NVO įgauna galią - imoniuvystymas.lt

Report
Susipažinkime
• Kokia įstaiga?
• Kokia veikla?
• Kokie lūkesčiai?
Mykolas Truncė
1
NVO įgauna GALIĄ
Mykolas Truncė,
Sertifikuotas vadybos konsultantas (CMC)
2011 m. lapkritis
Mykolas Truncė
Išsilavinimas:
• Inžinierius – mechanikas (1977)
• Andragogas – praktikas (2007)
• Psichologas (2009)
• CMC (2011)
• Vadovų magistratūros studijos (ISM)
Darbinė patirtis:
• Vadovavimo žmonėms - 34 metai
• Vadovavimo įmonei - 13 metų
• Suaugusių mokymas - 4 metai
• Mokymų organizatorius - 4 metai
• Projektų valdymas - 5 metai
• Vadovavimas asociacijai – 6 metai
Mykolas Truncė
3
Mykolas Truncė
Pasiekimai (1):
• Psichologinis tyrimas: „Vadovo asmeninių savybių ir
padalinio efektyvumo ryšys“
• Mokymų programą „Sveikatos priežiūros įmonių
orientacijos į paciento modelio sukurimas ir
išbandymas“.
• Atlikau ir 2009-02-26d. pristačiau Lietuvos Ūkio
ministerijos SVV departamentui Lietuvos ekonominės
situacijos analizę ir pasiūlymus ekonomikos skatinimui.
• Įmonės pajamų (bendrojo pelno) padidinimo programa
PROVERŽIS
Mykolas Truncė
4
Mykolas Truncė
Pasiekimai (2):
• Iniciavau technikos komiteto standartų rengimui TK-46 įsteigimą
bei Lietuvos stogdengių asociacijos įkūrimą, kuriai vadovavau
nuo 1997 iki 2003 metų.
• Publikavau 9 straipsnius respublikinėje spaudoje, organizavau 3
tarptautines konferencijas, 4 išvykas į tarptautines statybos
parodas, parengiau ir perskaičiau 6 pranešimus įvairiose
konferencijose.
• Parengiau virš 20 paraiškų ES paramai gauti virš 24 milijonų litų
• Esu sportinės gimnastikos sporto meistras.
• Domiuosi „Fen Shui“, Įvykių valdymu, žmogaus ir organizacine
psichologija.
• ...
Mykolas Truncė
5
Sprendimai
Šaltas alus, karšti čeburėkai
„Taksi į namus“
„Stogas kieme“
Psichologijos pagrindai Laimingam gyvenimui
Mykolas Truncė
6
NVO problemos (tipinės)
Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos NVO subsidijų schemos galimybių studija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NVO yra mažai veiksminga
Trūksta savanorių
Trūksta lėšų finansų apskaitai
Nėra kvalifikuotų darbuotojų
Trūksta finansų
Trūksta informacijos apie NVO vystymosi galimybes
Nėra NVO Vizijos ir Strategijos
Silpni viešieji ryšiai
Mažas kompiuterizacijos lygis
Nėra patalpų
Menki darbuotojų vadybos įgūdžiai
NVO nežino, kaip uždirbti pajamas
Neveiksmingi NVO valdymo organai
Silpni ryšiai su vietinėmis bei tarptautinėmis NVO
Mykolas Truncė
7
NVO problemos (tipinės)
• Ar galime visas problemas išspręsti?
• Kurias turėtume spręsti?
• Nuo kurių pradėti?
Mykolas Truncė
8
Dabartinės Realybės Medis
NVO yra mažai
veiksminga
Nėra patalpų
Nėra kvalifikuotų
darbuotojų
Mažas
kompiuterizacijos lygis
Trūksta lėšų finansų
apskaitai
Trūksta finansų
NVO neturi pastovaus
pajamų šaltinio (ių)
NVO Nežino, kaip
uždirbti pajamas
Trūksta informacijos
apie NVO vystymosi
galimybes
Silpni ryšiai su vietinėmis
bei tarptautinėmis NVO
Nėra galimybių kelti
kvalifikaciją
Trūksta
savanorių
Silpni viešieji
ryšiai
Nėra NVO Vizijos ir
Strategijos
Menki darbuotojų
vadybos įgūdžiai
Mykolas Truncė
Neveiksmingi NVO
valdymo organai
9
Problemos
• Galutinė nepageidaujama problema (pasekmė):
NVO yra mažai veiksminga
• Centrinė problema:
Trūksta finansų
• Šakninė problema:
Menki darbuotojų vadybos įgūdžiai
Mykolas Truncė
10
Būsimos Realybės Medis
NVO yra LABAI
veiksminga
YRA patalpos
YRA kvalifikuoti
darbuotojai
GERAS
kompiuterizacijos lygis
YRA lėšų finansų
apskaitai
Pinigų YRA
SUFORMUOTI
klientų srautai
PARENGTA
Rinkodaros Strategija
NVO TURI pastovų
pajamų šaltinį (ius)
PARENGTI
darbuotojai
YRA informacija
apie NVO vystymosi
galimybes
GERI ryšiai su vietinėmis
bei tarptautinėmis NVO
YRA lėšų kelti
kvalifikaciją
Savanorių
YRA
GERI viešieji
ryšiai
YRA NVO Vizija ir
Strategija
GERI darbuotojų
vadybos įgūdžiai
VEIKSMINGI NVO
valdymo organai
Šveicarų parama kelti
kvalifikaciją
Mykolas Truncė
11
Menki darbuotojų vadybos įgūdžiai
• KODĖL?
• KODĖL?
• KODĖL?
• KODĖL?
• KODĖL?
Mykolas Truncė
12
NVO įgalinimo etapai
Pokyčių komanda
pasitvirtina Asociacijos
Viziją 2017 ir Ambicingus
tikslus
Sukurta ir patvirtinta
Strategija 2014
Suformuotas
palankus požiūris į
socialinį verslumą
Šventė
Vadovybė, darbuotojai ir
savanoriai įsisąmoninę
savo kuriamą vertę
Sukurtas ir
patvirtintas
Taktinis planas
2012-13 m.
Patvirtintas
ateinančių metų
Taktinis planas
Organizacijoje veikia
į verslumą orientuota
motyvacijos sistema
Sutelkta ir
motyvuota Pokyčių
komanda ir
vadovas
Pakelta
darbuotojų ir
savanorių
kvalifikacija
Efektyviai veikianti
Komunikavimo ir
Viešinimo
sistemos
Sukurti paklausūs
produktai ar/ir
paslaugos
Parengtas
Rinkodarinis
planas naujoms
paslaugoms
Mykolas Truncė
Įdiegta
tobulėjimo
sistema
Teikiamos
naujos
paslaugos
Sukuriami
planuoti klientų
srautai naujoms
paslaugoms
Gaunamos
papildomos
pajamos iš
esamo turto
panaudojimo ir
naujų paslaugų
Įprasminta
įgyta
patirtis
13
NVO įgalinimo Programa
•
•
•
•
•
•
•
•
Vadovų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
Tyrimai ir galimybių studijos
Konsultacijos
Patirties perėmimas: Šveicarijos ir Lietuvos
Viešinimo veiklos
Lektorių/konsultantų parengimas
Mokymo programų ir metodikų parengimas
Įrangos veiklos vystymui įsigijimas
Mykolas Truncė
14
Kvalifikacijos kėlimas
• NVO valdymas (finansai, procesai,
darbuotojai, klientai)
• NVO socialinio verslumo ugdymas
• NVO darbuotojų asmeninių kompetencijų ir
lyderystės ugdymas
Mykolas Truncė
15
Tyrimai, studijos, metodikos
•
•
•
•
Rinkodarinių strategijų parengimas
Finansavimo galimybių studija
Mokymo programų ir metodikų kūrimas
Plėtros strategijų parengimas
Mykolas Truncė
16
Konsultacijos
•
•
•
•
•
•
•
Strategijų rengimo klausimais
Galimo verslo potencialo vertinimas
Rinkodaros klausimais
Žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais
Finansų valdymo
Projektų vadybos
Įvaizdžio formavimo
Mykolas Truncė
17
Kam skirti išteklius?
• Organizacijos strategijai susikurti ir valdymo
tobulinimui.
• Naujų paslaugų sukūrimui
• Darbuotojų kompetencijai ugdyti
Mykolas Truncė
18
Kokia ta 7‘toji paslaptis?
PRINCIPINIS POŽIŪRIS Į MOKYMŲ ORGANIZAVIMĄ:
Organizacijos gyvybingumą gali padidinti tik
nuoseklus, visa apimantis ir integruotas vadovų ir
darbuotojų kvalifikacijos pakėlimas specialiai
parengtomis mokymo programomis bei naujai
įgytų žinių pritaikymas praktikoje
Mykolas Truncė
19
Nori keisti pasaulį, pradėk nuo savęs...
TURTO PRINCIPAS:
Jūsų pajamos augs tik tada, jei
augsite jūs patys.
T.Harver Eker
Mykolas Truncė
20
Kontaktai
Mykolas Truncė,
8 659 54009
[email protected]
www.imoniuvystymas.lt
Mykolas Truncė
21

similar documents