vy-32-inovace-3a05cj9-vety-vedlejsi.

Report
Název školy: Základní škola a Mateřská škola
Studená, okres Jindřichův Hradec
Autor: Mgr. Hana Novotná
Název : VY_32_INOVACE_3A05Čj9_Věty vedlejší
Téma: Věty vedlejší
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3136
ANOTACE
• Pro 9. ročník ZŠ
• Prezentace na interaktivní tabuli – procvičování vět vedlejších,
shrnutí učiva
• Pomůcky – nástěnná tabule věty vedlejší, pracovní sešit
• Inovace – aktivní přístup žáků k tvorbě vedlejších vět, nácvik
správné stavby věty
• Metodické pokyny –
snímek č. 3 – žáci vpisují pomocí interaktivního pera správné řešení
snímek č. 4 – žáci tvoří souvětí podle lineárních grafů, zapisují je na
tabuli a do pracovních sešitů, určují druh souvětí a zda je souvětí
složité, či jednoduché
snímek č. 5 – žáci popíší větu hlavní a vedlejší pomocí interaktivního
pera a pak větu vedlejší převedou na větný člen a napíší na tabuli
Věty vedlejší
Přinesla mi svačinu,
věta vedlejší příslovečná časová
věta vedlejší příslovečná příčinná
věta vedlejší příslovečná účelová
věta vedlejší příslovečná přípustková
věta vedlejší přívlastková
věta vedlejší příslovečná způsobová
věta vedlejší příslovečná místní
věta vedlejší příslovečná podmínková
věta vedlejší příslovečná měrová
Napiš souvětí s větou vedlejší
podmětnou
předmětnou
doplňkovou
Tvorba souvětí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
I. H, II. V přívlastková
I. V, příslovečná přípustková, II. H
I. H a II. H, III. V předmětná
I. H, II. V podmětná
I. H, II. V příslovečná místní
I. H, II. V doplňková
I. V příslovečná podmínková, II. H
I. H, II. V přívlastková, I. H
I V příslovečná časová, II. H, III. V předmětná
I. V příslovečná příčinná, II. H, III. V přívlastková
I. H, II. V příslovečná měrová
I. H, II. V příslovečná způsobová
Převody vět vedlejších na větné členy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kdo lže, ten krade.
Matka mi dovolila, že mohu jít do kina.
Pokud bude pěkné počasí, pojedeme na výlet.
Jirku požádáme, aby se omluvil mamince.
I když jsem se na písemku učila, neuspěla jsem.
Sešli jsme se tam, kde určil pan učitel.
Rybník byl, jako by ho někdo nabarvil.
Uviděl jsem Pavla, jak se řítí z kopce dolů.
Byl promoklý tak, že měl vodu až na kůži.
Když přišel domů, vypracoval úkoly.
Udělal to tak, jak nejlépe dovedl.
Obdivoval písničku, kterou poslouchal z rádia.
Nepřišel na schůzku, protože neměl čas.
Řešení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kdo lže, ten krade. – I. V podmětná, II. H, Lhář krade.
Matka mi dovolila, že mohu jít do kina. - I. H, II. V předmětná, Matka mi dovolila jít do kina.
Pokud bude pěkné počasí, pojedeme na výlet. - I. V příslovečná podmínková, II. H, Za pěkného
počasí pojedeme na výlet.
Oblékl si svetr, aby mu nebyla zima. – I. H, II. V příslovečná účelová, Oblékl si svetr pro teplo.
I když jsem se na písemku učila, neuspěla jsem. – I. V příslovečná přípustková, II. H, I přes učení
jsem neuspěla.
Sešli jsme se tam, kde určil pan učitel. – I. H, II. V příslovečná místní, Sešli jsme se na určeném
místě.
Rybník byl, jako by ho někdo nabarvil. – I. H, II. V přísudková, Rybník byl nabarvený.
Uviděl jsem Pavla, jak se řítí z kopce dolů. – I. H, II. V doplňková, Uviděl jsem Pavla řítícího se z
kopce dolů.
Byl promoklý tak, že měl vodu až na kůži. – I. H, II. V příslovečná měrová, Byl promoklý na kůži.
Když přišel domů, vypracoval úkoly. – I. V příslovečná časová, II. H, Po příchodu domů vypracoval
úkoly.
Udělal to tak, jak nejlépe dovedl. I. H, II. V příslovečná způsobová, Udělal to nejlépe podle sebe.
Obdivoval písničku, kterou poslouchal z rádia. – I. H, II. V přívlastková, Obdivoval písničku z rádia.
Nepřišel na schůzku, protože neměl čas. – I. H, II. V příslovečná příčinná, Nepřišel na schůzku kvůli
nedostatku času.
CITATCE
• TEXT JE DÍLEM AUTORA

similar documents