchodok z druhého
piliera okolo 10 eur mesačne. Ktorú z nasledujúcich možností vyplácania dôchodku z druhého piliera by ste
si v tomto prípade vybrali?
1= Dôchodok z druhého piliera vyplácaný mesačne zo životnej poisťovne, tzv. doživotná renta (každý
mesiac okolo 10 eur)
2= Vyplatenie nasporenej sumy jednorázovo alebo maximálne v troch splátkach z dôchodkovej
správcovskej spoločnosti (napr. pri sume 1.800 – 3 splátky po 600 eur)
3= Dôchodok vyplácaný len zo Sociálnej poisťovne s tým, že Vami nasporená suma z druhého piliera by
sa previedla do Sociálnej poisťovne, ktorá by o to navýšila výšku Vášho dôchodku z prvého piliera.
13,4
63,0
23,3
Peniaze na ruku a čím skorej!
Nie celkom rozumieme princípom dlhodobého sporenia
Pri odchode do dôchodku Vám bude dôchodok
vyplácaný z prvého a zároveň aj z druhého
piliera. V prípade, že Váš dôchodok z prvého
piliera bude v dostatočnej výške pre uspokojenie
Vašich potrieb, pre ktorú z nasledujúcich
možností by ste sa rozhodli?
100%
90%
neskôr,
kvôli
dedeniu
11
100
90
neskôr,
kvoli
zhodnot
eniu, 26
80%
70%
60%
Povinná doba sporenia v druhom pilieri je v súčasnosti
10 rokov. Ak by sa predĺžila z 10 na 15 rokov a Vy by
ste museli ďalších 5 rokov platiť odvody a až potom
by Vám vznikol nárok na dôchodok z druhého piliera,
súhlasili by ste s týmto predĺžením alebo nie?“
80
70
60
50
50%
40%
hneď
63
30%
40
30
20%
20
10%
10
0%
áno
33
3
0
nie
67
Nerozumieme efektom inflácie a valorizácie
Akú formu vyplácania mesačnej sumy
dôchodku z druhého piliera by ste si
vybrali?
100
Ktorý spôsob určenia výšky mesačného
dôchodku z druhého piliera by ste si
vybrali? Celková suma, ktorá by Vám
bola vyplatená, by bola vo všetkých troch
možnostiach rovnaká.
100
najpr
nižšia,
no stále
rastúca
suma
37.2
90
80
70
60
50
konštat
ná suma
každý
mesiac
62.8
40
30
20
90
80
70
60
50
40
30
20
10
10
0
0
4
Klesajúc
a suma,
5,5
Rastúca
suma,
mierne
vyššia
každý
rok
49,7
Každý
mesiac
rovnaká
suma
44.8
Záujem o spoločné (partnerské) anuity
Chcete, aby váš dôchodok z
druhého piliera zahŕňal aj
pozostalostný dôchodok v prípade
Vašej smrti pre manžela/manželku
alebo deti?
Myslíte si, že dôchodok Vášho
manžela/manželky z druhého piliera by
mal automaticky obsahovať aj
pozostalostný dôchodok pre Vás alebo
Vaše deti v prípade, že Váš
manžel/manželka zomrie?
100%
100%
netýka
sa
12.8
nie
19.1
90%
80%
70%
90%
80%
70%
Chcete, aby Váš dôchodok z
druhého piliera automaticky
zahŕňal aj pozostalostný
dôchodok pre nezaopatrené
deti?
100%
netýk
a sa
27
nie
12.1
90%
80%
70%
60%
60%
50%
50%
50%
40%
40%
40%
áno
68.1
30%
30%
áno
60
60%
30%
20%
20%
20%
10%
10%
10%
0%
0%
0%
5
netýk
a sa
38.1
nie
13.9
áno
48
Koľko by sme zaplatili za spoločné anuity?
Predstavte si, že môžete určiť, že časť vášho dôchodku z druhého piliera nebudete mať vyplácanú, ale
bude sa odkladať a zhodnocovať a z tejto odloženej sumy bude dostávať Váš manžel/manželka alebo
deti pozostalostný dôchodok po Vašej smrti. Akej časti svojho dôchodku z druhého piliera by ste sa v
takom prípade vzdali?
nič
33.3
35
desatiny
31.4
30
25
netýka sa
12,3
tretiny
16.2
20
polovice a viac
6.7
15
10
5
0
6
Kto by mal poradiť pri výbere anuitnej spoločnosti?
V dobe, keď dovŕšite dôchodkový vek a budete mať nasporenú dostatočnú sumu, si budete
musieť vybrať niektorú z licencovaných spoločností, ktorá Vám bude dôchodok z druhého
piliera doživotne vyplácať. Ako by ste chceli pri výbere postupovať?
pôvodná DSS
47.9
50
45
40
35
30
25
licencovaný
odborník
16.1
20
15
10
5
0
7
vyberie si sám
18.4
špecializovaná št.
inštitúcia
komerčné
6.2
poisťovne
10.6
Zhrnutie: predbežné výsledky
1. Okamžitá verzus odložená výplata
Ľudia vo veľkej väčšine preferujú peniaze na ruku pred peniazmi v budúcnosti (napr. doživotnej
anuity). Tento spôsob výplaty úspor má zmysel, ak si sporiteľ nenasporil dosť prostriedkov na
anuitu. V opačnom prípade je kontraproduktívny. Pri kúpe anuity v minimálnej hodnote hrozí,
že sa časť majiteľov anuít po istom čase môže dostať do sociálnej núdze (napr. ak sa anuita
nebude dostatočne valorizovať). Cca 1/3 chce sporiť v druhom pilieri aj po odchode do
dôchodku.
2. Indexácia anuít
Len asi polovica sporiteľov chápe, že pri konštantnej mesačnej anuite sa jej hodnota časom
zmaže pod vplyvom inflácie.
3. Partnerské resp. spoločné anuity.
Vo svete sú obľúbené a zdá sa, že budú aj u nás. Chce ich cca 2/3 ľudí. Asi tretina by sa vzdala
10% nasporenej sumy a ďalšia tretina by sa vzdala viac ako 33% úspor v prospech spoločnej
anuity.
4. Kto má radiť pri výbere anuity?
Najviac ľudí preferuje DSS, v ktorej si predtým sporili.
Závery:
•
Treba pripraviť informačnú a vzdelávaciu kampaň pre budúcich majiteľov anuít.
•
Kampaň by mala vysvetliť podstatu anuít a dôležitosť premeny úspor na doživotné dôchodky
8

similar documents