Teorie_her

Report
Aneb krátký exkurz do teorie her
17x24
3
 Daniel Kahneman
 Dva systémy
rozhodování
 Systém 1: automatický,
intuitivní, rychlý
 Systém 2: záměrný,
vědomý, pomalý
 Nabízející: Dělí 100 Kč
na dva jakékoliv díly, dle
svého uvážení.
 Reagující: Buď souhlasí
s dělením a částka je
takto rozdělena nebo
odmítne a nikdo
nedostane nic.
 Racionální nabídka by byla 99 Kč pro mne a 1 Kč pro
tebe.
 1 Kč je víc než 0 Kč. Je racionální akceptovat.
 Ale lidé nejednají racionálně. Do hry vstupují emoce.
Nástroj, který nám pomáhá, abychom nebyli (takto)
vykořisťování.
Emoce jsou důležitým aspektem interakcí. Nabídek a reakcí na ně.
6
Aneb „Teorie interaktivního rozhodování“
 Disciplína aplikované matematiky
 Analýza konfliktních rozhodovacích situací – střetu zájmů
 Situací, kdy výsledek závisí ještě na rozhodnutí dalších lidí
 Hledání nejlepší strategie pro konkrétní účastníky
konfliktu
 Účastníci mají možnost rozhodování, berou v potaz akce
ostatních, jednají racionálně
Předpoklady, na kterých leží teorie racionálního rozhodování, zde
nerozebíráme. Musíme však zmínit, že tyto předpoklady jsou pod
stálým útokem experimentálních psychologů, kteří trvale ukazují na
výrazné limity jejich použitelnosti. – Osbourne, Rubinstein, 2004
 Základy – 1928 John von Neumann
(matematik)
 „Každá maticová hra má řešení v ryzích
nebo smíšených strategiích.“
 John Nash – 1950 – definice rovnováhy
 a v roce 1994 Nobelova cena za ekonomii
 Rozmach po aplikaci v evoluční biologii
(J.M. Smith & G. R. Price – 1973)
 Teorie funguje tím lépe, čím méně je
vyvinutá schopnost organismu přemýšlet.
Ve společenských vědách je předpoklad
racionálnosti hráčů ošidný.
 Hra = každá konfliktová (rozhodovací) situace
 Klasifikace her podle informace
 S úplnou informací (všichni hráči jsou informování o tazích svých a
spoluhráčů)
 S neúplnou informací
 Podle množství tahů
 S jedním tahem
 S více tahy (často transformované ze hry s jedním tahem)
 Podle formy výplat (výhry)
 S nulovým součtem (součet výplat hráčů je nula, Win-Lose)
 S nenulovým součtem (Win-Win, Lose-Lose)
 Podle formy spolupráce
 Hry neantagonistické – protihráč nepoužívá záměrně žádnou strategii
aby vyhrál, jsou to tzv. hry proti přírodě
 Hry antagonistické – protivník záměrně používá takové strategie, aby
minimalizoval svou prohru a maximalizoval svou výhru
 Smyslem teorie her je hledat optimální strategie v
daném uspořádání konfliktu.
 NASHOVA ROVNOVÁHA = Pokud žádný z hráčů
nemůže zvýšit svůj zisk tím, že změní jednostranně (tj.
ostatní nezmění) svou strategii, je hra v Nashově
rovnovážném bodě.
 Zadání: Vy a tři přátelé jste v baru a snažíte se někoho




sbalit. Najednou vejde blondýnka a čtyři brunetky. Jaká
bude vaše strategie?
Pravidla: Pokud s blondýnou promluví víc jak jeden,
tak se odtáhne a nepůjde s nikým. Pak už bude také
pozdě mluvit s brunetkou, protože ta nechce být druhá.
Film: Nash navrhl kopperovat. Každý osloví brunetku.
Ale co blondýnka?
Equilibrium: Je stav, který už se nedá
zlepšit. Ale možná si Nash plánoval
nechat blondýnku pro sebe…
Aneb trochu z praxe…
 Dva podezřelí byli lapeni policií. Policie nemá dost důkazů
k usvědčení, takže podezřelé rozdělila a nabízí jim stejnou
dohodu. Pokud bude jeden z nich svědčit pro žalobu
(„bonzne to“) a druhý zůstane zticha, tak bonzák bude
volný a druhý komplic si odsedí 12 let. Pokud oba zůstanou
zticha, oba si odsedí jeden rok za drobný zločin, který jim
jsou schopni dokázat. Pokud se bonznou oba navzájem,
půjdou oba sedět na tři roky.
 ÚKOL: S nikým nekomunikujte a na papír napište, zda
bonznete svého komplice nebo budete mlčet.
 Klasický problém „nespolupráce“ i v situaci, kdy by se
vyplatila.
 POLITIKA: Závody ve zbrojení – možnost dalších a dalších
investic do armády nebo omezení zbrojení.
 EKONOMIKA: Marketing – vyšší investice do reklamy nebo
jejich omezení.
 EKONOMIKA: Kartelová dohoda – držet dohodnutou cenu
nebo „zradit kartel“ a snížit ceny.
Vězeň A/Vězeň B
Vezeň B mlčí
Vezeň B bonzne
Vězeň A mlčí
Oba 1 rok
A: 12 let
B: svoboda
Vězeň A bonzne
A: svoboda
B: 12 let
Oba 3 roky
PARETOVA SUBOPTIMÁLNÍ VOLBA: Racionální volba vede k tomu,
aby oba zradili, i když jednotlivá odměna by byla větší, kdyby oba
kooperovali. (Kooperace je striktně převážená zradou. Jediné možno
ekvilibrium je zradit.)
V opakované „iterované“ verzi Vezňova dilematu je optimální
strategií být „hodný“ (začít tím, že nezradím, mstivý, ale odpouštějící
a nezávistivý, tj. nesnažit se nabrat víc než protivník)
Matice a rozhodovací stromy…
Aneb ještě trochu z praxe…
 Píše se rok 218 př. Kristem a vy jste velitelem římských vojsk –
Scipiem. Vaši zvědové Vám přinesli zprávy, že Hannibal
pochoduje se dvěma legiemi mužů na Řím. Vy víte, že si může
zvolit dvě cesty, lehčí po pobřeží nebo těžší, přes Alpy. Pokud
zvolí Alpy, ztratí polovinu mužů v obtížích spojených s
přechodem. Pokud zvolí snazší cestu po pobřeží, neztratí nic.
Protože jste s válkou v zaalpské Galii nepočítali a většina
vašich jednotek je v Iberii, můžete proti Hannibalovi postavit
jen jednu legii. Budete s ní bránit pobřežní cestu s vědomím,
že Hannibala připravíte jen o polovinu jeho vojska (má dvě
legie proti Vaší jedné) nebo budete bránit cestu přes Alpy s
tím, že pokud se Hannibal vynoří s jednou legií tak jej
dokážete zastavit?
Hannibal/Scipio
Scipio - Alpy
Scipio – Pobřeží
Hannibal – Alpy
0
1
Hannibal – Pobřeží
2
1
Na problém (předmět vyjednávání) je třeba dívat se i optikou
protistrany, nejen vlastní. Hledat nejlepší reakci (best response) ke
všem jeho možnostem.
23
 Manžel a manželka chtějí strávit společný večer. Muž
má raději balet, manželka raději chodí na hokej, ale
nejdůležitější pro ně je, strávit večer spolu.
 V tabulce jsou zaznamenány formy výplat (jak je
uspokojuje ta která varianta).
On,Ona
Hokej
Divadlo
Hokej
M:2 Ž:3
M:0 Ž:0
Divadlo
M:1 Ž:1
M:3 Ž:2
 Jaké je optimální řešení?
 Řešením je smíšená strategie. Psycholog by doporučil
pravidelné střídání uvedených aktivit, aby
nedocházelo k pocitu neuspokojení u jednoho z
partnerů. Současně můžeme z tabulky vyčíst míru
závislosti obou partnerů na vztahu. Uvědomí-li si
jeden z nich tuto situaci, může ji využít. Na příklad On
předem zakoupí lístky do divadla a Ona pak zvolí
návštěvu divadla v rámci svých preferencí.
 Můžete tipnout číslo mezi 1 až 100. Pokud
tipnete číslo, které bude nejblíže 2/3 průměru
tipovaných hodnot, bude Vám Vámi tipované
číslo vyplaceno v Kč.
 PŘÍKLAD: Hráč A tipuje 60, Hráč B tipuje 25, Hráč
C tipuje 5. Průměr je (90/3 = 30), a 2/3 z průměru
jsou 20. Nejblíže je hráč B, který tipnul 25 a
dostává 25 Kč.
 Hledání optimální reakce na předpokládané chování
racionálního soupeře.
 Iterovaná verze úvah, kdy soupeř provádí „bestresponse“ vůči nám a my vůči němu až k dosažení tzv.
Nashova ekvilibria, kdy už žádná lepší best-response
není.
Nezapomínejte, že i protistrana provádí best-response strategii vůči
vám.
 Účastníte se poněkud zvláštní dražby dolaru v hodnotě
cca 20 Kč. Princip dražby je tento. Ten kdo nabídl nejvíce
získává výhru. Nejvyšší a druhá nejvyšší nabídka zaplatí
oba hodnotu druhou nejvyšší nabídku.
 PŘÍKLAD: Hráč A nabídne 3 Kč. Hráč B nabídne 9 Kč. Hráč B
vyhrává (vyšší nabídka), získává dolar Kč a platí 3 Kč. Hráč
A (druhá nejvyšší nabídka) zaplatí také 3 Kč a nezískává
nic.
 POLITIKA: Národně-osvobozenecká teroristická hnutí
typu IRA nebo ETA.
 EKONOMIKA: Přihazovací online prodejní portály typu
„licituj.cz“; „aukce4u.cz“ „za1korunu.cz“ apod.
 EKONOMIKA: Spekulativní útoky proti národním
měnám.
I v situaci úplných informací dělají lidé iracionální volby.
Aneb co si z toho odnášíte?

similar documents