zde - PAP agentura

Report
Protection
A g e n c y a n d p u r i t y.
 Vítáme Vás.
 Naše společnost Vám nabízí jen ty nejkvalitnější
služby v daném oboru. Neváhejte a využijte našich
kvalitních služeb, které realizujeme s využitím
moderních metod. Náš profesionální personál je Vám
vždy plně k dispozici. Naší předností je neustálé
zkvalitňování a vylepšování námi nabízených služeb s
důrazem na co nejnižší finanční zátěž pro našeho
zákazníka.
 Naší prioritou je Vaše spokojenost.
 Předností naší společnosti je profesionalita a
mnohaletá zkušenost našich zaměstnanců v daném
oboru díky čemuž se "naši lidé" nejlépe postarají o
co nejrychlejší a nejefektivnější řešení vaší zakázky.
 Samozřejmostí je kromě profesionálního přístupu k
plnění výkonu služby také vysoká pečlivost a
zodpovědnost.
 Vyberte si ze široké nabídky našich služeb. Neváhejte
a obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem, či
připomínkou.
 Fyzická ostraha
 Úklidové služby
Fyzická ostraha
Fyzická ostraha objektů
Fyzická ostraha obchodů
Fyzická ostraha osob
Fyzická ostraha staveb, zaparkované techniky a materiálu
Fyzická ostraha majetku soukromých osob, chaty, rodinné
domy, stavební materiál
Fyzická ostraha parkovišť
Recepční činnost
Úklidové služby
Úklid obchodních center
Úklid kanceláří a společenských prostor
Úklid veřejných prostor
Úklid bytů a rekreačních budov (chaty,
chalupy)
Úklid rekreačních zařízení, kempy,
tábořiště, open air koncerty, výstavy
Údržba zeleně
KONTAKTY

Ladislav Virág- ředitel divize Západ

(okresy Most, Louny, Chomutov, Karlovy Vary, Sokolov, Cheb)

ČS Mládeže 2699

434 01 Most

Tel.: 731 490 032

724 621 888

E-mail: [email protected]

Skype: p.a.p.1968/
Naše společnost P.A.P. vám nabízí:
služby na nejvyšší úrovni v oblasti fyzické ostrahy a úklidových
služeb. Naše společnost přistupuje k zakázce vždy profesionálně a
proto také pravidelně proškolujeme a trénujeme své zaměstnance
abychom neustále zdokonalovali a zkvalitňovali naše služby.
 Fyzická ostraha:
 Úklidové služby
 ostraha objektů
 úklid obchodních center
 ostraha obchodů
 úklid kanceláří a společenských
prostor
 ostraha osob
 úklid veřejných prostor
 ostraha staveb, zaparkované
techniky a materiálu
 úklid bytů a rekreačních budov
 ostraha majetku soukromých
 úklid rekreačních zařízení (kempy,
osob
tábořiště, open air koncerty)
 ostraha parkovišť
 údržba zeleně
 recepční činnost
Neváhejte a využijte naše služby i VY!
Zařaďte se i Vy mezi naše nejvýznamnější a dlouhodobě
spokojené klienty jako jsou:
•
•
•
•
Kostelecké uzeniny, a.s.
SPAR Česká obchodní společnost, s.r.o.
České dráhy, a.s.
LINDEX s.r.o., a mnoho dalších.
Náš profesionální personál je Vám vždy plně k dispozici.
Ceník úklidových služeb
Pravidelný úklid
 Pravidelný úklid kanceláří od
 Pravidelný úklid obchodních prostor od
 Pravidelný úklid výrobních provozů od
 Pravidelný úklid skladových hal od
0,40Kč / m2 /
0,35Kč / m2 /
0,40Kč / m2 /
0,30Kč / m2 /
Všechny uvedené ceny jsou orientační. Reálná cena za pravidelný úklid záleží na typu
provozu, rozsahu zakázky, na náplni úklidu a četnosti provádění. Rádi Vám zpracujeme
nezávaznou nabídku úklidových služeb po osobní prohlídce Vašich prostor.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Jednorázový úklid
Podlahy
 čištění podlah kotoučovým strojem a odsávání průmyslovým
vysavačem 15-20 Kč / m2
 čištění podlah kotoučovým strojem a odsávání průmyslovým
vysavačem – stavba 20-25 Kč / m2
 ruční mytí podlah - mopem a ručním padem 6 Kč / m2
 vysávání podlah na sucho průmyslovým vysavačem 6 Kč / m2 zametání
podlah ruční,zametání podlah strojové 4 Kč / m2
Okna
(jednostranně)
 mytí oken – servis od
 mytí oken – stavba od
 mytí výloh – servis od
 mytí výloh – stavba od
15 Kč / m2
20 Kč / m2
10 Kč / m2
12 Kč / m2
Koberce
 vysávání koberců od
6 Kč / m2
Jednotkové ceny jsou závislé na stupni znečištění, členitosti a rozsahu zakázky. Na zakázky
většího rozsahu stanovujeme cenu po osobní prohlídce prostoru.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Standardní cena při výšce trávy do 50 cm je 400,- Kč / hodina práce.
V ceně je zaúčtováno použití techniky + pohonné hmoty ( sekačka ) + odvoz
posekané trávy.
Sekání trávníku - výška trávy:
Sekání ve svahu a nerovném terénu:
Shrabání a ekologická likvidace trávy:
Sekání trávy křovinořezem:
Sekání křovinořezem ve svahu:
Shrabání a ekologická likvidace listí:
do 5 cm 1,- Kč / m2
5 – 10 cm 2,- Kč / m2
10 – 20 cm 3,- Kč / m2
nad 20 cm 4,- Kč / m2
+ 3,- Kč / m2
200,- Kč / m3
4,- Kč / m2
7,- Kč / m2
200,- Kč / m3
Za standardní fyzickou ostrahu objektu účtujeme od 90,- Kč výše za jednoho
pracovníka a započatou hodinu střežení.
Za ochranu osob účtujeme od 250,- Kč výše za hodinu střežení a to dle rozsahu
a náročnosti vykonávané služby, časové náročnosti zajištění ochrany či počtu
ochránců.
Nabízíme rovněž službu recepční v sídle firmy za stejných finančních podmínek
jako ostraha objektu. Cena je jednotná ve všední dny, soboty, neděle, včetně noční
doby.
Konkrétní cena je určena specifikací prostředí (stupněm rizika narušení, výše
hlídané hodnoty atd.), dále požadovaným vybavením členů ostrahy pro daný
objekt (radiostanice, služební pes, zbraň, neprůstřelná vesta apod.) a speciálními
požadavky klientů.
Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců
Podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, došlo ke změně v kontrolách
dočasně práce neschopných zaměstnanců
Novela zákona nově stanoví povinnost proplácení čtvrtého až čtrnáctého dne nemoci
zaměstnavateli.
Základním smyslem kontroly dočasně práce neschopných zaměstnanců je preventivně
působit
na zaměstnance
prováděním pravidelných kontrol dodržování léčebného režimu.
Základní povinnost nemocného - zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě
pobytu a dodržování rozsahu povolených vycházek. Kontrolami lze tak omezit nárůst
účelových krátkodobých pracovních neschopností.
Služba kontroly dodržování nemocenské kázně, prováděná pracovníky nezávislé
společnosti, působí na zaměstnance preventivně a motivuje je dodržovat léčebný řád. V
důsledku toho je eliminovaná bezdůvodná nemocnost.
Snížíte Vaše náklady na proplácení náhrad mezd za dočasně nemocné zaměstnance a
odpadají Vám náklady na přesčasové hodiny za náhradu nemocných, včetně potřeby dalších
pracovníků.
Typy kontrol nemocných zaměstnanců
Nabízíme provádění jednorázových nebo opakovaných kontrol nemocných.
Jednorázová kontrola zaměstnance
Na základě objednávky a sdělení nezbytných údajů o Vašem zaměstnanci
(jméno, příjmení, bydliště, datum zahájení pracovní neschopnosti, termíny
vycházek apod.) bude provedena kontrola, o které vystavíme protokol. Náš
protokol obsahuje mimo jiné: čas návštěvy a zdokumentované zjištění, zda
byl Váš dotyčný zaměstnanec doma skutečně zastižen. O výsledku naší
kontroly Vás budeme bezodkladně informovat.
Opakovaná kontrola zaměstnance
V případě zájmu o opakovanou kontrolu Vašeho zaměstnance, garantujeme
provedení opakovaných kontrol během pracovní neschopnosti. Další postup
včetně protokolu je stejný jako u jednorázové kontroly.
Ceník
Druh kontroly
Cena
Jednorázová kontrola (do 48 hodin v
době od 08:00 do 19:00 hod)
220,- Kč
Urgentní kontrola (do 24 hodin v době
od 08:00 do 19:00 hod)
320,- Kč
Opakovaná kontrola (následující den
po první kontrole v době od 08:00 do
19:00 hod)
200,- Kč
NÁSLEDNÁ kontrola (do 4 hodin po
první kontrole)
Příplatek za SO, NE a svátek
Příplatek za kontrolu po 19:00 hod
Doprava po Mostě zdarma. Mimo Most 8,- Kč / km.
120,- Kč
100%
25%
Popis jednotlivých typů kontrol
Jednorázová kontrola
Jedná se o kontrolu, uskutečněnou do 2 dnů od obdržení objednávky, v čase dle uvážení
kontrolujícího v rozmezí 8,00 hodin do 19,00 hodin.
V případě nezastižení kontrolovaného zaměstnance pořídíme dokumentaci a její kopii
ponecháme ve schránce na dopisy zaměstnance (nebude-li tato dostupná, tak na jiném vhodném
místě). Poté provedeme do cca 30 minut opětovnou kontrolu. Bude-li kontrolovaný opakovaně
nezastižen, pořídíme následnou dokumentace, stejně jako u předcházející kontroly. Protokol o
této kontrole bude neprodleně odeslán objednateli.
Urgentní kontrola
Jedná se o stejný typ kontroly jako u jednorázové s tím rozdílem, že kontrola bude provedena do
4 hodin od přijetí objednávky.
Nabízíme Vám smlouvu o Poskytnutí služby kontroly dočasně nemocných pracovníků,
kterou provádíme v souladu s ust. § 56 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve
znění pozdějších předpisů (zák. č. 347/2010 Sb.).
Základem naší činnosti je provádět dle požadavků smluvních partnerů osobní návštěvy
nemocných v místě nahlášeného pobytu a ve Vámi určené době. Výsledkem kontroly je protokol
a v případě Vaší žádosti i zvukový záznam z provedené kontroly.
Pracovně – právní podmínky
Práce neschopný musí umožnit kontrolu dodržování režimu. Svůj byt je povinen opatřit
zvonkem a jmenovkou a uvést platnou adresu pobytu ošetřujícímu lékaři
Zaměstnavatel může kontrolovat, zda zaměstnanec dodržuje v období prvních 14
kalendářních dní stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce
Zaměstnavatel může zmocnit k provedení kontroly i jinou právnickou nebo fyzickou osobu.
Porušil-li zaměstnanec svoje povinnosti zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a
rozsah povolených vycházek, může zaměstnavatel se zřetelem na závažnost porušení
těchto povinností náhradu mzdy snížit nebo neposkytnout
Práce neschopní občané jsou povinni prokázat svou totožnost a předložit doklad o
pracovní neschopnosti, do kterého pověřený pracovník zaznamená datum a čas kontroly a
svůj podpis.
V případě nezastižení kontrolovaného je zaměstnavatel o této skutečnosti neprodleně
informován.
V případě zastižení zaměstnance se prokážeme zplnomocněním ke kontrole a
necháme si potvrdit protokol o kontrole podpisem zaměstnance.
V případě, že nebude zaměstnanec zastižen, provedeme fotodokumentaci a
vyplníme protokol o kontrole, jehož kopii vhodíme do poštovní schránky
zaměstnance. Do 30 minut provedeme opakovanou kontrolu. Bude-li
zaměstnanec opět nepřítomen, vyplníme další protokol a zadokumentujeme daný
stav. V tomto případě Vás budeme o situaci neprodleně informovat.
Zpracování dokumentace
Po ukončení požadovaných kontrol Vám v předem dohodnuté lhůtě, společně s
fakturou za uskutečněné kontroly zašleme spolu s dokumentací i originály
dokumentů.
Děkujeme za Váš čas strávený nad naší
prezentací
A těšíme se na naši spolupráci
Váš P.A.P. tým

similar documents